Tác Giả

Chu An Sĩ


Bàn Về Sự Cảm Thông Đối Với Loài Vật,

Con người chúng ta chỉ một ngón tay bị ngập vào nước sôi, ắt đau đớn như toàn thân đều bị dao cắt, huống chi lại ra tay giết hại vật mạng bằng cách.... Xem Tiếp

Bàn Về Sự Phát Tâm Bồ Đề,

Mênh mang vô số cõi nước mười phương, hết thảy đều bao hàm trong tự tánh. Vì thế, chúng sinh còn chưa được cứu độ hết chính là do lỗi của ta. Muốn.... Xem Tiếp

Bàn Về Sự Sám Hối Lỗi Lầm,

Đáng sợ thay khi sinh ra trong cõi Ta Bà uế trược. Ở cõi này, phàm phu thì điên đảo, hôn ám, si mê, lại thêm các duyên xấu ác ngày một mạnh mẽ hơn,.... Xem Tiếp

Đền Trả Nghiệp Ác,

Huyện Gia Hưng [thuộc tỉnh Chiết Giang] có một bà lão sống nhờ vào đứa con trai làm nghề bắt cua. Mỗi ngày anh ta đều bắt cua, dùng dây cỏ buộc lại.... Xem Tiếp

Giải Thích Mỗi Nghi Về Nhân Qủa Sai Biệt,

Hỏi: Người quý tiếc vật mạng, làm việc phóng sinh ắt được trường thọ, kẻ xem thường mạng sống, ưa giết hại ắt phải chết yểu, theo lý chắc chắn là như.... Xem Tiếp

Khuyên Người Bỏ Sự Giết Hại Để Cúng Tế,

Hỏi: Cúng tế thần linh là vì cầu được sinh con, cầu tăng tuổi thọ, hoặc cầu được công danh sự nghiệp, tiền tài… Xưa nay dùng vật sống mang đến giết để.... Xem Tiếp

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Khuyên Người Bỏ Sự Giết Hại

iáo huấn của các bậc thánh nhân, tuy nói rằng đại thể đều như nhau, nhưng pháp Phật quả thật vượt.... Xem Tiếp

Khuyên Người Bỏ Sự Tham Dục

Vào khoảng cuối mùa hạ năm Tân Dậu {năm 1681}, tôi và Chu tiên sinh {Tức tiên sinh Chu An Sĩ} cùng.... Xem Tiếp

Khuyên Người niệm Phật cầu sinh tịnh độ

Đức Thế Tôn vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện ở đời. Ngài thương xót hết thảy chúng sinh trôi.... Xem Tiếp

Khuyên Người Tin Sâu Nhân Qủa Quyển Hạ

Cho dù sẵn có món ngon vật lạ, nếu không nếm vào cũng không thể biết được vị ngon. Cho dù sẵn có đạo.... Xem Tiếp