Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Phật Học Vấn Đáp

Phật Học Vấn Đáp


Xếp Thứ Tự
Tôi thường nghe Phật tử nói về Trí tuệ và Từ bi. Hai từ này có ý nghĩa gì?
Ven. S Dhammika | Dịch Giả: Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng Xem: 487
Một số tôn giáo tin rằng từ bi hay tình thương là phẩm chất tinh thần quan trọng nhất nhưng họ đã không thành công về việc phát triển trí tuệ, kết quả chỉ là một người khờ tốt bụng, một người tử tế có chút ít hiểu biết hoặc không biết gì cả. Những hệ thống tư tưởng khác như khoa học, tin rằng trí tuệ có thể tốt nhất để phát triển, trong khi tất cả.... Đọc Tiếp
Con không muốn quan hệ giao tiếp với những người bên ngoài. Như vậy có phải là cố chấp không?
Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Dịch Giả: Thích Nhuận Nghi Xem: 397
Người bước đầu học Phật điều tốt nhất là cần phải chấp trước. Bởi vì muốn cho công phu tu tập được thành tựu thì điều quan trọng là phải chấp vào sự tu trì. Nhà nho có nói: “Chọn thiện cố chấp”. Do đó, người sơ cơ học Phật cần phải cố chấp. Còn việc hoá độ chúng sanh thì khi nào? Đó là khi nào mình tu tập đủ định lực, không bị ảnh hưởng, bị mê hoặc.... Đọc Tiếp
Chỉ chú trọng mười niệm vào buổi sáng và vào buổi tối có thể được vãng sanh không?
Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả: Thượng Tọa Thích Đức Trí Xem: 397
Pháp mười niệm là đối với người quá bận việc mà nói, kiên trì niệm mười niệm lúc sáng tối, còn thời gian khác nên nuôi dưỡng thói quen niệm Phật trong tâm. Nếu biết tận dụng thời gian niệm thêm nhiều nữa thì càng tốt, lâm chung mới có phần nắm chắc vãng sanh. Đọc Tiếp
Tu thiền là gì?
Hòa Thượng Thích Thiện Châu Xem: 15
Tu thiền là tu tập các phương pháp chỉ (samatha) và quán (vipassanâ). Chỉ nghĩa là kiểm soát tư tưởng và tập trung tâm lực. Phương pháp "chú ý hơi thở " là phương pháp chỉ tốt nhất. Quán nghĩa là phát triển khả năng nhận thức theo kinh nghiệm giác ngộ của Phật để ngộ đạt chân lý. Tùy theo trình độ mà người tham thiền được các vị thiền sư dạy cho.... Đọc Tiếp
Tại sao cõi Cực Lạc chỉ có tướng thanh tịnh mà không có tướng trược uế?
Đại Sư Hoài Cảm | Dịch Giả: Hòa Thượng Thích Pháp Chánh Xem: 525
Có hai cách giải thích: (1) Thế giới Cực Lạc chỉ có Tịnh độ, không có cảnh tướng trược uế, bởi vì cõi đó cực kỳ vi diệu thanh tịnh. Nếu có cảnh tướng trược uế tức là mắc vào lỗi vừa tịnh vừa uế. Hơn nữa, sắc chất ngăn ngại nhau, thành thử hai tướng tịnh uế không thể đồng thời hiển hiện cùng một chỗ. Nếu hai tướng tịnh uế đồng thời hiển hiện sẽ.... Đọc Tiếp
Làm thế nào để sống bình an bên cạnh người nhiều cố chấp và thị phi?
Khải Thiên Xem: 329
Đây là câu hỏi rất thú vị. Ở đâu cũng có người mình thương và người làm mình khó chịu, nếu không nói là thường gây bất an cho mình. Trong trường hợp phải đối diện với người lắm cố chấp và thị phi như thế, bạn không cần nói mà chỉ cần lắng nghe với tất cả sự bình thản, bao dung và cố gắng đừng đáp lại bằng bất kỳ một phản ứng nào. Hãy quán.... Đọc Tiếp
Thờ phật thích ca mà chào nhau a di đà?
Thượng Tọa Thích Phước Thái Xem: 616
Vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ ở cõi Ta Bà nầy, nên người ta tôn thờ Ngài là để nhớ đến công ơn giáo hóa lớn lao của Ngài. Nhờ sự chỉ giáo của Ngài mà người ta noi theo tu hành nên được giải thoát. Do đó, hầu hết các chùa Phật giáo Bắc Tông cũng như Nam Tông đều kính trọng tôn thờ Ngài. Còn về danh hiệu của Ngài, người ta chỉ niệm vào.... Đọc Tiếp
Cầu an là gì?
Hòa Thượng Thích Thiện Châu Xem: 15
Phật dạy:"Người nào muốn phụng sự Như Lai thì hãy săn sóc người bệnh". Do đó Phật tử, đối với người đau ốm tật bệnh phải lưu tâm thăm viếng, săn sóc hỏi han, tùy theo bệnh hết lòng thuốc men giúp đề, không nên tin nhảm nhí vào đồng cốt dị đoan. Trong khi tụng kinh, niệm Phật nên rải lòng từ bi đến người bệnh và cầu mong cho họ được chóng bình.... Đọc Tiếp
Niệm phật trong tịnh độ xuất hiện tướng bên ngoài, vậy có phải là cảnh ma không?
Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả: Thượng Tọa Thích Đức Trí Xem: 773
Sở tu và sở đắc ắt phải tương ưng mới không phát sanh sai lầm. Ngộ tâm của Thiền tông, nếu có chỗ thấy đều là hư ngụy. Tịnh độ tông y theo kinh điển quán Phật. Nếu quán tướng, phù hợp với kinh điển, chính là tương ưng, không nên gọi đó là cảnh ma. Nếu như khác với kinh điển thì mới gọi là cảnh tà. Đọc Tiếp
Người niệm phật không phát đại nguyện từ, bi, hỉ, xả thì có được vãng sanh không?
Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả: Thượng Tọa Thích Đức Trí Xem: 458
Niệm Phật là pháp môn Đại thừa, phát tâm Bồ đề là chánh nhân. Nếu như chỉ cầu vãng sanh cho chính mình thì có thể lấy chánh hạnh và trợ hạnh song tu, công phu tinh tấn thì được vãng sanh, bởi vì pháp môn Tịnh độ phổ cập ba căn cơ trình độ. Có điều hàng hạ căn thì phẩm vị không cao. Đọc Tiếp
Cúng cô hồn để làm gì?
Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm | Dịch Giả: Thích Minh Quang Xem: 271
Diệm khẩu là chỉ các Ngạ quỷ trong loài Ngạ quỷ, chúng sanh trong loài Ngạ quỷ có thể chia thành ba bậc như sau : 1.Người nào khi còn sống làm được rất nhiều việc lành, sau khi chết nếu đầu thai vào loài Ngạ quỷ tức thành quỷ đa tài. Loài quỷ này có phước đức và thế lực lớn. Dân gian tín ngưỡng thần hoàng, thổ địa…chính là loại Ngạ quỷ này. 2.... Đọc Tiếp
Giết các loài trùng có tội lỗi hay không?
Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả: Cư Sĩ Như Hòa Xem: 12
Trước tiên, hãy nên biết: Sát sanh tạo tội thuộc về tánh ác tự nhiên trong nhân quả, chẳng thể hướng về vị thần nào [để cầu cạnh] cởi gỡ tội ấy được! Nguyên tắc là như vậy. Ông có thể hỏi thăm những chuyên gia nông nghiệp phương cách để ngăn ngừa trùng bọ sanh sôi thì hay hơn. Nếu không, trong chừng mực có thể, hãy gắng giết thật ít. Lúc bất đắc dĩ.... Đọc Tiếp
Tại sao ăn chay?
Khải Thiên Xem: 256
Ăn chay tức là không ăn thịt động vật. Là người Phật tử, bạn được khuyến khích ăn chay theo định kỳ hoặc ăn chay trường (lâu dài). Mục đích của ăn chay trong đạo Phật là để tịnh hoá gốc rể của ba nghiệp, đặc biệt là nghiệp sát hại chúng sinh (trực tiếp hoặc gián tiếp) và phát triển tâm từ bi. Tuy nhiên, ngày nay ăn chay được thực hành phổ biến với.... Đọc Tiếp
Mời thêm các Pháp sư ở Singapore đến trợ niệm. Xin hỏi như vậy có hiệu quả không?
Hòa Thượng Thích Tịnh Không Xem: 448
Nhân duyên của mỗi người không như nhau, những người trợ niệm này bất luận là tại gia hay xuất gia đều phải dùng tâm chân thành thì người chết mới có được lợi ích, chân thành thanh tịnh nhất định được lợi ích. Nếu tu hành có công phu, lợi ích mà họ có được càng lớn hơn, đây là đạo lý nhất định rồi. Đọc Tiếp
Chánh hạnh và trợ hạnh như thế nào?
Thượng Tọa Thích Phước Thái Xem: 361
Chánh là chỉ có một không hai là cái quan trọng nhất mà hành giả phải chuyên cần thật hành đúng theo. Còn trợ là cái phụ giúp cho cái chánh được tăng trưởng lớn mạnh vững chắc thêm. Như Phật tử nói, Phật tử tu theo pháp môn Tịnh độ thường tụng kinh, trì chú, niệm Phật. Theo chư Tổ Liên Tông dạy, người tu theo pháp môn Tịnh độ thì lấy việc niệm Phật.... Đọc Tiếp
Khi Quý Vị mắc bệnh tương tư thì phải làm sao?
Đại Sư Diệu Liên | Dịch Giả: Linh Nham Tùng Thư Xem: 523
Chỉ cần thường xuyên thành kính xưng niệm và lễ bái Quán Thế Âm Bồ Tát, liền có thể khiến Quý Vị xa rời dục vọng, thân được an lành. Đồng thời, phải nghĩ rằng tất cả đàn ông là cha tôi, tất cả đàn bà là mẹ tôi, nếu có kẻ nghĩ điều xằng bậy với Cha Mẹ mình thì sao có thể được? Vậy thì mình cũng không được nghĩ điều xằng bậy với Cha Mẹ, anh em.... Đọc Tiếp
Phật giáo Đại thừa khác biệt gì với Phật giáo Nguyên thủy?
Trần Tuấn Mẫn Xem: 34
Phật giáo Đại thừa căn cứ vào giáo lý căn bản của Đức Phật rồi triển khai sâu rộng, mạnh mẽ và mang tính sáng tạo. Khoảng 100 năm (có nơi ghi là 200 năm) sau khi Đức Phật nhập diệt, giáo đoàn Phật giáo tranh cãi nhau về năm điều mới (có nơi ghi là 10 điều) để quyết định có nên áp dụng hay không. Một nhóm Tỳ kheo trong đó đa số là các vị lớn tuổi.... Đọc Tiếp
Thiên ngoại hữu thiên” có phải là chỉ cõi tây phương? “địa ngoại hữu địa” có phải là chỉ địa ngục?
Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả: Thượng Tọa Thích Đức Trí Xem: 983
Thế giới vô cùng vô tận, trên thế giới này còn có thế giới khác, cho nên nói là “thiên ngoại hữu thiên”. Dưới thế giới này còn có thế giới khác, cho nên nói “địa ngoại hữu địa”. Đó là nói có nhiều thế giới chứ không phải chỉ Tây phương cực lạc và địa ngục. Đọc Tiếp
Ai trở về để chứng minh cho chúng ta biết thế giới tây phương chân thật đang tồn tại?
Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả: Thượng Tọa Thích Đức Trí Xem: 752
Có nhiều người trở lại, nhưng do vì chúng ta người trần mắt thịt nên có thấy cũng không biết. Xưa có Hòa thượng Phong Càn là người đại diện. Thế giới Tây phương là từ kim khẩu Đức Phật thuyết, lịch đại Tổ sư vì chúng ta mà chứng minh, cư sĩ chưa từng nghe nói hay sao? Đọc Tiếp
12345678910...

Tam Bảo
Hòa Thượng Thích Đức Thắng

Tội Và Nghiệp
Hòa Thượng Thích Thiện Huệ

Tưới Bằng Nước Mía
Hòa Thượng Thích Thiện Huệ

Tông Tịnh Độ
Cư Sĩ Hạnh Cơ

Nói Về Bố Thí
Hòa Thượng Thích Tịnh Không

Tinh Tiến
Pháp Sư Đạo Thế

Đại Khái Của Pháp Môn Tịnh Độ
Đại Sư Duy Tắc Thiền sư Thiên Như Đời Dao Tần