Skip Navigation LinksHome > Pháp Âm > Truyện Phật Giáo

Truyện Phật Giáo

10. Ai rời bỏ uế trược,
giới luật khéo nghiêm trì,
tự chế, sống chơn thực,
thật xứng áo cà sa.
Lời Phật dạy, Kinh Pháp Cú