Skip Navigation LinksHome > Phật Sự > Trang Nhà Phật Giáo Đó Đây

Trang Nhà Phật Giáo Đó Đây

12 Nhan Duyen Xem: 7
Sách Phật Xem: 2
Chắc thật để đi một nẻo đường, còn hơn nói hàng trăm câu mỹ miều nhưng hão huyền.
Thích Thánh Nghiêm