Dẫn Nhập

Có lẽ đối với những Phật tử Hoa Kiều tại Việt Nam, đặc biệt là những người sống ở vùng Sài Gòn Chợ Lớn, phương danh ngài Diễn Bồi là một tên tuổi quen thuộc. Đại sư từng qua Việt Nam hoằng pháp nhiều lần; hầu hết các kinh sách quan trọng của Đại Thừa, Ngài đã đều giảng qua. Khi còn ở Việt Nam, mạt nhân từng được thấy nhiều bản Giảng Ký của Ngài được lưu truyền tại các chùa người Hoa; nhưng chưa đủ thiện duyên đọc đến.

Lần đầu tiên, mạt nhân được biết tên tuổi của Ngài là vào năm 1986. Trong một lần đến chùa Dược Sư (quận Bình Thạnh) thỉnh kinh, lục lạo trong đống kinh sách cũ, vô tình mạt nhân tìm được cuốn A Di Đà Kinh Giảng Ký của pháp sư Thích Diễn Bồi. Giở xem thấy văn phong khá giản dị, đủ để một người vốn liếng chữ Hán nhấp nhem như mạt nhân khi đó hiểu được dễ dàng ý tác giả qua vài trang sách đầu tiên. Thế là với bản giảng kinh ấy, mạt nhân có dịp tập tành luyện đọc văn Bạch Thoại. Càng đọc càng thấy những lời giải thích của Ngài tuy giản dị, dễ hiểu, nhưng vẫn thâm trầm, hàm súc, có thể nói không quá đáng là lời giảng của Ngài rất lợi lạc cho mọi tầng lớp người đọc, nhất là hạng hành nhân sơ cơ. Từ nhân duyên đặc biệt ấy, mạt nhân tâm nguyện bất cứ khi nào mình có được một bản giảng kinh nào của Ngài, sẽ cố gắng dịch sang tiếng Việt.

Đến năm 2003, mạt nhân lại được đọc bản Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Giảng Ký của Ngài qua tài phiên dịch tuyệt vời của Hòa Thượng Trí Minh, mạt nhân càng khâm phục tài giảng kinh của Pháp Sư Diễn Bồi hơn nữa. Điều đáng mừng là bản dịch quý giá này của Hòa Thượng Trí Minh đã được các trang nhà Phật giáo đón nhận nồng nhiệt và đăng tải rộng rãi.

Xảo hợp sao, mùa Thu năm 2004, trong những sách vở được Tịnh Tông Học Hội Los Angeles gởi cho, mạt nhân thấy có cuốn Phổ Môn Phẩm Giảng Ký này. Thế là chẳng nệ kiến thức chắp vá, chữ nghĩa vụng về, mạt nhân hăm hở dịch ra tiếng Việt, ngõ hầu giới thiệu một tác phẩm đặc sắc khác của lão pháp sư, với ý nguyện đền đáp chút ân pháp nhũ của bậc ân sư mình chưa bao giờ có dịp hội ngộ. Chỉ dám hy vọng bản chuyển ngữ này chẳng đến nỗi diễn tả sai lạc hoàn toàn ý nghĩa những lời giảng thâm diệu của Ngài.

Mùa Đông năm 2010, trong một cuộc điện đàm sư huynh Đức Phong, sư huynh ngỏ ý muốn ấn hành tác phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng do cư sĩ Hứa Chỉ Tịnh biên tập. Đây cũng là một nhân duyên lạ lùng. Bởi lẽ, đây là một tác phẩm khá cổ, khó dịch, khó đọc, quá nhiều điển tích, Hứa cư sĩ lại trích dẫn kinh văn quá rộng. Đọc thử, mạt nhân ngần ngại không dám dịch dù trong Ấn Quang Văn Sao, tổ Ấn Quang đã nhiều lần ca ngợi tác phẩm này. Một đạo hữu không rõ tên (vì không ký tên trong email) đã năm lần bảy lượt khẩn khoản mạt nhân hãy chuyển ngữ tác phẩm này dù mạt nhân viện đủ cớ để thoái thác. Khi dịch xong phần 1, đem thỉnh ý Vạn Từ, anh rất hoan hỷ tán thán và thúc giục hãy cố gắng dịch tiếp cho trọn vẹn cũng như đóng góp nhiều ý kiến quý giá. Nhận thấy tác phẩm này quá cao, chúng tôi đã thỉnh ý đạo huynh Đức Phong có nên in chung cuốn Phổ Môn Giảng Ký với Quán Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng để người đọc dễ thâm nhập công hạnh của Quán Thế Âm Bồ Tát hay không trước khi bước vào Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng? Sư huynh Đức Phong đã hoan hỷ tán thành và góp phần giảo duyệt lần nữa trước khi layout, format thành sách.

Dẫu đã được giảo duyệt, tu chỉnh bởi nhiều đạo huynh, đạo tỷ, đạo muội nhiệt tình vì pháp như Đức Phong, Chơn Phù, Vạn Từ, Minh Tiến, Huệ Trang, chắc chắn vẫn còn có rất nhiều lỗi sai lầm ấu trĩ khó thể chấp nhận. Nếu việc làm liều lĩnh này có chút phần lợi lạc thì xin trên hồi hướng công đức về ân sư Thích Diễn Bồi, bổn sư Thích Giải Thắng và lịch đại phụ mẫu, sư trưởng, các pháp lữ Đức Phong, Chơn Phù, Vạn Từ, Minh Tiến, Huệ Trang, dưới hồi hướng cho hết thảy u hiển hữu tình cùng được vãng sanh Cực Lạc, cùng chứng đại Bồ Đề.

Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa kính bạch, ngày 14 tháng 04 năm 2011.