Skip Navigation LinksHome > Pháp Âm > Truyện Phật Giáo

Truyện Phật Giáo

13. Như mái nhà vụng lợp,
Mưa liền xâm nhập vào.
Cũng vậy tâm không tu,
Tham dục liền xâm nhập.
Lời Phật dạy, Kinh Pháp Cú