Kinh Sách

Xem Dạng Khác Sắp Xếp Thứ Tự
Kinh Pháp Hoa Giảng Giải
Diệu Pháp Liên Hoa có thể nói là bộ kinh nổi tiếng nhất trong khu vườn kinh điển Phật giáo Đại thừa. Kinh đạt đến địa vị tột cùng của nó là vua của tất cả các kinh vì kinh ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa sâu sắc có lẽ vượt ra ngoài tầm tư duy, suy luận của con người bình thường và có công năng đưa người...
Xem: 4
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Lược Giải Kinh Pháp Hoa , Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Huyền Tán , Hòa Thượng Thích Chân Thường
Chuyện Tình Của Liên Hoa Hòa Thượng , Hòa Thượng Thích Như Điển
Kinh Pháp Hoa , Thượng Tọa Thích Chánh Lạc
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Pháp Hoa Tinh Yếu , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Kinh Pháp Hoa Huyền Nghĩa , Cư Sĩ Mai Thọ Truyền
Kinh Pháp Hoa Giảng Luận Toàn Tập , Hòa Thượng Thích Thông Bửu

Kinh Pháp Hoa Giảng Luận Toàn Tập
Đề tên kinh Pháp Hoa, nếu tính theo số chữ để trì niệm thì có chín chữ: Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nếu tính đúng theo tên đề bộ kinh thì có mười lăm chữ: Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Giáo Bồ Tát Pháp, Chư Phật Sở Hộ Niệm. Giải ghĩa đại cương chín chữ:
Xem: 6
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Lược Giải Kinh Pháp Hoa , Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Huyền Tán , Hòa Thượng Thích Chân Thường
Chuyện Tình Của Liên Hoa Hòa Thượng , Hòa Thượng Thích Như Điển
Kinh Pháp Hoa , Thượng Tọa Thích Chánh Lạc
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Pháp Hoa Tinh Yếu , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Kinh Pháp Hoa Huyền Nghĩa , Cư Sĩ Mai Thọ Truyền

Kinh Pháp Hoa Huyền Nghĩa
Bộ Pháp Hoa Huyền Nghĩa này đã được giảng hai lần tại Chùa Xá-Lợi của Hội Phật-Học Nam-Việt, lần đầu hồi năm 1959, lần sau vào đầu tháng ba Nhâm- Dần (5-4-1962). Số thính- giả kỳ nào cũng trên dưới ba trăm và mỗi kỳ kéo dài cả năm
Xem: 5
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Lược Giải Kinh Pháp Hoa , Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Huyền Tán , Hòa Thượng Thích Chân Thường
Kinh Pháp Hoa , Thượng Tọa Thích Chánh Lạc
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Pháp Hoa Tinh Yếu , Hòa Thượng Thích Thái Hòa

Kinh Pháp Hoa Tinh Yếu
Phân đà lợi là loài hoa sen có trăm lá thuận theo nhau, mỗi lá sen đều tiếp nối nhau hoàn chỉnh khả ái, lá ngoài cực trắng, dần dần vào phía bên trong có màu vàng nhạt, hương của hoa sen nầy thơm cực kỳ đặc biệt. Xưa vua Lưu Ly hại con gái dòng họ thích. Ngài Đại Ca Diếp lấy hoa sen nầy trong hồ A...
Xem: 5
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Lược Giải Kinh Pháp Hoa , Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Huyền Tán , Hòa Thượng Thích Chân Thường
Chuyện Tình Của Liên Hoa Hòa Thượng , Hòa Thượng Thích Như Điển
Kinh Pháp Hoa , Thượng Tọa Thích Chánh Lạc
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Kinh Pháp Cú Chú Giải Song Ngữ Tập 2
Toàn Kinh gồm có 26 phẩm và có tất cả là 423 câu. Kinh nầy nằm trong Tiểu bộ (Khuddaka- Nikaya) của tạng Kinh Pali và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng ở Á Châu và Âu Mỹ. Đại Đức Narada đã dịch ra bản chữ Anh, xuất bản tại Tích Lan. Một bản chữ Anh khác của giáo sư C.R Lanman, do Đại học đường Haward...
Xem: 2
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải Tập 1 , Thượng Tọa Thích Phước Thái

Kinh Pháp Cú Song Ngữ Chú Giải Tập 1
Kinh Pháp Cú là những câu nói ngắn gọn do Đức Phật nói ra tùy theo từng trường hợp. Những lời dạy nầy nhằm mục đích thức nhắc đương cơ lưu tâm để áp dụng tu hành cho có kết quả tốt đẹp. Những lời dạy nầy về sau đã được chư Tổ kết tập lại, thành Kinh gọi là Kinh Pháp Cú. Mỗi lời dạy đều có ghi rõ lý...
Xem: 2

Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già
Những thuyết trong kinh này rất gần với quan điểm của Thiền tông. Cùng với kinh Kim cương bát-nhã-ba-la-mật-đa và Đại thừa khởi tín luận (sa. mahāyānaśraddhotpāda-śāstra), kinh Nhập Lăng-già là một trong những bộ kinh Đại thừa có ảnh hưởng lớn đến Thiền tông Trung Quốc. Người ta cho rằng bộ kinh này...
Xem: 2
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Lăng Nghiêm - Chương Đại Thế Chí , Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Lăng Nghiêm Kinh Thế Chí Niệm Phật Viên Thông chương sớ sao , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Kinh Thủ Lăng Nghiêm , Sư Bà Hải Triều Âm
Kinh Lăng Nghiêm , Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Kinh Thủ Lăng Nghiêm , Thích Hằng Quang

Kinh Bát Đại Nhân Giác
Bất kể tại gia, xuất gia, hễ đã quy y nơi Phật, đều là đệ tử Phật. Đã là đệ tử Phật, ắt phải hằng tu Tám Điều Giác Ngộ này. Nói cả ngày lẫn đêm để nêu rõ công phu không gián đoạn. Bảo chí tâm là chỉ sự chân thành tha thiết. Lại nói tụng niệm, để hiển bày văn nghĩa thuần tịnh, ghi nhớ không quên vậy....
Xem: 3
Kinh Sách Liên Quan
Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh , Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Bát Nhã Tâm Kinh , Cư Sĩ Mai Thọ Truyền
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Tâm Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa , Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Kinh Bốn Mười Hai Chương
Phật dạy: Người cạo bỏ râu tóc làm sa-môn, lãnh thọ giáo pháp, lìa bỏ tài sản thế gian, khất thực vừa đủ ăn. Mỗi ngày chỉ ăn một lần, dưới cội cây chỉ nghỉ một đêm, tránh không lặp lại. Ấy là vì biết rằng lòng luyến ái và ham muốn làm cho người ta ngu tối.
Xem: 3
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Tứ Thập Nhị Chương , Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Tứ Thập Nhị Chương Kinh Lược Giảng , Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Kinh Tứ Thập Nhị Chương , Thánh Tri Phỏng
Kinh Tứ Thập Nhị Chương , Hòa Thượng Thích Viên Lý
Kinh Tứ Thập Nhị Chương Lược Giảng , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành

Kinh Bi Hoa
Kinh Bi Hoa là một trong những bản kinh được rất nhiều người biết đến, nhưng lại ít ai có duyên may được đọc trọn bộ kinh. Sở sĩ như thế là vì kinh này được trích dẫn và nhắc đến trong rất nhiều kinh luận khác, nhưng nguyên bản Hán văn lại thuộc vào loại hiếm gặp. Chính vì vậy mà rất ít người hiểu...
Xem: 3
Kinh Sách Liên Quan
Đại Bi Kinh , Hòa Thượng Thích Như Điển
Kinh Đại Bát Niết Bàn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Đại Bi , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Kinh Di Giáo
“Tỳ-kheo các ông! Sau khi ta nhập diệt, nên tôn trọng, cung kính đối với giới luật, như ở chỗ tối tăm được thấy ánh sáng; như người nghèo được của báu. Nên biết rằng giới luật là thầy của các ông, cũng như ta đây còn trụ thế, không hề khác biệt.
Xem: 3
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Di Giáo , Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa

Phật Thuyết Đại Thừa Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh
Kinh A-di-đà được gọi là Tiểu bổn và kinh Vô Lượng Thọ được gọi là Đại bổn. Danh từ Đại bổn, Tiểu bốn nói lên tính cách rộng hẹp như thế nào về ý nghĩa của nó. Xưa nay, người tu theo pháp trì niệm chỉ y cứ vào lời dạy ở kinh A-di-đà mà ít biết đến kinh Vô Lượng Thọ, đó là do các nguyên nhân sau:...
Xem: 7

Trực Giải Kinh Dược Sư
Ngài Tịnh Danh nói: “Vì tất cả chúng sinh bệnh nên ta bệnh, nếu bệnh của tất cả chúng sinh lành thì bệnh của ta mới lành.” Vĩ đại thay! Tâm từ sâu rộng, thương xót chúng sinh của Bồ-tát làm sao dò thấu được? Kinh Dược sư bản nguyện công đức là phép lạ thoát khỏi mầm bệnh, là bí quyết nuôi sống tuệ...
Xem: 6
Kinh Sách Liên Quan
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh Thiển Thích , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Dược Sư Kinh Sám , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Kinh Dược Sư dịch giảng , Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Kinh Dược Sư , Hòa Thượng Thích Huyền Dung
Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức , Thích Hằng Quang
Kinh Dược Sư , Hòa Thượng Thích Tuệ Nhuận
Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến

Kinh Thủ Lăng Nghiêm
Đức Phật từ-bi vô-lượng, không phân-biệt thân-sơ, giai-cấp, chủng-tộc, suốt đời truyền-bá một giáo-lý đại-đồng và lúc nào cũng muốn giáo-lý đó được hiển-minh phổ-biến khắp võ-trụ sơn-hà, từ thành-thị chí thôn quê, bất-luận xuất-gia hay tại-gia, quan hay dân, giàu hay nghèo, ai ai cũng hấp-thọ được,...
Xem: 13
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Lăng Nghiêm - Chương Đại Thế Chí , Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Lăng Nghiêm Kinh Thế Chí Niệm Phật Viên Thông chương sớ sao , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Kinh Thủ Lăng Nghiêm , Sư Bà Hải Triều Âm
Kinh Lăng Nghiêm , Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám

Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức
Như thị ngã văn: Nhất thời Bạcgià- phạm du hóa chư quốc, chí Quảng Nghiêm thành, trụ Nhạc âm thụ hạ, dữ đại Bật-sô chúng bát thiên nhân câu. Bồ Tát ma-ha-tát tam vạn lục thiên, cập quốc vương, đại thần, bà-la-môn, cư sĩ, thiên long bát bộ, nhân, phi nhân đẳng, vô lượng đại chúng cung kính vi nhiễu...
Xem: 14
Kinh Sách Liên Quan
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh Thiển Thích , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Dược Sư Kinh Sám , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Kinh Dược Sư dịch giảng , Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Kinh Dược Sư , Hòa Thượng Thích Huyền Dung
Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức , Thích Hằng Quang
Kinh Dược Sư , Hòa Thượng Thích Tuệ Nhuận

Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Tôi nghe như vầy: Một thời Ðức Phật, tại thành Vương Xá, trong núi Linh Thứu, cùng mười hai ngàn vị Ðại Tỳ Kheo, cùng nhau có mặt, tất cả đều là những bậc Ðại Thánh, thần thông đã đạt. Tên các ngài là Tôn giả Kiều Trần Như, Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Ðại Mục Kiền Liên, Tôn giả Ca Diếp, Tôn giả A...
Xem: 20

Kinh Tăng Nhất A Hàm
Một thời đức Phật ở tại vườn Nai trong khu Tiên Nhân,7 tại nước Ba-la-nại. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: “Có hai sự này, người học đạo không nên gần gũi. Hai sự ấy là gì? Tham đắm pháp dục lạc;8 đó là pháp phàm phu hạ tiện. Hoặc lại tự hành khổ, với trăm mối khổ não.9 Đó là hai việc mà người học...
Xem: 7
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Trường A Hàm , Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ
Kinh Trung A Hàm , Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ

Kinh Đại Thừa Đại Tập Địa Tạng Luân
Một thời, đức Thế Tôn cùng với đại chúng Bí-sô, vô số chúng đại Thanh văn Tăng và chúng đại Bồ-tát, vô số chúng đại Bồ-tát Tăng trú ở núi Khư-lađế-da, trú xứ của chư tiên ẩn sĩ. Sau khi Phật thuyết kinh Nguyệt Tạng xong, ở phương Nam nổi lên vầng mây thơm lớn, mưa hương thơm lớn; nổi lên vầng mây...
Xem: 5
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Thiển Thích , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Khoa Chú , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục , Hòa Thượng Thích Như Điển
Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện Kinh Giảng Ký Quyển Thượng , Cư Sĩ Diệu Âm
Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Đại Quan , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Phổ Khuyến Đạo Hữu Tịnh Độ Trì Tụng Kinh Địa Tạng , Thích Pháp Chánh
Sự Tích Linh Nghiệm Của Ngài Bồ Tát Địa Tạng , Thích Pháp Chánh
Bồ Tát Địa Tạng Thánh Đức Hỏi - Đáp , Thích Giác Nguyên
Từ Bi Địa Tạng Bảo Sám , Sư Bà Hải Triều Âm

Sa Di Ni Kinh Luật
Sa môn vấn Phật: “Dĩ hà nhân duyên, đắc tri túc mạng, hội kỳ chí đạo?” Phật ngôn: “Tịnh tâm, thủ chí, khả hội chí đạo. Thí như ma kính, cấu khứ, minh tồn. Đoạn dục, vô cầu, đương đắc túc mạng.”
Xem: 2
Kinh Sách Liên Quan
Tổng Quan Về Giới Luật , Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Luật Học Tinh Yếu , Hòa Thượng Thích Phước Sơn
Giới Sa Di và Giới Sa Di Ni , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang

Kinh Chiêm Sát Nghiệp Báo Thiện Ác
Kinh Chiêm Sát Nghiệp Báo Thiện Ác, còn gọi là Kinh Địa Tạng Bồ Tát Nghiệp Báo, gồm hai quyển, do Ngài Bồ Đề Đăng người nước Ấn Độ dịch ra Hoa ngữ vào đời nhà Tùy, được thâu vào tập thứ 17 trong Đại Tạng Đại Chánh Tân Tu của Nhật Bản. Kinh này do Đức Bồ Tát Địa Tạng, vì chúng sinh đời Mạt Pháp, cầu...
Xem: 14
Kinh Sách Liên Quan
Vạn Thiện Đồng Quy Tập , Thượng Tọa Thích Minh Thành
Thiện Ác Nghiệp Báo , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn

12345678