Tác Giả

Đại Sư Liên Trì


Bảy Trường Hợp Không Nên Sát Sanh,

Cha mẹ đau đớn, sinh ta ra vất vả. Ngày sinh ra ta chính là ngày mẹ ta chết dần đi. Vì vậy, nên phải cấm tuyệt việc sát sanh, nên ăn chay, làm nhiều.... Xem Tiếp

Chẳng Thể Nói Không Có Tịnh Độ,

Xét ra, ngay nơi tâm là cảnh, rốt cuộc không có cảnh ở ngoài tâm, cũng không có tâm ở ngoài cảnh. Cảnh đã toàn là tâm thì cần gì cứ chấp tâm mà bỏ.... Xem Tiếp

Lời cảnh sách cho Hành Giả Tịnh Độ,

Lấy giới làm Thầy chính là luôn nhớ quán chiếu lại chính mình. Kiểm khảo lời nói, hành động và cử chỉ, luôn cả những khởi tâm động niệm có hay không.... Xem Tiếp

Pháp Môn Một Đời Thành Tựu,

Kinh Đại Tập nói rằng: ”Thời đại mạt pháp hàng trăm triệu người tu hành, ít có một người đắc đạo, chỉ nương niệm Phật sẽ qua được biển sinh tử”.Thời.... Xem Tiếp

Thuận Cảnh Chưa Phải Là Hạnh Phúc Nghịch Cảnh Chưa Phải Là Bất Hạnh,

Con người ở đời, gặp cảnh thuận thì lòng vui thích an ổn, gặp cảnh nghịch thì tâm tư ưu sầu muộn chẳng yên. Song mà, thuận chưa phải là hạnh phúc,.... Xem Tiếp

Tịnh Độ Nghi Biện,

Pháp môn Tịnh độ từ xưa đến nay, Thánh hiền nối nhau xiển dương không phải một. Ngài Trung Phong đại sư dạy: “Thiền tức là Tịnh độ, Tịnh độ chính là.... Xem Tiếp

Kinh Sách Cùng Tác Giả

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 1

Trước hết, chúng tôi nói đại lược cội nguồn [tác phẩm này] cho quý vị biết. Kinh này là do Bổn Sư.... Xem Tiếp

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 2

Nếu vọng tâm ấy tạo ra nghiệp niệm A Di Đà Phật, quý vị hãy nghĩ xem: Nghiệp ấy là thiện nghiệp hay.... Xem Tiếp

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 3

“Bồ Tát liễu tri chư Phật, cập nhất thiết pháp, giai duy tâm lượng” (Bồ Tát biết rõ chư Phật và hết.... Xem Tiếp

A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 4

Đây là nói tới điều cảm ứng cuối cùng, tức “phu tù thoát nạn” (bị giam cầm được thoát nạn). Khi gặp.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 »»»