Pháp Luận

Xem Dạng Khác Sắp Xếp Thứ Tự
Tịnh Độ Tông Nhật Bản
Đã từ lâu người Phật Tử Việt Nam chúng ta làm quen với Tịnh Độ Tông Việt Nam và Tịnh Độ Tông Trung Hoa; nhưng Tịnh Độ Tông Nhật Bản dường như rất ít người lưu tâm đến. Có lẽ nhiều người nghĩ rằng, đã là Tịnh Độ thì Phật Giáo nước nào cũng giống nhau thôi. Điều đó không sai nhưng nói như thế không... Xem: 8
Kinh Sách Liên Quan
Niệm Phật Sinh Tịnh Độ , Thượng Tọa Thích Chân Tính
Tịnh Độ Nhập Môn , Cư Sĩ Diệu Âm
Tịnh Độ Pháp Ngữ , Nhiều Dịch Giả
Tịnh Độ Tập Yếu , Thích Nữ Minh Tâm
Tịnh Độ Vấn Đáp , Thích Nhuận Nghi
Tịnh Độ Vựng Ngữ , Thượng Tọa Thích Minh Thành
Tư Tưởng Tịnh Độ Tông , Hòa Thượng Thích Như Điển
Tuyển Tập Khuyến Tu Tịnh Độ , Nguyễn Long

Toàn Tập Giải Thích Các Thủ Ấn Phật Giáo
Thủ ấn (tiếng Phạn là Mudra, tiếng Tây Tạng là Phyag-rgya) hay còn gọi là Ấn khế, hiện nay thường chỉ các loại tư thế kết hợp giữa các ngón của hay tay hành giả khi tu pháp của Mật giáo. Dịch âm là Mẫu Đà La, Mộ Nại La, Mẫu Nại La hoặc gọi là Ấn tướng, Khế ấn, Mật ấn hoặc đơn giản gọi là "Ấn". Tên... Xem: 3
Kinh Sách Liên Quan
Bộ Mật Tông , Thích Viên Đức
Khảo Cứu Về Mật Tông , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền

Huyền Thoại Duy Ma Cật
Một thời đại xa xưa, các hàng vương tôn công tử được nuôi dưỡng trong nhung lụa, được bảo bọc bởi quyền lực thống trị; sống với tuổi trẻ hưởng thụ ngũ dục, học tập và chờ đợi kế thừa cơ nghiệp được dựng lên và được bảo vệ bằng thanh kiếm; họ có suy nghĩ gì về sự nghiệp tương lai? Về ý nghĩa nhân... Xem: 3
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Duy Ma Cật , Hòa Thượng Thích Huệ Hưng
Kinh Duy Ma Cật Chú Giải , Đại Sư Thích Tăng Triệu
Kinh Duy Ma Cật Dịch và Chú Giải , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn

Địa Tạng Mật Nghĩa
Giáo chủ cõi U minh là gì? Đem ánh sáng đạo lý ra soi đường cho thế nhân, gọi là Giáo chủ. U minh là nơi sâu kín tối tăm (ténèbres), cũng có nghĩa là địa ngục (enfer). Tối tăm hay địa ngục ám chỉ ngu dốt vô minh. Vậy Bồ tát Địa Tạng là người đem ánh sáng vào chỗ tối tăm, là tâm vô minh của chúng... Xem: 3
Kinh Sách Liên Quan
Bồ Tát Địa Tạng Thánh Đức Hỏi - Đáp , Thích Giác Nguyên
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục , Hòa Thượng Thích Như Điển
Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện Kinh Giảng Ký Quyển Hạ , Cư Sĩ Diệu Âm
Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện Kinh Giảng Ký Quyển Thượng , Cư Sĩ Diệu Âm
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Khoa Chú , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Đại Quan , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Địa Tạng Kinh Huyền Nghĩa , Hạnh Chơn
Giải Thích Kinh Địa Tạng , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Luân , Thích Nữ Huệ Thanh
Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Thập Luân , Thích Nữ Huệ Thanh
Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Thiển Thích , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Kinh Địa Tạng Dịch Giải , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 1 , Hòa Thượng Thích Như Điển
Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 2 , Hòa Thượng Thích Như Điển
Những câu chuyện linh ứng về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát Tập 3 , Hòa Thượng Thích Như Điển
Phổ Khuyến Đạo Hữu Tịnh Độ Trì Tụng Kinh Địa Tạng , Thích Pháp Chánh
Sự Tích Linh Nghiệm Của Ngài Bồ Tát Địa Tạng , Thích Pháp Chánh
Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám , Sư Bà Hải Triều Âm

Khảo Cứu Về Mật Tông
Trong phần nghi thức của Phật giáo Trung Hoa cũng như của Phật giáo các nước "liên hệ" (Việt Nam, Triều Tiên, Nhựt Bổn) có những phối hợp bất ngờ. Lấy nghi Tịnh độ cứu xét, chúng ta thấy ngay không có sự thuần nhứt: nào là chú tịnh tam nghiệp, nào là quán tưởng, kế đó là chú Đại bi, kinh A Di Đà,... Xem: 5
Kinh Sách Liên Quan
Khảo Cứu Về Tinh Độ Tông , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền

Phật Thừa Tôn Yếu Luận
Phật Thừa Tôn Yếu luận là một trong nhiều tác phẩm của Đại sư Thái Hư, mang ý nghĩa bao quát nội dung giáo nghĩa Đại thừa Tiểu thừa. Đại sư lại có lối nhìn sâu rộng suốt thông về một hệ thống quan Phật giáo, bao gồm chủ quan khách quan, nhân sinh vũ trụ, tư tưởng, học thuật, triết lý, khoa học… với... Xem: 5
Kinh Sách Liên Quan
Đại Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận , Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Kinh Pháp Hoa Giảng Luận , Hòa Thượng Thích Thông Bửu
Long Thọ Bồ Tát Trung Quán Luận , Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Luận Đại Thừa Khởi Tín , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Tây Phương Hợp Luận , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Thành Thực Luận , Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Tịnh Độ Giáo Khái Luận , Ni Sư Thích Nữ Viên Thắng
Tịnh Độ Sanh Vô Sanh Luận , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Tịnh Độ Thập Nghi Luận , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Vãng Sanh Luận Giảng Ký Thiên Thân Bồ Tát , Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn

Vì Sao Tôi Khổ
Trong khoảng vài thập niên vừa qua, sự bùng nổ các phương tiện thông tin trên toàn thế giới, và nhất là trên khắp các thành phố lớn ở Việt Nam ta, đã mang đến những thuận lợi lớn lao thúc đẩy sự tiến bộ vượt bậc trong hầu hết các lãnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ, giáo dục... Nhưng bên cạnh đó,... Xem: 8

Khái Niệm Tánh Không Phật Giáo
“Quả thật đấy là một khái niệm kỳ lạ, nếu như thế giới này và chính “cái tôi”, những thực thể đầy màu sắc đó, đang hiện diện, đang hiện hữu một cách không chối cãi được, nhưng thật ra lại không có, chỉ là hư không: thì phải là điên rồ một cách thật tàn bạo mới dám chủ trương một sự phi lý đến như... Xem: 7
Kinh Sách Liên Quan
Có và Không , Hòa Thượng Thích Như Điển
Tâm Sanh Tử Không Tha Thiết , Cư Sĩ Bích Ngọc
Từ Hư Không Trở Về Hư Không , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành

Sống và Chết Theo Quan Niệm Của Phật Giáo
Trên đời này, chuyện đáng nói nhất, quan trọng nhất của con người thật không gì bằng chuyện sống và chết. Tác giả, Hòa Thượng Thich Như Điển, tính đến nay (2020) đã 71 tuổi đời và 56 tuổi đạo. Trong tác phẩm này, tác giả ghi lại những cảm nhận của mình trong suốt quá trình chăm sóc tinh thần cho... Xem: 10
Kinh Sách Liên Quan
Chết An Lạc Tái Sanh Hoan Hỷ , Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Chết và Tái Sanh , Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Chết Vào Thân Trung Ấm Và Tái Sanh , Diệu Hạnh Giao Trinh và Chân Giác Bùi Xuân Lý
Người Chết Đi Về Đâu , Nguyên Châu
Sống và Chết , Hòa Thượng Thích Như Điển
Tạng Thư Sống Chết , Ni Sư Thích Nữ Trí Hải

Giảng Giải Cảm Ứng Thiên Tập 2
Hiện tại trong xã hội này giáo pháp suy yếu, yêu ma phát triển mạnh. Những điều nói trong chương Thanh Tịnh Minh Hối của Kinh Lăng Nghiêm chính là nói về xã hội hiện nay của chúng ta: “Tà sư thuyết pháp như Hằng hà sa.” (Tà sư thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng.) Tà sư nào vậy? Nói chung, những ai... Xem: 11
Kinh Sách Liên Quan
Cảm Ứng Thiên Vựng Biên , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Giảng Giải Cảm Ứng Thiên Tập 1 , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Giảng Giải Quyển 1 , Cư Sĩ Vọng Tây

Phật Học Dị Giải
Ấn Quang Pháp Sư nói rằng: "tất cả các kinh Phật cùng các sách viết ra với mục đích làm rõ ràng và nêu cao Phật Pháp, không quyển nào không khiến người tìm cátP(0F1)P tránh hung, sửa điều lỗi theo việc lành, thấy rõ lẽ nhân quả ba đời, nhận biết cái Phật Tính sẵn có nơi mình, ra khỏi bể khổ sinh tử... Xem: 11
Kinh Sách Liên Quan
Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Hộ Quốc Tức Tai Ở Thượng Hải , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Ấn Quang Pháp Sư Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục Tục Biên , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao (Tăng Quảng Chánh Biên) , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Bổ , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 1-Quyển 4 , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh
Luận Đại thừa trang nghiêm kinh (大乘莊嚴經論, Mahāyānasūtralaṃkāra), nằm trong Đại tạng kinh bản Đại chánh số 1604, gồm 13 quyển, 24 phẩm, do đại sĩ Vô Trước (無著, Asaṅga, 294 – 376) 1 luận giải. Theo truyền thuyết thì luận này được Vô Trước biên tập sau khi đã thụ giáo với bồ tát Di Lặc (Maitreya) trên... Xem: 12
Kinh Sách Liên Quan
Bộ Du Già Sư Địa Luận Quyển 1 , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Đại Thừa Tập Bồ Tát Học Luận , Hòa Thượng Thích Như Điển
Đại Trí Độ Luận Tập 1 , Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín , Hạnh Bình và Quán Như
Khởi Tín Luận Chánh Văn và Lược Giải , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Long Thọ Bồ Tát Trung Quán Luận , Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Luận Đại Thừa Khởi Tín , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội , Cư Sĩ Định Huệ
Niệm Phật Luận , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Phát Bồ Đề Tâm Kinh Luận , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Tịnh Độ Giáo Khái Luận , Ni Sư Thích Nữ Viên Thắng

Pháp Niệm Phật Từ Nhập Tâm Vào Bất Niệm Tự Niệm
Sư huynh tôi là Thầy Nhuận Châu lúc nào cũng động viên tôi và bảo rằng: “Người xuất gia tu hành trước phải phát tâm lập nguyện để xây dựng đạo hạnh, vì đạo hạnh là nền móng của người xuất gia, chữ nghĩa kiến thức từ từ học sẽ hiểu, nếu không như thế thì sau này sẽ bị chướng đạo…”. Được sự động viên,... Xem: 16
Kinh Sách Liên Quan
48 Pháp Niệm Phật , Sa Môn Thích Tịnh Lạc
Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Lược Giảng , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Kinh Niệm Phật Ba La Mật , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Niệm Phật Cảnh , Thượng Tọa Thích Minh Thành
Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh , Thượng Tọa Thích Minh Tuệ
Niệm Phật Luận , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Niệm Phật Pháp Yếu , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Niệm Phật Thành Phật , Thượng Tọa Thích Phước Nhơn
Niệm Phật Thành Phật , Cư Sĩ Diệu Âm
Niệm Phật Thập Yếu , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Niệm Phật Vô Tướng , Cư Sĩ Hạnh Cơ

Pháp Ngữ Của Hòa Thượng Tịnh Không
Mục đích giáo lý của Ðạo Phật chỉ nhằm trưng bày hai vấn đề: khổ và phương pháp diệt khổ. Con đường đưa tới sự diệt khổ để đạt được giác ngộ và giải thoát, hành giả phải đi qua cửa ngõ “Tam vô lậu học”, đó là văn huệ, tư huệ và tu huệ, nếu hành giả nào áp dụng triệt để sẽ có kết quả mỹ mãn trong lộ... Xem: 13
Kinh Sách Liên Quan
Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Hộ Quốc Tức Tai Ở Thượng Hải , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Báo Cáo Tâm Đắc Và Những Lời Khai Thị Vàng Ngọc , Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không
Bảy Ngày Khai Thị Phật Thất , Đại Sư Diệu Liên
Khai Thị 1 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 2 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 3 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 4 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 5 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị 6 , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 1 , Linh Nham Tùng Thư
Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 2 , Linh Nham Tùng Thư
Quy Tắc Trợ Niệm Lâm Chung Và Pháp Ngữ Khai Thị , Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam

Tứ Diệu Đế
Tứ diệu đế là nền tảng cốt lõi của giáo lý nhà Phật, và do đó rất quan trọng. Thật ra, nếu các bạn không có sự hiểu biết về Tứ diệu đế1 cũng như chưa tự mình thể nghiệm chân lý của lời dạy này thì các bạn sẽ không thể thực hành Phật pháp. Xem: 12
Kinh Sách Liên Quan
Giáo Khoa Phật Học - Cấp Một , Cư Sĩ Hạnh Cơ
Giáo Trình Phật Học , Lê Kim Kha
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 1 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Học Phổ Thông - Quyển 1 , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Phật Học Phổ Thông Toàn Tập , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Phật Học Tinh Hoa , Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
Phật Học Tinh Yếu , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Phật Học Vấn Đáp , Hòa Thượng Thích Thắng Hoan

Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Truyền thuyết tác phẩm “Đại Thừa Khởi Tín Luận” do Bồ-tát Mã Minh trước tác, tuy nhiên nhưng lịch sử Phật giáo ở Ấn Độ nhân vật có tên Mã Minh không chỉ có một người mà có đến 6 người, quan điểm chung mọi người đều công nhận Mã Minh tác giả luận này sống trước thời Long Thọ; nếu căn cứ truyền thuyết... Xem: 14
Kinh Sách Liên Quan
Đại Thừa Khởi Tín Luận , Cư Sĩ Chân Hiền Tâm
Khởi Tín Luận Chánh Văn và Lược Giải , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Luận Đại Thừa Khởi Tín , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Luận Khởi Tín Đại Thừa , Hòa Thượng Thích Giác Qủa

Ngài Huệ Năng
Các vị Thiện tri thức! Xin nghe hành trạng và cái ý sự đắc pháp của tôi. Thân phụ tôi nguyên quán ở Phạm Dương, sau thiên qua Lãnh Nam, làm kẻ thường dân của Tân Châu. Tôi sinh ra đã bất hạnh, cha lại mất sớm, còn một mẹ già dời qua Nam Hải, khốn khổ nghèo nàn, nên tôi làm nghề bán củi chợ. Một hôm,... Xem: 11

Luận Đại Thừa Khởi Tín
Trong khoảng 600 năm, sau khi Phật nhập diệt, tại Ấn độ, phần thì phái Tiểu thừa nổi lên tranh chấp, không tin lý Đại thừa, phần thì ngoại đạo lập các tà thuyết phá hoại chánh pháp; tình trạng Phật giáo rất đen tối. Ngài Mã Minh Bồ Tát, trông thấy tình trạng ấy rất đau lòng, nên tạo ra luận này, để... Xem: 9
Kinh Sách Liên Quan
Đại Thừa Khởi Tín Luận , Cư Sĩ Chân Hiền Tâm
Khởi Tín Luận Chánh Văn và Lược Giải , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Luận Khởi Tín Đại Thừa , Hòa Thượng Thích Giác Qủa

Khởi Tín Luận Chánh Văn và Lược Giải
Hỏi, vì lý do gì mà trước thuật Khởi tín luận? Đáp, lý do ấy có tám. Một là lý do tổng quát, là muốn làm cho mọi người thoát ly khổ não đủ thứ, đạt được yên vui toàn hảo, chứ không phải mong cầu danh lợi và tôn kính của thế nhân. Hai là muốn giải thích nghĩa lý căn bản của đức Như lai để làm cho mọi... Xem: 18
Kinh Sách Liên Quan
Đại Thừa Khởi Tín Luận , Cư Sĩ Chân Hiền Tâm
Luận Đại Thừa Khởi Tín , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Luận Khởi Tín Đại Thừa , Hòa Thượng Thích Giác Qủa

Trạch Pháp Quán Niệm Niệm Phật
Người con Phật cần chọn cho mình một pháp môn rồi hành trì miên mật để được kết quả mong muốn. Quyển sách nầy là một tuyển tập mà chúng tôi gom góp từ ba tập sách sau đây: 1) Tập 1: Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật Tập của Pháp Nhiên Thượng Nhân do Thích Tịnh Nghiêm dịch ra tiếng Việt do Tường... Xem: 41
Kinh Sách Liên Quan
Hương Thơm Niệm Phật , Thích Phổ Huân
Khuyên Người Niệm Phật Tập 1 - Tập 4 , Cư Sĩ Diệu Âm
Niệm Phật Chỉ Nam , Thượng Tọa Thích Minh Thành
Niệm Phật Dẫn Đi Khỏi Luân Hồi , Mạt Nhân Đạo Quang
Niệm Phật Luận , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Niệm Phật Pháp Yếu , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Niệm Phật Sám Pháp , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Niệm Phật Sinh Tịnh Độ , Thượng Tọa Thích Chân Tính
Niệm Phật Thành Phật , Cư Sĩ Diệu Âm
Niệm Phật Thập Yếu , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

12345678910...