Phật Học Căn Bản

Xem Dạng Khác Sắp Xếp Thứ Tự
Căn Bản Phật Pháp
Kho tàng Phật pháp là gia bảo vô giá. Đức Phật thuyết truyền ròng rã 49 năm. Giáo pháp nhiều như rừng cây. Chỗ chúng ta học được chỉ là vài cái lá. Nhưng liễu nhập giáo pháp thì chỉ một câu cũng bảo đảm an vui giải thoát. Vì vậy cuốn Căn Bản Phật Pháp này hiện hữu. Kính mong quý vị cao minh chỉ giáo... Xem: 192

Phật Học Đức Dục
Đạo là tâm sáng, đức là tâm lành. Hoặc sanh ra đã biết, hoặc nhờ học mà biết, hoặc kinh nghiệm mà biết. Đến khi biết thì cả 3 cái biết cùng hay. Hoặc ưa thích mà làm lành, hoặc được lợi mà làm lành, hoặc vì bắt buộc mà làm lành. Đến khi thành công thì cả 3 kết quả cùng quý. Xem: 240
Kinh Sách Liên Quan
Giáo Trình Phật Học , Lê Kim Kha
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 1 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 2 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 3 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 4 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Học Cho Trẻ Em , Cư Sĩ Hoàng Phước Đại
Phật Học Cơ Bản , Nhiều Tác Giả
Phật Học Dị Giải , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Phật Học Phổ Thông - Quyển 1 , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Phật Học Phổ Thông Toàn Tập , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Phật Học Tinh Hoa , Nguyễn Duy Cần
Phật Học Tinh Hoa , Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
Phật Học Tinh Yếu , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Phật Học Trung Đẳng Tập 1 , Nguyễn Khuê
Phật Học Trung Đẳng Tập 2 , Nguyễn Khuê
Phật Học Vấn Đáp , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Phật Học Vấn Đáp , Thượng Tọa Thích Đức Trí
Phật Học Vấn Đáp Loại Biên , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Các Bài Học Phật
Phật Pháp Căn Bản Xem: 199
Kinh Sách Liên Quan
Học Phật Hành Nghi , Sa Môn Thích Minh Thông
Học Phật Nên Biết , Thượng Tọa Thích Hạnh Bình
Học Phật Quần Nghi , Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học
Học Phật Tam Yếu , Thích Pháp Chánh
Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo , Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Tổng Tập Văn Học Phật Giáo Việt Nam Tập 1 , Lê Mạnh Thát
Tổng Tập Văn Học Phật Giáo Việt Nam Tập 2 , Lê Mạnh Thát
Tổng Tập Văn Học Phật Giáo Việt Nam Tập 3 , Lê Mạnh Thát
Trình Tự Của Cư Sĩ Học Phật , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền

Phật Học Cho Trẻ Em
Trong cung điện, Thái tử đã được học với nhiều thầy giáo. Ngài là một học trò xuất chúng. Cha của Ngài mong rằng có ngày Ngài sẽ trở thành vị vua vĩ đại. Xem: 210

Đệ Tử Quy - Phép Tắc Người Con
Hiện nay, hầu hết các trường học ở Việt Nam đều đặt rất trang trọng dòng chữ: “Tiên học Lễ, hậu học văn”. Câu này thực ra có nguồn gốc từ lời giáo huấn của đức Khổng Tử trong “Luận ngữ – Học nhi”: “Con em ở nhà thì hiếu thảo với cha mẹ, ra ngoài thì kính nhường bậc huynh trưởng, thận trọng lời nói... Xem: 165

Phật Giáo và Giáo Dục
Công cụ nghiên cứu chính sẽ được sử dụng trong chương này là phương pháp đề án khảo sát. Phương pháp đề án khảo sát là một hình thức nghiên cứu sớm nhất bắt nguồn từ thời Đức Phật. Xuyên qua quá trình thiền quán, Đức Phật đã liễu triệt vô lượng kiếp quá khứ (Túc Mệnh Minh), thấu triệt như thật mọi... Xem: 4624
Kinh Sách Liên Quan
Học Phật Hành Nghi , Sa Môn Thích Minh Thông
Học Phật Nên Biết , Thượng Tọa Thích Hạnh Bình
Học Phật Quần Nghi , Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học
Học Phật Tam Yếu , Thích Pháp Chánh
Phật Giáo Chánh Tín , Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học
Phật Giáo Và Nhân Sanh , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Phật Giáo Và Vũ Trụ Quan , Cư Sĩ Lê Huy Trứ MSEE
Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo , Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Tổng Tập Văn Học Phật Giáo Việt Nam Tập 3 , Lê Mạnh Thát
Trình Tự Của Cư Sĩ Học Phật , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền

Lịch Sử Văn Minh Ấn Độ
Vào khoảng năm 1960, cụ Nguyễn Hiến Lê mua trọn bộ Lịch sử văn minh của của Will Durant[1], bản Pháp dịch do nhà Rencontre - Thuỵ Sĩ xuất bản. Năm 1970, cụ dịch cuốn Lịch sử văn minh Ấn Độ, sau đó cụ dịch thêm các cuốn Lịch sử văn minh Ả Rập, Nguồn gốc văn minh và Lịch sử văn minh Trung Hoa. Bốn... Xem: 212
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Kim Cang Trong Dòng Lịch Sử , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ , Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm
Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam Thời Trịnh Nguyễn Phân Tranh Trọn Bộ , Nguyễn Hiền Đức

Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam
Trong thời Pháp thuộc, vì vận mệnh chung cả nước nhà đang suy đồi, lại bị văn hóa Tây phương và ngoại đạo lấn áp, nên Phật Giáo đối với phần đông dân tộc Việt nam như là một tôn giáo hạ đẳng, phụ thuộc, không có nghĩa lý gì. Xem: 209
Kinh Sách Liên Quan
Kinh Kim Cang Trong Dòng Lịch Sử , Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ , Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm

Phước Huệ Tuỳ Thân Thư
Sinh mạng của con người là vô thường, chúng ta sau khi được sinh ra, rồi từ từ lớn lên, trải qua thời gian mười năm, trăm năm, hoặc là dài hơn thế, cuối cùng cũng phải chết. Người bình thường cho rằng chết là hết, là một việc không có gì to tát cả. Nhưng theo Phật pháp, sinh mạng của một người,... Xem: 346
Kinh Sách Liên Quan
Học Phật Hành Nghi , Sa Môn Thích Minh Thông
Học Phật Nên Biết , Thượng Tọa Thích Hạnh Bình
Học Phật Quần Nghi , Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học
Học Phật Tam Yếu , Thích Pháp Chánh
Phước Huệ Tập (1-7) , Thích Vạn Lợi
Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo , Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Trình Tự Của Cư Sĩ Học Phật , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền

Đạo Phật Trong Đời Sống Trọn Bộ
Cái duyên được ơn Tam Bảo cho con gặp được thầy quả là một đại duyên, thế mà suýt chút nữa con đã đánh mất. Con còn nhớ vào đầu năm 1985 khi con mới bước chân vào đất Mỹ với bao nhiêu khó khăn dồn dập, con đã tìm đến thầy để được nghe những lời chỉ dạy quí báu. Thầy đã giúp cho con vượt qua những... Xem: 155
Kinh Sách Liên Quan
Học Phật Hành Nghi , Sa Môn Thích Minh Thông
Học Phật Nên Biết , Thượng Tọa Thích Hạnh Bình
Học Phật Quần Nghi , Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học
Học Phật Tam Yếu , Thích Pháp Chánh
Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo , Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Trình Tự Của Cư Sĩ Học Phật , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền

Phật Giáo Và Nhân Sanh
Do trên có thể biết, vì chờ hai ngàn năm giáng lâm, trong cuộc vui tưng bừng, vì buồn lo và hoảng sợ,cho nên phát khởi khẩn trương. Thật ra có phải Côn trùng ngàn năm có thể do sự chấp trước giáng lâm năm hai ngàn mà xuất hiện phải không? Nó mang đến cung cấp cho nhân loại những điều ảnh hưởng lợi... Xem: 175
Kinh Sách Liên Quan
Nhận Thức Phật Giáo , Cư Sĩ Vọng Tây
Phật Giáo , Trần Trọng Kim
Phật Giáo Và Cuộc Sống , Thượng Tọa Thích Hạnh Bình
Phật Giáo Và Vũ Trụ Quan , Cư Sĩ Lê Huy Trứ MSEE
Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo , Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ

Phật Điển Phổ Thông - Dẫn Vào Tuệ Giác
Quyển sách này là một dự án của Hội đồng Vesak Quốc tế, đặt tại Đại học Mahachulalongkorn-rajavidyalaya (MCU), Thái-lan. Vesak là đại lễ Phật giáo kỷ niệm ngày đản sanh, thành đạo và nhập bát-niết-bàn của Đức Phật. Mục đích của dự án là phân phối sách miễn phí trên khắp thế giới, đặc biệt là trong... Xem: 125
Kinh Sách Liên Quan
Phật Học Phổ Thông - Quyển 1 , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Phật Học Phổ Thông Toàn Tập , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa

Tông Phái Phật Giáo Nhật Bản
Việc dịch tác phẩm viết về Phật Giáo bảng ngoại ngữ sang tiếng Việt cho đến nay vẫn còn cần thiết và hữu ích, vì ba tạng kinh điển của Phật Giáo hầu như còn nằm trong nhiều loại văn tự khác như tiếng Hán, tiếng Nhật, tiếng Sanskrit, tiếng Pali v.v... Nhận thấy sự cần thiết ấy trong việc tìm hiểu các... Xem: 145
Kinh Sách Liên Quan
Chân Ngôn Tông Nhật Bản , Hòa Thượng Thích Như Điển
Tịnh Độ Tông Nhật Bản , Đại Sư Thân Loan

Nhân Qủa - Nghiệp - Và Luân Hồi
Mỗi tôn giáo đều có một giáo lý riêng, để giải thích sự sống. Giáo lý ấy có khi hoàn toàn dựa trên đức tín thuần túy, có khi dựa trên sự tưởng tượng hoang đường, có khi dựa trên lòng ước mơ tha thiết của loài người. Riêng về đạo Phật, giáo lý về sự sống đặt căn bản lên lý trí và thực nghiệm. Giáo lý... Xem: 242
Kinh Sách Liên Quan
An Sĩ Toàn Thư - Khuyên Người Tin Sâu Nhân Qủa Quyển Hạ , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
An Sĩ Toàn Thư - Khuyên Người Tin Sâu Nhân Qủa Quyển Thượng , Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Kinh Nhân Qủa Trong Đời Qúa Khứ Và Hiện Tại , Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Nhân Qủa Báo Ứng Hiện Đời , Cư Sĩ Đạo Quang
Nhân Qủa Đồng Thời , Cư Sĩ Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Nhân Qủa Phụ Giải Lương Hoàng Sám , Ni Sư Thích Nữ Hạnh Đoan
Những câu chuyện nhân qủa , Cư Sĩ Đạo Quang
Thiện Ác Nghiệp Báo , Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Tổng Quan Về Nghiệp , Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Vòng Luân Hồi , Ni Sư Thích Nữ Giới Hương

Lịch Sử Phật Giáo Ấn Độ
Được biết người Ấn Độ thời ấy - thời đức Phật tại thế - họ không quan tâm đến việc ghi chép các biến cố xảy ra của đất nước họ; đúng hơn, họ không có khái niệm về việc ghi chép lịch sử biên niên. Theo họ, những biến cố của biên niên sử chỉ là chuyện nhất thời và mau chóng qua đi,và nó chẳng giúp... Xem: 227
Kinh Sách Liên Quan
Sáu Phái Triết Học Ấn Độ , Hòa Thượng Thích Mãn Giác
Triết Học Tôn Giáo Ấn Độ , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền

Trình Tự Của Cư Sĩ Học Phật
Nội dung của tập sách bao gồm những bài viết, bài giảng của Cư sĩ Chánh Trí đã đăng trên tạp chí Từ Quang khoảng 50 năm trước. Khi kết tập, chúng tôi giữ lại nguyên văn của cụ, điều này không chỉ là lòng tôn kính bậc Cư sĩ tiền bối, mà còn vì những hàm ý sâu sắc trong những bài viết ấy không thể... Xem: 258
Kinh Sách Liên Quan
Giáo Khoa Phật Học - Cấp Một , Cư Sĩ Hạnh Cơ
Học Phật Hành Nghi , Sa Môn Thích Minh Thông
Học Phật Nên Biết , Thượng Tọa Thích Hạnh Bình
Học Phật Quần Nghi , Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học
Học Phật Tam Yếu , Thích Pháp Chánh
Phật Học Cơ Bản , Nhiều Tác Giả
Phật Học Dị Giải , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Phật Học Phổ Thông Toàn Tập , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Phật Học Tinh Hoa , Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
Phật Học Tinh Hoa , Nguyễn Duy Cần
Phật Học Tinh Yếu , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Phật Học Trung Đẳng Tập 1 , Nguyễn Khuê
Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo , Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ

Phật Học Cơ Bản
Bộ sách "Phật học cơ bản" này gồm 4 tập, được biên soạn bởi nhiều tác giả và trình bày theo thứ tự từ các vấn đề Phật học căn bản cho đến các chủ đề giáo lý chuyên sâu, nhằm giúp người học có một số kiến thức cơ bản về Phật giáo. Trong tập sách đầu tiên này, chúng tôi in lại các bài giảng của chương... Xem: 234
Kinh Sách Liên Quan
Giáo Khoa Phật Học - Cấp Ba , Cư Sĩ Hạnh Cơ
Giáo Khoa Phật Học - Cấp Hai , Cư Sĩ Hạnh Cơ
Giáo Khoa Phật Học - Cấp Một , Cư Sĩ Hạnh Cơ
Giáo Trình Phật Học , Lê Kim Kha
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 1 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 2 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 3 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 4 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Học Dị Giải , Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Phật Học Phổ Thông - Quyển 1 , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Phật Học Phổ Thông Toàn Tập , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Phật Học Tinh Hoa , Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
Phật Học Tinh Hoa , Nguyễn Duy Cần
Phật Học Tinh Yếu , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Phật Học Trung Đẳng Tập 1 , Nguyễn Khuê
Phật Học Trung Đẳng Tập 2 , Nguyễn Khuê
Phật Học Vấn Đáp , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Phật Học Vấn Đáp , Thượng Tọa Thích Đức Trí
Phật Học Vấn Đáp Loại Biên , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa Thư , Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ

Phật Học Tinh Hoa
Xem: 372
Kinh Sách Liên Quan
Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Phật Học Tinh Hoa , Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
Phật Thuyết Đại Thừa Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Tinh Hoa , Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo , Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ

Học Phật Tam Yếu
Người bình thường chỉ nói học Phật, nhưng tại sao cần phải học Phật? Ý nghĩa căn bổn rốt ráo (của sự học Phật) là gì? Vấn đề này cần phải làm cho sáng tỏ. Có thể nói rằng: Sự học Phật không phải là vô ý nghĩa, không có mục đích, mà là mong muốn đạt đến một thành quả cao thượng viên mãn. Học Phật mà... Xem: 332
Kinh Sách Liên Quan
Học Phật Hành Nghi , Sa Môn Thích Minh Thông
Học Phật Nên Biết , Thượng Tọa Thích Hạnh Bình
Học Phật Quần Nghi , Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học
Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo , Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ

Phật Học Phổ Thông Toàn Tập
Vì không hiểu một cách thấu đáo Ðạo Phật, nên lòng tin không được chắc chắn. Mỗi khi gặp một lý thuyết nào lạ, một tôn giáo nào mới, thì họ ùa hòa tin theo, như cây thiếu rễ cái, gió thổi phía nào thì ngã rạp theo phía ấy, thật đáng buồn thương. Tình trạng buồn thương ấy có thể bổ cứu được, nếu... Xem: 347
Kinh Sách Liên Quan
Giáo Khoa Phật Học - Cấp Một , Cư Sĩ Hạnh Cơ
Giáo Trình Phật Học , Lê Kim Kha
Phật Học Căn Bản - Chương Trình Phật Học Hàm Thụ - Tập 1 , Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Phật Học Phổ Thông - Quyển 1 , Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Phật Học Tinh Hoa , Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
Phật Học Tinh Yếu , Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Phật Học Trung Đẳng Tập 1 , Nguyễn Khuê
Phật Học Vấn Đáp , Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Phật Học Vấn Đáp , Thượng Tọa Thích Đức Trí
Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa Thư , Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ

1234