Pháp Luận

Xem Dạng Khác Sắp Xếp Thứ Tự
Tịnh Độ Quyết Nghi
Luận Trí Độ cũng nói: "Ví như hai người, mỗi kẻ đều có thân nhân bị nước lôi cuốn. Một người tánh gấp nhảy ngay xuống nước, nhưng vì thiếu phương tiện nên bị đắm chìm. Một người sáng tỉnh hơn, vội lấy thuyền bơi ra cứu được. Bậc Bồ-tát mới phát tâm vì chưa đủ nhẫn lực nên không thể cứu chúng sanh,... Xem: 40
Kinh Sách Liên Quan
Thiền Tịnh Quyết Nghi , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Tịnh Độ Thập Nghi Luận , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Quy Nguyên Trực Chỉ
Học đạo không có gì lạ, chỉ thanh tịnh căn trần, lấy giác tỉnh làm gốc. Cầu Vô-thượng Bồ-đề phải kiên nhẫn trì trai giữ giới. Muôn hạnh, giới là tiên phong. Lục độ, giới là nền tảng. Xem: 40
Kinh Sách Liên Quan
Quy Nguyên Trực Chỉ , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến

Răn Sát Sanh
Vì quên hẳn chân như bản tánh, tối tăm mù mịt, mắc vào bào thai. Nhận âm huyết của mẹ và trược khí của cha làm thể chất của mình. Sanh ra cứ mê man điên đảo với căn trần thức. Thương thay! Thánh phàm, người vật, vốn đồng một tánh thể. Chỉ vì mê ngộ mà thành có nhiễm tịnh phân cách. Kinh Kim Cang... Xem: 38
Kinh Sách Liên Quan
Ăn Chay - Sát Sanh Và Qủa Báo , Thích Tâm Anh
Kinh Chiêm Sát Nghiệp Báo Thiện Ác , Thích Thiện Thông
Lược Giảng Kinh Chiêm Sát Thiện Ác Nghiệp Báo , Đại Lão Hòa Thượng Thích Mộng Tham

Sống Chết Bình Yên
Quán chiếu thuần thục mới không nô lệ sáu trần, khôi phục lại quyền tự do độc lập. Những cảm thọ khổ vui vốn không tự có, chỉ nảy sinh mỗi khi căn trần tiếp xúc. Đã đợi duyên mới có thì không tự thể. Con người tự phụ thông minh hơn muôn vật mà vẫn như muôn vật, cả đời bị những ảo hóa này đánh lừa.... Xem: 41
Kinh Sách Liên Quan
Sự Kiện Quan Trọng Nhất Của Đời Người , Hòa Thượng Thích Tịnh Không
Sự Kiện Quan Trọng Nhất Trong Đời Người , Khuyết Danh
Tây Tạng Sanh Tử Thư , Cư Sĩ Nguyên Phong
Tử Thư Tây Tạng , Cư Sĩ Nguyên Phong
Việc Lớn Nhất Của Đời Người , Tỳ Kheo Thích Giác Nghiên

Địa Trì Bồ Tát Giới Bổn Tiên Yếu
Quyển Tiên Yếu này do Ngẫu Ích Trí Húc Ðại Sư biên soạn. Ngài là một bậc cao tăng thạc học và cũng là một trong bốn vị cao tăng nỗi tiếng vào cuối đời Minh (ba vị kia là Liên Trì, Hám Sơn và Tử Bá). Ngài đối với giáo nghĩa của các tông phái đều đã nghiên cứu thấu triệt, và được tôn xưng là tổ của... Xem: 37
Kinh Sách Liên Quan
Địa Trì Luận Bồ Tát Giới Yết Ma , Thích Pháp Chánh
Phạm Võng Bồ Tát Giới Bổn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký , Sa Môn Thích Trí Minh

Việc Lớn Nhất Của Đời Người
Mỗi chúng ta đều ngộ nhận rằng, khi người bệnh ngừng hô hấp thì tức là chết, việc ngộ nhận đó khiến cho người bệnh phải chịu sự đau đớn về thể xác lẫn tâm thức rất là lớn. Kỳ thực sau khi người bệnh ngừng hô hấp, thì linh hồn của họ (trong Phật học gọi là Thần Thức) vẫn chưa ra ngoài thể xác, mà vẫn... Xem: 38
Kinh Sách Liên Quan
Chết An Lạc Tái Sanh Hoan Hỷ , Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Chết Trong An Bình , Hòa Thượng Thích Tâm Quang
Chết và Tái Sanh , Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Chết Vào Thân Trung Ấm Và Tái Sanh , Diệu Hạnh Giao Trinh
Người Chết Đi Về Đâu , Nguyên Châu
Sống và Chết , Hòa Thượng Thích Như Điển
Sống và Chết Theo Quan Niệm Của Phật Giáo , Hòa Thượng Thích Như Điển
Tạng Thư Sống Chết , Ni Sư Thích Nữ Trí Hải
Tây Tạng Sanh Tử Thư , Cư Sĩ Nguyên Phong
Tử Thư Tây Tạng , Cư Sĩ Nguyên Phong

Tín Tâm Minh Giảng Lục
“TÍN TÂM MINH” là tác phẩm nổi tiếng của đại sư Tăng Xán mà các thiền đường ở Việt Nam đều lưu trữ ít nhất một bản để làm quy chuẩn cho riêng mình. Năm 1974, có một thiền giả phát tâm dịch tác phẩm “Tín Tâm Minh Nghĩa Giải” của ngài Trung Phong Minh Bổn thiền sư. Nhưng tác phẩm này, ngài giải thích... Xem: 35
Kinh Sách Liên Quan
Đại Thừa Khởi Tín Luận , Cư Sĩ Chân Hiền Tâm
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín , Hạnh Bình và Quán Như
Khởi Tín Luận Chánh Văn và Lược Giải , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Luận Đại Thừa Khởi Tín , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Luận Khởi Tín Đại Thừa , Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Lý Thuyết Nhân Tính Qua Kinh Điển Pali , Thích Chơn Thiện
Những Câu Chuyện Cổ Phật Giáo Mang Tính Giáo Dục , Cư Sĩ Đạo Quang
Phật Giáo Chánh Tín , Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học
Tín Hạnh Nguyện Giữ Vai Trò Quan Trọng Trong Tu Tập Phật Giáo , Thiện Phúc

Tản Mạn Thiền Tâm
Cuộc sống và hành trạng của bất cứ hành giả tu Phật nào cũng luôn hướng đến một trạng thái tâm thanh sạch, nơi mà mọi dục vọng và thôi thúc đều được điều phục để tâm trở nên tập trung và thể nhập vào trạng thái minh mẫn và tỉnh thức. Mọi phương pháp tu tập của hành giả đều gắn liền với những sinh... Xem: 34
Kinh Sách Liên Quan
Lịch Sử Truyền Thừa Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh , Thích Như Tịnh
Lục Diệu Môn và Ý Nghĩa Thiền Chỉ Quán , Thượng Tọa Thích Đức Trí
Pháp Ngữ Của Thiền Sư Hư Vân , Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Quảng Lục Của Thiền Sư Hoằng Trí , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Thiền Định và Cuộc Sống , Thích Vạn Lợi
Thiền Môn Nhật Tụng , Khuyết Danh
Thiền Môn Nhựt Tụng , Khuyết Danh
Thiền Sư Băng Hoài Tế Năng Thị Chúng , Thượng Tọa Thích Đồng Ngộ
Thiền Tịnh Quyết Nghi , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Thiền Tứ Niệm Xứ , Hòa Thượng Thích Viên Lý
Thiền Uyển Tập Anh , Lê Mạnh Thát
Thiền Uyển Tập Anh , Cư Sĩ Ngô Đức Thọ
Thiền và Pháp Môn Vô Niệm , D. T Suzuki
Viên Ngộ Phật Qủa Thiền Sư Ngữ Lục , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Muôn Kiếp Nhân Sinh Trọn Bộ 3 Tập
“Hiện nay thế giới đang trải qua giai đoạn hỗn loạn, xáo trộn, mà thật ra thì mọi quốc gia đều đang gánh chịu những nghiệp quả mà họ đã gây ra trong quá khứ. Mỗi quốc gia, cũng như mọi cá nhân, đều có những nghiệp quả riêng do những nhân mà họ đã gây ra. Cá nhân thì có ‘biệt nghiệp‘ riêng của từng... Xem: 32
Kinh Sách Liên Quan
An Sĩ Toàn Thư - Khuyên Người Tin Sâu Nhân Qủa Quyển Hạ , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
An Sĩ Toàn Thư - Khuyên Người Tin Sâu Nhân Qủa Quyển Thượng , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Kinh Nhân Qủa Trong Đời Qúa Khứ Và Hiện Tại , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Nhân Qủa - Nghiệp - Và Luân Hồi , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Nhân Qủa Báo Ứng Hiện Đời , Cư Sĩ Đạo Quang
Nhân Qủa Đồng Thời , Cư Sĩ Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Nhân Qủa Phụ Giải Lương Hoàng Sám , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Những câu chuyện nhân qủa , Cư Sĩ Đạo Quang

Dục Và Tình Theo Quan Điểm Phật Giáo
Tham muốn hay tham dục của cải trần thế. Hầu hết người đời thường định nghĩa hạnh phúc trần tục như là sự thỏa mãn của mọi tham dục. Tham dục trần thế là vô hạn, nhưng chúng ta lại không có khả năng nhận ra chúng và tham dục không được thỏa mãn thường gây ra khổ đau phiền não cho mình và cho người. Xem: 34
Kinh Sách Liên Quan
Ấn Quang Pháp Sư Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
An Sĩ Toàn Thư - Khuyên Người Bỏ Sự Tham Dục , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Những Câu Chuyện Cổ Phật Giáo Mang Tính Giáo Dục , Cư Sĩ Đạo Quang
Phật Giáo và Giáo Dục , Hòa Thượng Thích Viên Lý

Lý Thuyết Nhân Tính Qua Kinh Điển Pali
Giáo dục thường được hiểu những gì làm nên văn hóa và văn minh của một xứ sở. Các công trình sáng tạo là suối nguồn của văn minh, và các vai trò xây dựng và phát triển xã hội của giáo dục là nguồn suối của văn hóa một dân tộc. Giáo dục, văn hóa, văn minh đều là sản phẩm của tư duy con người. Trong... Xem: 29
Kinh Sách Liên Quan
An Sĩ Toàn Thư - Khuyên Người Tin Sâu Nhân Qủa Quyển Hạ , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
An Sĩ Toàn Thư - Khuyên Người Tin Sâu Nhân Qủa Quyển Thượng , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Kinh Nhân Qủa Trong Đời Qúa Khứ Và Hiện Tại , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Nhân Qủa - Nghiệp - Và Luân Hồi , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Nhân Qủa Báo Ứng Hiện Đời , Cư Sĩ Đạo Quang
Nhân Qủa Đồng Thời , Cư Sĩ Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Nhân Qủa Phụ Giải Lương Hoàng Sám , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Những câu chuyện nhân qủa , Cư Sĩ Đạo Quang

Tín Hạnh Nguyện Giữ Vai Trò Quan Trọng Trong Tu Tập Phật Giáo
Theo Phật giáo, "Tín" là có lòng tin sâu sắc đối với thực thể của chư pháp, tịnh đức Tam bảo, và thiện căn của thế gian và xuất thế gian; có khả năng đem lại đời sống thanh tịnh và hóa giải nghi hoặc. Câu hỏi đặt ra là niềm tin có vị trí nào trong đạo Phật? Niềm tin trong đạo Phật hoàn toàn khác hẳn... Xem: 39
Kinh Sách Liên Quan
Đại Thừa Khởi Tín Luận , Cư Sĩ Chân Hiền Tâm
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín , Hạnh Bình và Quán Như
Khởi Tín Luận Chánh Văn và Lược Giải , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Luận Đại Thừa Khởi Tín , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Luận Khởi Tín Đại Thừa , Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Lý Thuyết Nhân Tính Qua Kinh Điển Pali , Thích Chơn Thiện
Những Câu Chuyện Cổ Phật Giáo Mang Tính Giáo Dục , Cư Sĩ Đạo Quang
Phật Giáo Chánh Tín , Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học

Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Sớ Giải
Phàm hữu tình trong ba cõi, năm đường cứ mãi chìm nổi, xoay vần không ngừng nghỉ, đều do vọng chấp đoạn, thường, có và không, làm cho lòng rối loạn. Sở dĩ Bồ-tát giáng sinh làm mô phạm lợi ích cho chúng sinh, cũng vì muốn trừ chấp hai bên có và không. Khai mở hai môn có và không: Trước nói rõ Bách... Xem: 66
Kinh Sách Liên Quan
Luận Đại Thừa 100 Pháp , Lê Hồng Sơn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Giải Nghĩa , Đại Từ Ân tự Sa Môn Khuy Cơ
Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn , Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa

Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Sớ Giải
Phàm hữu tình trong ba cõi, năm đường cứ mãi chìm nổi, xoay vần không ngừng nghỉ, đều do vọng chấp đoạn, thường, có và không, làm cho lòng rối loạn. Sở dĩ Bồ-tát giáng sinh làm mô phạm lợi ích cho chúng sinh, cũng vì muốn trừ chấp hai bên có và không. Khai mở hai môn có và không: Trước nói rõ Bách... Xem: 66
Kinh Sách Liên Quan
Luận Đại Thừa 100 Pháp , Lê Hồng Sơn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Giải Nghĩa , Đại Từ Ân tự Sa Môn Khuy Cơ
Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn , Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa

Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn
Quyển Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Luận này được Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng vào năm 1970 cho các đệ tử người Mỹ nghe. Tuy có nhiều vị trong số những thanh niên này, có trình độ Thạc sĩ hay Tiến sĩ; nhưng họ không biết tiếng Hoa, không hiểu giáo lý đạo Phật. Cho nên Hòa Thượng dùng từ ngữ đơn giản... Xem: 68
Kinh Sách Liên Quan
Luận Đại Thừa 100 Pháp , Lê Hồng Sơn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Giải Nghĩa , Đại Từ Ân tự Sa Môn Khuy Cơ
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Sớ Giải , Sa Môn Đại Thừa Quang
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn Sớ Giải , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Trực Chỉ Niệm Phật
Niệm Phật Tam Muội là vua của các Tam Muội, như châu ma ni như ý, có thể xuất sanh ra các bảo châu, như vua Chuyển Luân thống nhiếp tất cả các vua. Niệm Phật tam muội này rất viên đốn, có thể nói suốt đời thuyết giáo các kinh liễu nghĩa của đức Thế Tôn, không có thời nào là không tán dương niệm Phật... Xem: 67
Kinh Sách Liên Quan
Cương Yếu Giới Luận , Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Luận Tịnh Độ , Thích Ca Tài
Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Tây Phương Hợp Luận , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Tịnh Độ Sanh Vô Sanh Luận , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Vãng Sanh Luận Giảng Ký Thiên Thân Bồ Tát , Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn

Viên Ngộ Phật Qủa Thiền Sư Ngữ Lục
Phật dùng một âm mà diễn nói pháp, cho nên tất cả pháp đồng một âm này, ba đời chư Phật một âm này, sáu đời Tổ sư cũng một âm này, các lão Hòa thượng trong thiên hạ cũng một âm này. Ta có Chánh pháp nhãn tạng giao phó cho Ma-ha Ca-diếp chính là một âm này Chánh pháp nhãn tạng hướng về con lừa mù mà... Xem: 82
Kinh Sách Liên Quan
Lục Diệu Môn và Ý Nghĩa Thiền Chỉ Quán , Thượng Tọa Thích Đức Trí
Quảng Lục Của Thiền Sư Hoằng Trí , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Thiền Tịnh Quyết Nghi , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Thiền Tứ Niệm Xứ , Hòa Thượng Thích Viên Lý
Thiền Uyển Tập Anh , Lê Mạnh Thát
Thiền và Pháp Môn Vô Niệm , D. T Suzuki

Thích Thiền Ba La Mật Thứ Đệ Pháp Môn
Về phiền não, kinh Niết-bàn chép: Phiền não là pháp ác, nếu nói đủ pháp ác thì danh số rất nhiều, nay nói lược có năm pháp ác bất thiện khai hợp để nói về số lượng năm pháp bất thiện: Một là pháp giác quán bất thiện, hai là pháp tham dục bất thiện, ba là pháp sân nhuế bất thiện, bốn là pháp ngu si... Xem: 77
Kinh Sách Liên Quan
Đại Ý Tám Giáo Của Thiên Thai , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Lục Diệu Môn và Ý Nghĩa Thiền Chỉ Quán , Thượng Tọa Thích Đức Trí
Quảng Lục Của Thiền Sư Hoằng Trí , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Thiền Tịnh Quyết Nghi , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Thiền Uyển Tập Anh , Cư Sĩ Ngô Đức Thọ
Thiền và Pháp Môn Vô Niệm , D. T Suzuki

Lục Diệu Môn và Ý Nghĩa Thiền Chỉ Quán
Đức Phật bảo chứng Ca Diếp ngộ đạo thiền, thiền là dụng tâm mà cảm đạo, ngôn ngữ muôn đời vẫn là phương tiện. Để chứng được chơn lý tuyệt đối như Phật, tất cả pháp môn đều là phương tiện, như nương vào ngón tay để thấy mặt trăng, nếu không chỉ thấy tướng của ngón tay chỉ mặt trăng mà thôi. Xem: 107
Kinh Sách Liên Quan
Đại Ý Tám Giáo Của Thiên Thai , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Ma Ha Chỉ Quán , Đại Sư Thiên Thai Trí Giả
Pháp Ngữ Của Thiền Sư Hư Vân , Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Quảng Lục Của Thiền Sư Hoằng Trí , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Thiền Tứ Niệm Xứ , Hòa Thượng Thích Viên Lý
Thiền và Pháp Môn Vô Niệm , D. T Suzuki

Quảng Lục Của Thiền Sư Hoằng Trí
Ngôn ngữ đạo đoạn văn tự tánh không, đến đây có thể nói rằng: Cá kình nuốt hết nước biển, để lộ ra nhánh san hô, các vị lại hiểu chăng? Điều ấy có lẽ chưa đúng, lại làm phiền đến người tri âm, vì ta mà nói để phá nghi. Tuyên sớ xong, Sư nhận được pháp y từ tay của Hòa thượng Trường Lô, bèn đem lên... Xem: 76
Kinh Sách Liên Quan
Pháp Ngữ Của Thiền Sư Hư Vân , Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Thiền Sư Băng Hoài Tế Năng Thị Chúng , Thượng Tọa Thích Đồng Ngộ
Thiền Uyển Tập Anh , Cư Sĩ Ngô Đức Thọ

12345678910...