Truyện Phật Giáo

Theo Thứ Tự
Lược Truyện Tiền Thân Đức Phật
Đăng Ngày: 09/6/2024 | Xem: 2
Không tin nhân quả, luần hồi, nghiệp báo là tự mình đào sâu hố thẳm thối hóa, tự mình mở cửa tội lỗi, đi vào bóng đêm tăm tối thăm thẳm. Không tin nhân quả, luân hồi, nghiệp báo là đi ngược luật tiến hóa thiên nhiên, là tự nghiền nát khả nang phát triển thánh thiện của mình. Ngày xưa, khi đức Phật...

Chút Hương Ngày Cũ
Đăng Ngày: 03/5/2024 | Xem: 49
Ba mươi năm không phải là nhiều hay là ít. Khi người ta có nhiều kỷ niệm, sống tràn trề nhiệt tâm thì mỗi ngày là một kỷ niệm. Khi người ta lạnh lùng thờ ơ thì dù trăm năm cũng chẳng có gì để nói. Tập sách này thay tác giả và những người hân hạnh có mặt trong đó, nói lên một khoảng đời nơi rừng Viên...

Những Câu Chuyện Về Luân Hồi Nhân Qủa Nghiệp Báo Tập 2
Đăng Ngày: 03/5/2024 | Xem: 54
Bạn sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nào, có điều kiện sinh sống ra sao, gặp ai, sống với ai, làm gì, gặp may rủi ra sao, có phúc và họa thế nào… có phải bạn nghĩ tất cả là tự nhiên với mình phải không? Đây là một câu hỏi lớn, không phải ai cũng dám đặt ra và nghĩ đến. Có những ngƣời thì khi gặp...
Kinh Sách Liên Quan
Báo Ứng Hiện Đời - Giai Nhân Áo Phượng - Tập 6 , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Báo Ứng Hiện Đời Tập 1 - Tập 3 , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Báo Ứng Hiện Đời Tập 4 , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Báo Ứng Hiện Đời Tập 5 , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Báo Ứng Hiện Đời Tập 7 - Khi Mẹ Tôi Đến , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Qủa , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Nhân Qủa Báo Ứng Hiện Đời , Cư Sĩ Đạo Quang

Những Câu Chuyện Về Luân Hồi Nhân Qủa Nghiệp Báo Tập 1
Đăng Ngày: 03/5/2024 | Xem: 58
Mỗi con người chúng ta là thành viên trong cộng đồng xã hội, xã hội như một guồng quay, khi xã hội càng phát triển, thì guồng quay càng nhanh, chúng ta là cá thể trong đó, luôn phải chịu sự chi phối của guồng quay này. Trong guồng quay này luôn tồn tại song song hai mặt thiện và ác. Một khi lòng...
Kinh Sách Liên Quan
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Qủa , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Khuyên Người Tin Sâu Nhân Qủa Quyển Hạ , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Kinh Nhân Qủa Trong Đời Qúa Khứ Và Hiện Tại , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Nhân Qủa - Nghiệp - Và Luân Hồi , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Những câu chuyện nhân qủa , Cư Sĩ Đạo Quang

Truyện Cổ Phật Giáo
Đăng Ngày: 03/5/2024 | Xem: 51
Chàng nghèo thật hết chỗ nói, cả sự nghiệp của chàng chỉ có một bà mẹ già mà thôi.Lâu lắm ngƣời ta mới biếu cho chàng một cái búa để đề ơn cứu sống một em bé chết đuối. Ðƣợc búa, chàng đƣa mẹ vào núi, tìm một hang đá, chàng lót rơm êm và có gió mát để mẹ ăn ở; như hế chàng an tâm lắm.
Kinh Sách Liên Quan
Liệt Nữ Truyện , Tống Như Cường
Những Truyện Cảm Ửng Về Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm , Cư Sĩ Định Huệ
Truyện Các Vị Tỳ Kheo Ni , Cư Sĩ Định Huệ
Truyện Ký Kinh Hoa Nghiêm , Thiện Thuận
Truyện Phật Thích Ca , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Truyện Tranh Về Đức Phật , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Tự Truyện Thánh Nghiêm , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan

Ánh Đạo Vàng
Đăng Ngày: 02/5/2024 | Xem: 52
Trí Phật là trí kim cương. thân Phật là thân kim sắc, cõi Phật là cõi hoàng kim, thì Ðạo Phật tất nhiên là Ðạo Vàng. Ánh Ðạo Vàng là kim quang của đức Từ bi rộng lớn phá màn vô minh, chỉ rõ đường chánh. Một đời thị hiện của Phật đều vì việc ấy, mà nhất cử nhất động của Phật cũng không ra ngoài mục...
Kinh Sách Liên Quan
Lược Truyện Phật Thích Ca , Thượng Tọa Thích Chân Tính
Sự Tích Phật Thích Ca , Minh Thiện
Thích Ca Như Lai Thành Đạo Ký Chú , Thích Thọ Phước
Thích Ca Như Lai Thành Đạo Ký Chú , Đại Sư Huệ Ngộ
Truyện Phật Thích Ca , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Truyện Tranh Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca , Lý Thái Thuận

Liệt Nữ Truyện
Đăng Ngày: 30/4/2024 | Xem: 51
Nội dung chủ yếu thuật lại chuyện về 105 người phụ nữ mẫu mực, có tham khảo từ nhiều nguồn sử liệu khác như Kinh Xuân Thu, Tả truyện và Sử ký. Riêng văn phong và cách trình bày đều chịu ảnh hưởng phần lớn từ thể liệt truyện trong Sử ký của Tư Mã Thiên.
Kinh Sách Liên Quan
Chuyến Đi Bất Ngờ , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Trên Đỉnh Thái Sơn , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan

Chuyến Đi Bất Ngờ
Đăng Ngày: 30/4/2024 | Xem: 63
Tôi quanh năm cấm túc chẳng đi đâu nên việc đi chơi đó đây dù là trong nước xem như rất hiếm. Một ngày đẹp trời điện thoại reo vang, bạn bè gọi điện tới, thúc hối tôi nên làm một chuyến viễn du cho mở rộng tầm mắt và còn bảo rằng đây là chuyến đi cực kỳ thú vị, bỏ qua rất uổng.
Kinh Sách Liên Quan
Trên Đỉnh Thái Sơn , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan

Trên Đỉnh Thái Sơn
Đăng Ngày: 30/4/2024 | Xem: 65
Người ta thường dùng từ chó để ví von, để chửi nhau, hòng miệt thị, hạ nhục địch thủ trong những cuộc cãi lẫy. Thật ra con chó có lòng trung nghĩa rất đáng trân trọng, đức tính này có thể đại diện cho loài chó. Lắm lúc con người còn có thể phản bội, chứ con chó thì không. Nhiều con chó còn biết xả...
Kinh Sách Liên Quan
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Qủa , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Nhân Qủa , Thiện Phúc
Nhân Qủa - Nghiệp - Và Luân Hồi , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa

Vô Tận Trong Lòng Bàn Tay
Ông Trịnh Xuân Thuận, giáo sư Ðại học Virginia Hoa kỳ ngành Vật lý thiên thể (Astrophysique), cũng là một người theo đạo Phật. Với hai tác phẩm khoa học là La Mélodie secrète và Le Chaos et l'Harmonie(nxb Fayard 1988 và 1998) ông là một tác giả nổi danh. (1) Ông Matthieu Ricard, Tiến sĩ Sinh học...
Kinh Sách Liên Quan
Phật Học Tinh Yếu , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Phật Nói Luận A Tỳ Đàm Về Việc Thành Lập Thế Giới , Hòa Thượng Thích Như Điển

Những Truyện Cảm Ửng Về Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm
Tập truyện này vốn do sư Huệ Anh, đệ tử của ngài Pháp Tạng[2], vị sớ chủ kinhHoa nghiêm, tập hợp thành hai quyển thượng và hạ. Nay kẻ hèn tôi tuy là người trần tục, lời lẽ vụng về, nhưng thấy những điều cảm ứng tốt lành này ghi chép lộn xộn, nên mạo muội biên soạn lại thành một quyển hầu giúp những...
Kinh Sách Liên Quan
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thanh Khâu Sa Môn Kiến Đăng Chi
Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm , Cư Sĩ Định Huệ
Hoa Nghiêm Kinh Chỉ Quy , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải , Đời Tống, Tỳ Kheo Giới Hoàn chùa Bạch Liên
Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận , Ni Sư Hải Triều Âm
Hoa Nghiêm Pháp Giới Huyền Cảnh , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm 4 Tập , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Hoa Nghiêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội , Cư Sĩ Định Huệ
Lược Giải Những Pháp Số Căn Bản , Cư Sĩ Hạnh Cơ
Thành Duy Thức Luận , Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Trung Luận , Hòa Thượng Thích Viên Lý
Truyện Ký Kinh Hoa Nghiêm , Thiện Thuận

Truyện Ký Kinh Hoa Nghiêm
Bởi căn cơ chúng sanh bất đồng, nên giáo pháp mới có nhiều môn. Căn cơ tuy bất đồng, nhưng Phật tánh bản hữu không khác. Giáo pháp tuy có nhiều môn, nhưng đều đưa chúng sanh thể nhập biển tánh Tì-lô. Giáo nghĩa Hoa Nghiêm là một trong muôn ngàn môn đó.
Kinh Sách Liên Quan
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Diệu Nghĩa Thành Phật Của Hoa Nghiêm Nhất Thừa , Thanh Khâu Sa Môn Kiến Đăng Chi
Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải , Đời Tống, Tỳ Kheo Giới Hoàn chùa Bạch Liên
Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận , Ni Sư Hải Triều Âm
Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm 4 Tập , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Hoa Nghiêm Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Luận Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội , Cư Sĩ Định Huệ
Lược Giải Những Pháp Số Căn Bản , Cư Sĩ Hạnh Cơ
Thành Duy Thức Luận , Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Trung Luận , Hòa Thượng Thích Viên Lý

Truyện Các Vị Tỳ Kheo Ni
Từng nghe, lòng dạ kiên trinh, ý chí vững bền, khí tiết đặc biệt đâu phải hoàn toàn do bẩm tính tự nhiên mà phải dốc lòng kính ngưỡng, noi theo những bậc có đức hạnh cao vời. Cho nên, kẻ ngưỡng mộ Nhan Uyên[1] thì đồng bạn với Nhan Uyên, người chuộng ngựa hay thì sẽ cưỡi được ngựa giỏi. Hơn nữa,...
Kinh Sách Liên Quan
Cao Tăng Dị Truyện , Hạnh Huệ
Hám Sơn Đại Sư Tự Truyện , Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Lược Truyện Phật Thích Ca , Thượng Tọa Thích Chân Tính
Những Truyện Tích Triết Lý , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Sử Truyện Về Các Vị Cao Tăng Đến Thiên Trúc Cầu Pháp Thời Đại Đường , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Trí Quang Tự Truyện , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Truyện Các Vị Cao Tăng Triều Tiên , Thích Nguyên Lộc
Truyện Cao Tăng Sang Tây Vực Cầu Pháp , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Truyện Lục Tổ Huệ Năng , Hòa Thượng Thích Pháp Chánh
Truyện Phật Thích Ca , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Truyện Tranh Kinh Địa Tạng , Cư Sĩ Lâm Cự Tinh
Truyện Tranh Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca , Lý Thái Thuận
Truyện Tranh Về Đức Phật , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Tự Truyện Thánh Nghiêm , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan

Truyện Cao Tăng Sang Tây Vực Cầu Pháp
Xét đất Thần châu[1] từ xưa biết bao người vì pháp quên mình. Đầu tiên, pháp sư Hiển[2] khai mở con đường còn hoang vắng; đến pháp sư Huyền Trang[3] lại mở ra đại lộ. Giữa hai thời kì đó, có người đi theo hướng tây, một mình vượt qua biên ải. Người lại theo hướng nam, đơn thân đạp biển cả mênh mông....
Kinh Sách Liên Quan
Cao Tăng Dị Truyện , Hạnh Huệ
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín , Hạnh Bình và Quán Như
Hám Sơn Đại Sư Tự Truyện , Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Luận Đại Thừa Khởi Tín , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Luận Đại Thừa Trang Nghiêm Kinh , Bồ Tát Vô Trước
Lược Truyện Phật Thích Ca , Thượng Tọa Thích Chân Tính
Những Truyện Tích Triết Lý , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Sử Truyện Về Các Vị Cao Tăng Đến Thiên Trúc Cầu Pháp Thời Đại Đường , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Tiểu Thừa Phật Giáo Tư Tưởng Luận , Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Trí Quang Tự Truyện , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Truyện Các Vị Cao Tăng Triều Tiên , Thích Nguyên Lộc
Truyện Lục Tổ Huệ Năng , Hòa Thượng Thích Pháp Chánh
Truyện Phật Thích Ca , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Truyện Tranh Kinh Địa Tạng , Cư Sĩ Lâm Cự Tinh
Truyện Tranh Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca , Lý Thái Thuận
Truyện Tranh Về Đức Phật , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Tự Truyện Thánh Nghiêm , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan

Thủy Kính Hồi Thiên Lục
Tai ương ách nạn là do sát nghiệp sanh ra, sát nghiệp là do tâm sanh ra; nếu tâm không sanh lòng giết hại, lòng trộm cướp, lòng tà dâm, lòng nói dối, lòng uống rượu mà lại nghiêm trì năm giới, siêng tu tam vô lậu học (giới, định, huệ), thì tất cả ác nghiệp liền được tiêu trừ. Khi đó thì “bổn lai...
Kinh Sách Liên Quan
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Qủa , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Khuyên Người Tin Sâu Nhân Qủa Quyển Hạ , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Khuyên Người Tin Sâu Nhân Qủa Quyển Thượng , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Kinh Nhân Qủa Trong Đời Qúa Khứ Và Hiện Tại , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Nhân Qủa - Nghiệp - Và Luân Hồi , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Nhân Qủa Báo Ứng Hiện Đời , Cư Sĩ Đạo Quang
Nhân Qủa Đồng Thời , Cư Sĩ Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Nhân Qủa Phụ Giải Lương Hoàng Sám , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Những câu chuyện nhân qủa , Cư Sĩ Đạo Quang

Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Qủa
Cuốn sách này được tuyển dịch từ kinh nghiệm, có thật của nhiều tác giả. Xét thấy nội dung rất có ý nghĩa nên tôi cố gắng dịch các chuyện xảy ra ở quốc ngoại và sẵn dịp thuật luôn những chuyện quốc nội (có liên quan đến đề tài nhân quả) đê chia sẻ cùng mọi người. Trong đây có tác giả ghi rõ danh...
Kinh Sách Liên Quan
Báo Ứng Hiện Đời - Giai Nhân Áo Phượng - Tập 6 , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Báo Ứng Hiện Đời Tập 1 - Tập 3 , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Báo Ứng Hiện Đời Tập 4 , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Báo Ứng Hiện Đời Tập 5 , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Báo Ứng Hiện Đời Tập 7 - Khi Mẹ Tôi Đến , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Hiện Tượng Của Tử Sinh , Hòa Thượng Thích Như Điển
Nhân Qủa - Nghiệp - Và Luân Hồi , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Nhân Qủa Báo Ứng Hiện Đời , Cư Sĩ Đạo Quang
Nhân Qủa Đồng Thời , Cư Sĩ Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Nhân Qủa Phụ Giải Lương Hoàng Sám , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Những câu chuyện nhân qủa , Cư Sĩ Đạo Quang

Tự Truyện Thánh Nghiêm
Trước khi dịch, tôi hoàn toàn mù tịt, không biết gì về Ngài, nhưng dịch được nửa cuốn thì lòng tôi tràn đầy cảm xúc, ngưỡng mộ lẫn tri ân. Tôi thầm cảm ơn nhân duyên đã đưa đẩy khiến mình được biết đến Ngài. Tôi cũng cảm ơn chư Pháp lữ, Phật tử thân hữu, vì đã nhiều lần tôi chán nản vì sự quá vụng...
Kinh Sách Liên Quan
Cao Tăng Dị Truyện , Hạnh Huệ
Hám Sơn Đại Sư Tự Truyện , Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Lược Truyện Phật Thích Ca , Thượng Tọa Thích Chân Tính
Những Truyện Tích Triết Lý , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Sử Truyện Về Các Vị Cao Tăng Đến Thiên Trúc Cầu Pháp Thời Đại Đường , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Trí Quang Tự Truyện , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Truyện Các Vị Cao Tăng Triều Tiên , Thích Nguyên Lộc
Truyện Lục Tổ Huệ Năng , Hòa Thượng Thích Pháp Chánh
Truyện Phật Thích Ca , Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Truyện Tranh Kinh Địa Tạng , Cư Sĩ Lâm Cự Tinh
Truyện Tranh Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca , Lý Thái Thuận
Truyện Tranh Về Đức Phật , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác

Niệm Phật Kiếm
- Thưa mẹ, đạo của các bậc Bồ Tát đại sĩ là giác ngộ tâm linh cho chúng sinh và phải quên đi bản thân. Như vậy mới làm cho đại đạo lưu truyền, giác ngộ kẻ phàm phu mê muội. Được thế, thì dẫu thân con bị ném vào lò lửa, hoặc bị quăng vào vạc dầu mà nấu, chịu đủ đắng cay khổ sở, con cũng không tiếc...
Kinh Sách Liên Quan
Hương Thơm Niệm Phật , Thượng Tọa Thích Phổ Huân
Niệm Phật Cảnh , Hòa Thượng Thích Minh Thành
Niệm Phật Chỉ Nam , Hòa Thượng Thích Minh Thành
Niệm Phật Kính , Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Niệm Phật Pháp Yếu , Cư Sĩ Như Hòa
Niệm Phật Sám Pháp , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Niệm Phật Sinh Tịnh Độ , Thượng Tọa Thích Chân Tính
Niệm Phật Thành Phật , Cư Sĩ Tịnh Nghiệp
Niệm Phật Thập Yếu , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Truyền Thuyết Về Bồ Tát Quán Thế Âm
Đăng Ngày: 31/5/2023 | Xem: 540
Bồ Tát Quán Thế Âm là một trong những hình tượng gần gũi nhất với hầu hết tín đồ Phật giáo, dù ở bất cứ nơi đâu, dù thuộc tầng lớp nào. Ngài là biểu tượng của lòng đại bi, nền tảng của mọi công hạnh tu tập, mà cũng là chỗ nương cậy mong cầu cứu khổ của tất cả chúng sinh. Vì thế, các bậc hành giả khi...
Kinh Sách Liên Quan
Giảng Giải Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Tinh Vân
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Pháp Hoa - Phẩm Phổ Môn , Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Kinh Phổ Môn Chú Giảng , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Nghi Thức Trì Tụng Kinh A Di Đà và Phổ Môn , Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Phổ Môn Giảng Lục , Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Phổ Môn Giảng Lục , Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Quán Âm Huyền Nghĩa , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Quán Âm Huyền Nghĩa Ký , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Quán Âm Nghĩa Sớ , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Quán Âm Nghĩa Sớ Ký , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Ký , Cư Sĩ Như Hòa
Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Lược Giảng , Ban Phiên Dịch Vạn Phật Thánh Thành
Quán Thế Âm Bồ Tát Tầm Thinh Cứu Khổ Phổ Môn Thị Hiện Đồ , Viên Huệ Dương Chiêu Anh
Tân Biên Quán Âm Linh Cảm Lục , Sa Môn Thích Trí Minh

Tân Biên Quán Âm Linh Cảm Lục
Quán Âm là Thánh hiệu của một vị Bồ Tát mà giới Phật tử đều biết và từng nghe danh hiệu của Ngài. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn, Dịch giả xin trích dẫn phần giải thích Phật hiệu này trong Kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn, Đức Bổn Sư Thích Ca đã giải thích nhân khi Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát thưa hỏi: “Kính bạch...
Kinh Sách Liên Quan
Quán Âm Huyền Nghĩa , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Quán Âm Huyền Nghĩa Ký , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Quán Âm Nghĩa Sớ , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Quán Âm Nghĩa Sớ Ký , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

12345