Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Khai Thị Phật Học > Co-Tam-Dieu-Cot-Yeu-Nguoi-Tu-Tinh-Nghiep-Nen-Ghi-Nho

Có Tám Điều Cốt Yếu Người Tu Tịnh Nghiệp Nên Ghi Nhớ
| Dịch Giả :Hòa Thượng Thích Hồng Đạo

Có tám điều cốt yếu, người tu tịnh nghiệp nên ghi nhớ:
1/ “Vì sự sanh tử, phát lòng Bồ-đề”, đây là đường lối chung của người học đạo.
2/ “Dùng tín, nguyện sâu trì danh hiệu Phật, đây là chánh tông của môn Tịnh độ.
3/ Lấy sự nhiếp tâm chuyên chú mà niệm, làm phương tiện dụng công.
4/ Lấy sự chiết phục phiền não hiện hành làm việc yếu tu tâm.
5/ Lấy sự giữ chắc bốn trọng giới làm căn bản vào đạo.
6/ Dùng các thứ khổ hạnh làm trợ duyên tu hành.
7/ Lấy nhất tâm bất loạn làm chỗ quy túc của môn Tịnh độ.
8/ Lấy các điềm lành làm chứng nghiệm cho sự vãng sanh.

___________
Tứ trọng giới:
1. Dâm dục, gọi là Đại dâm giới
2. Giết người (sát nhân) hoặc xúi dục sát nhân, gọi là Đại sát giới
3. Trộm cắp. Lấy trộm đồ vật mà trị giá đồ vật bị pháp luật xử tội tử hình, gọi là Đại đạo giới
4. Nói dối là mình đã chứng đạo quả, gọi là Đại vọng ngữ giới

 
Trích từ: Pháp Môn Niệm Phật
Báo Lỗi

Thẻ

Kinh Sách Liên Quan

   
1 48 Pháp Niệm Phật, Sa Môn Thích Tịnh Lạc Tải Về
2 Niệm Phật Thành Phật, Thượng Tọa Thích Phước Nhơn Tải Về
3 Pháp Môn Tịnh Độ, Hòa Thượng Thích Trí Thủ Tải Về
4 Niệm Phật Chỉ Nam, Thượng Tọa Thích Minh Thành Tải Về
5 Niệm Phật Thành Phật, Cư Sĩ Diệu Âm Tải Về
6 Pháp Môn Hạnh Phúc, Nguyên Phố Tải Về
7 Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư, Thượng Tọa Thích Minh Quang Tải Về
8 Niệm Phật Pháp Yếu, Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Tải Về
9 Niệm Phật Thập Yếu, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm Tải Về
10 Ý Nghĩa Chân Thật Của Bổn Nguyện Niệm Phật, Cư Sĩ Diệu Âm Tải Về
11 Niệm Phật Cảnh, Thượng Tọa Thích Minh Thành Tải Về
12 Niệm Phật Tam Muội Bửu Vương Luận, Tịnh Sĩ Tải Về
13 Niệm Phật Tứ Đại Yếu Quyết, Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Tải Về
14 Khuyên Tu Pháp Môn Niệm Phật, Thích Nguyên Anh Tải Về
15 Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận, Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tải Về

Căn Bản Phiền Não
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa

Phát Bồ Đề Tâm Một Hướng Chuyên Niệm
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không

Bồ Đề Tâm Với Môn Tịnh Độ
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Phát Tâm Bồ Đề
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không