Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Khai Thị Phật Học > Neu-Chung-Sinh-Khong-Tan-Thi-The-Gian-Lai-Phai-Roi-Vao-Vo-Bien

Nếu Chúng Sinh Không Tận Thì Thế Gian Lại Phải Rơi Vào Vô Biên
Nguyên Ngụy Huyền Trung Tự sa-môn Đàm Loan | Dịch Giả :Sa Môn Thích Bửu Hà

Hỏi: Nếu chúng sinh không tận thì thế gian lại phải rơi vào vô biên. Vì vô biên, nên Phật thật không thể độ tất cả chúng sinh sao?

Đáp: Thế gian chẳng phải hữu biên cũng chẳng phải vô biên…, lìa bốn phàm trù như vậy. Phật dạy chúng sinh lìa bốn câu này, đó chính là độ. Nhưng kì thật chẳng phải độ cũng chẳng phải không độ, chẳng phải tận cũng chẳng phải không tận. Giống như người nằm mộng thấy mình đang vượt biển lớn, gặp sóng to và các chướng nạn, người ấy sợ hãi kêu lớn, vang ra ngoài. Người bên ngoài nghe tiếng gọi giật mình thức dậy, nhưng biết người kia nằm mộng, nên bình thản không lo lắng, chỉ là vượt mộng chứ không phải vượt biển.

 

Trích từ: Lược Luận Về Nghĩa An Lạc Tịnh Độ

Tịnh Độ Quyết Nghi Luận
Đại Sư Thích Ấn Quang

Pháp Môn Tịnh Độ
Đại Sư Hám Sơn

Ý Nghĩa Tịnh Độ
Hòa Thượng Thích Trí Thủ

Tại Sao Chúng Ta Tu Theo Pháp Môn Tịnh Độ
Hòa Thượng Thích Tịnh Không

Tịnh Độ Là Ra Khỏi Ba Cõi Hay Còn Trong Ba Cõi...?
Nguyên Ngụy Huyền Trung Tự sa-môn Đàm Loan