Tự Điển Phật Học

Dữ liệu có hơn 98752 từ ngữ Phật Học. Tự điển này sẽ được cập nhật thường xuyên.

Thắng Quân Tì Sa Môn Pháp


(勝軍毗沙門法) Pháp tu cầu xin Thiên vương Tì sa môn ban cho chiến thắng khi 2 quân đội giao tranh, 1 trong các pháp tu của Mật giáo. Theo truyền thuyết, ngày xưa, vào đời Đường, Trung quốc gặp nạn giặc ngoại xâm, nhờ tu pháp này mà hàng phục được quân địch, đất nước được bình an. Về các nghi quĩ thì có: - Bắc phương Tì sa môn thiên vương tùy quân hộ pháp nghi quĩ, 1 quyển. - Bắc phương Tì sa môn thiên vương tùy quân hộ pháp chân ngôn, 1 quyển. Pháp tu này hiện nay đã thất truyền.

# ~ A Á Â Ă B C D Đ E É È Ê G H I Í J K L M N O Ó Ô Ơ P Q R S T U Ú Ù Ư V W X Y Ý
Nam Mô A Di Đà Phật

Kinh A Di Đà
Việt dịch: HT Thích Trí Tịnh