Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Vì Hiếu Quên Thù
Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Đăng Ngày: 6/10/2024 | Xem 30
Một hôm trên pháp tòa đang thuyết giảng về lý Nhân Quả, khi đề cập đến kiếp quá khứ, đức Phật nói với đại chúng rằng: Thuở đời quá khứ vô lượng kiếp có một nhà vua rất mực nhân từ, lấy điều nhân nghĩa.... Đọc Tiếp

Cắt Thịt Nuôi Cha Mẹ
Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Đăng Ngày: 6/10/2024 | Xem 29
Thuở quá khứ vô lượng kiếp A tăng kỳ nhằm vào thời đức Phật Tỳ Bà Thi ra đời. Lúc ấy, có vị vua hiệu là Ðức Phạm. Nhà vua thân hình tốt đẹp, tâm tánh nhân từ đức hạnh, công bình chánh trực, dùng chánh.... Đọc Tiếp

Thiện Hữu Và Ác Hữu
Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Đăng Ngày: 6/10/2024 | Xem 35
Một hôm trên pháp tòa, đức Phật thuyết giảng về lý nhân quả luân hồi, Ngài nói:   Ngày xưa có một vị vua rất mực đạo đức, công bằng, bốn phương thiên hạ đều ngưỡng mộ. Nhà vua đóng đô tại thành Ba.... Đọc Tiếp

Hai Nhà Vua Hiền Ðức
Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Đăng Ngày: 6/10/2024 | Xem 36
Một hôm đức Phật đang ở trong vườn Trúc Lâm thuộc thành Vương Xá, giải đáp những điều thắc mắc cho các đệ tử, thì bất ngờ vua nước Câu Tát La đến xin được ra mắt hầu thăm Phật. Vừa trông thấy Phật,.... Đọc Tiếp

Kẻ Ngu Hay Cãi
Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Đăng Ngày: 6/10/2024 | Xem 31
Một thuở nọ, đức Phật đang ở trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Ðộc, thành Xá Vệ, giảng pháp cho đồ đệ nghe. Thính chúng trong pháp hội nầy gồm hàng tại gia, xuất gia đủ cả tứ chúng, và vua quan, đại thần, tể.... Đọc Tiếp

Chồn Cưới Công Chúa
Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Đăng Ngày: 6/10/2024 | Xem 30
Một thuở nọ tại vườn Trúc Lâm thuộc thành Vương Xá, ta từng nghe đức Phật nói như vầy: "Thuở xa xưa vào một kiếp nọ, có vị đạo sĩ lánh mình ẩn tu trong hang động, ngày ngày sống với núi rừng cỏ cây,.... Đọc Tiếp

Chim Phượng Hoàng
Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Đăng Ngày: 6/10/2024 | Xem 25
Tôn giả A Nan thuật rằng: Một hôm trên núi Kỳ Xà Quật thuộc thành Vương Xá, có một lần nọ, tôi đã từng nghe đức Phật nói về tiền kiếp của Ngài như vầy: Thuở quá khứ xa xưa, có một kiếp nọ Như Lai.... Đọc Tiếp

Đầu Tiên   Trở Lại  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
  Kế Tiếp   Cuối Cùng
Page 1 of 254
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Việc niệm Phật phải được phối hợp với việc làm. Niệm Phật cho đến lúc tâm yên tĩnh, thì lúc ấy chính là tự tánh mình niệm, tức là nhất tâm rồi đó. Khi làm việc, cũng cứ niệm Phật; mà kẻ khác thì không biết là mình đang niệm. Cứ chuyên tâm làm việc, đừng khởi vọng tưởng hay nghĩ ngợi gì khác, thì đó mới là nhất tâm, cũng là tâm Phật, hợp với Phật Ðạo vậy.

Nam Mô A Mi Đà Phật

Nguyện Đem Công Đức Này, Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ, Trên Đền Bốn Ân Nặng, Dưới Cứu Khổ Tam Đồ, Nếu Có Ai Thấy Nghe, Đều Phát Tâm Bồ Đề, Hết Một Báo Thân Này, Đồng Sanh Nước Cực Lạc

Từ Ngữ Phật Học

Dữ liệu có 98740 từ ngữ Phật Học. Tự điển này sẽ được cập nhật thường xuyên.
Giác Hải
(覺海, Kakukai, 1142-1223): vị tăng của Chơn Ngôn Tông Nhật Bản, sống vào khoảng cuối thời Bình An và đầu thời Liêm Thương, Kiểm Hiệu đời thứ 37 của Cao Dã Sơn, húy là Giác Hải (覺海), thông xưng là Hòa Tuyền Pháp Kiều (和泉法橋), tự là Nam Thắng Phòng...
Đọc Tiếp

Phật Học Vấn Đáp

Dữ liệu có 3078 câu hỏi Phật pháp. Phật học vấn đáp này sẽ được cập nhật thường xuyên.
Phải thế nào mới có quan hệ xã hội tốt?
Xem Trả Lời
Thống Kê Truy Cập
Đang truy cập:
75
Hôm nay:
3941
Tháng hiện tại:
69291
Tháng trước:
139629
Tổng lượt truy cập:
5883221

Trang Niệm Phật Viên Thông hoằng dương Phật giáo và chia sẻ những lời khai thị qúy giá của những bậc tôn đức về pháp môn Tịnh Độ. Việc làm Phật sự này hoàn toàn độc lập, bất vụ lợi dưới mọi hình thức, không quyên góp, không quảng cáo, không tham gia bất cứ mạng xã hội hay youtube, phi chính trị, và không trực thuộc hay đại diện cho một hệ thống tu viện hay tổ chức Phật giáo nào. Nếu trang Phật Giáo này hữu ích, xin đạo hữu đọc, hành trì, và chia sẻ nội dung trên website. Cám ơn đạo hữu hoằng dương Phật pháp!