Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Phá Vọng Hiển Chơn
Cư Sĩ Minh Chánh, Việt Dịch | Xem 849
Thế giới Cực-Lạc là cảnh thật hay do tâm tưởng? Nếu do tâm thì chỉ là hư tưởng không có cõi nước để sanh, nếu có cảnh để sanh thì không phải do tâm, nếu bảo là gồm cả hai để cầu sanh như vậy thì tự.... Xem Tiếp

Văn Khuyên Niệm Phật
Hòa Thượng Thích Minh Thành, Việt Dịch
Nói về tình người, không ai chẳng chán khổ ưa vui, bỏ khổ lấy vui. Vậy mà hiện nay có nhiều sự khổ.... Xem Tiếp

Niệm Phật Được Thành Phật Đạo
Thích Nguyên Anh, Việt Dịch
Hoặc hỏi: “Niệm Phật vốn là việc rất dễ, thành Phật là điều khó, Phật đạo cao xa, trong kinh nói.... Xem Tiếp

Ý Nghĩa Tụng Kinh Dược Sư Và Niệm Phật Dược Sư
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Trí tuệ con người phải kèm theo lòng từ bi mới có thể phục vụ lợi ích cho nhân loại. Xây dựng thế.... Xem Tiếp

Nhớ Phật Niệm Phật Thật Là Đường Tắt Để Đắc Đạo
Cư Sĩ Như Hòa, Việt Dịch
Giáo, Lý, Hạnh, Quả là cương tông[1] của Phật pháp. Nhớ Phật, niệm Phật, thật là đường tắt để đắc.... Xem Tiếp

Bốn Phương Pháp Niệm Phật
Thích Nhuận Nghi, Việt Dịch
Quán tướng là đối trước đức tướng của đức Phật A Di Đà, niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”. Đây chính là.... Xem Tiếp

Bố Thí Vô Trụ
Cư Sĩ Diệu Âm, Việt Dịch
‘Ưng vô sở trụ, hành ư bố thí’.  Tuy ngôn ngữ ngắn gọn, nội dung lại vô cùng sâu xa.  Hai câu này.... Xem Tiếp

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Pháp môn niệm Phật là con đường phương tiện duy nhất hướng dẫn ta và tất cả chúng sanh từ xứ ác trược Ta-bà về đến thế giới thanh tịnh Cực lạc.

Nam Mô A Mi Đà Phật

Nguyện Đem Công Đức Này, Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ, Trên Đền Bốn Ân Nặng, Dưới Cứu Khổ Tam Đồ, Nếu Có Ai Thấy Nghe, Đều Phát Tâm Bồ Đề, Hết Một Báo Thân Này, Đồng Sanh Nước Cực Lạc

Từ Ngữ Phật Học

Dữ liệu có 98740 từ ngữ Phật Học. Tự điển này sẽ được cập nhật thường xuyên.
BẤT KHẢ TƯ NGHÌ 不可思議
Tự tánh vô hình vô thanh, lục căn chẳng thể tiếp xúc, ý thức chẳng thể suy lường, mà diệu dụng vô biên, nên gọi bất khả tư nghì.
Đọc Tiếp

Phật Học Vấn Đáp

Dữ liệu có 3078 câu hỏi Phật pháp. Phật học vấn đáp này sẽ được cập nhật thường xuyên.
Xin Thầy nói rõ cho chúng con biết sáu loại khảo là nội, ngoại, thuận, nghịch, minh, ám khảo là thế nào?
Xem Trả Lời
Thống Kê Truy Cập
Đang truy cập:
97
Hôm nay:
4244
Tháng hiện tại:
119503
Tháng trước:
123824
Tổng lượt truy cập:
6351537

Trang Niệm Phật Viên Thông hoằng dương Phật giáo và chia sẻ những lời khai thị qúy giá của những bậc tôn đức về pháp môn Tịnh Độ. Việc làm Phật sự này hoàn toàn độc lập, bất vụ lợi dưới mọi hình thức, không quyên góp, không quảng cáo, không tham gia bất cứ mạng xã hội hay youtube, phi chính trị, và không trực thuộc hay đại diện cho một hệ thống tu viện hay tổ chức Phật giáo nào. Nếu trang Phật Giáo này hữu ích, xin đạo hữu đọc, hành trì, và chia sẻ nội dung trên website. Cám ơn đạo hữu hoằng dương Phật pháp!