Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Khai Thị Phật Học > Chi-Nghe-Danh-Hieu-Phat-Cong-Duc-Cung-Khong-The-Nghi-Ban

Chỉ Nghe Danh Hiệu Phật Công Đức Cũng Không Thể Nghĩ Bàn
Đại Lão Hòa Thượng Thích Ấn Quang | Dịch Giả :Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

Nếu [người ta] không chịu niệm, hãy bảo người ấy: “Chịu nghe niệm Phật hiệu cũng gieo được thiện căn, nghe lâu ngày cũng có công đức lớn lao”. Gần đây, ở Vô Tích người niệm Phật rất đông; có một người biết nấu món chay. Hễ mở Phật thất đều gọi người ấy đến nấu. Người ấy hằng ngày nghe tiếng niệm Phật; về sau đứa con ông ta sắp chết, liền nói: “Con sắp chết, nhưng chẳng thể đến được chỗ tốt lành. Cha hãy cho con Phật của cha, con sẽ đến được chỗ tốt lành”. Người cha nói: “Cha chẳng niệm Phật, làm sao có Phật được?”

Đứa con nói: “Phật của cha nhiều lắm. Chỉ cần cha nói một tiếng, con sẽ chết an lành”. Người cha nói: “Vậy thì tùy con, muốn bao nhiêu cứ lấy bấy nhiêu”. Đứa con liền chết. Ông ta tự nhủ: “Mình chẳng hề niệm Phật, sao lại có Phật?” Người hiểu biết bảo: “Lúc ông nấu cỗ chay ở trong căn nhà gần chỗ niệm Phật, hằng ngày thường nghe mọi người niệm Phật. Cho nên cũng có công đức lớn”. Đấy là kẻ vô tâm nghe; chứ nếu lưu tâm nghe thì công đức càng lớn hơn! 

Niệm kinh thì không có câu văn được lập lại, chẳng thể [nghe] từng câu rõ ràng, minh bạch được. Dẫu lưu tâm lắng nghe cũng khó thể nghe cho rõ ràng, huống là kẻ vô tâm ư? Đủ biết công đức niệm Phật thù thắng.
_______________________________
Xin đạo hữu đọc phần Khai Thị Của Hòa Thượng Tịnh Không dưới đây để hiểu được diệu ý của đại Sư Ấn Quang. Phản Văn Văn Tự Tánh

Trích từ: Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên
Báo Lỗi Đánh Dấu Đã Đọc

Thẻ

Kinh Sách Liên Quan

   
1 Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục Tục Biên, Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Tải Về
2 Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Tải Về
3 Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục, Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Tải Về
4 Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao (Tăng Quảng Chánh Biên), Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Tải Về
5 Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Hộ Quốc Tức Tai Ở Thượng Hải, Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Tải Về
6 Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ, Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Tải Về
7 Ấn Quang Pháp Sư Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ, Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Tải Về
8 Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Tải Về
9 Đường Mây Trong Cõi Mộng, Cư Sĩ Nguyên Phong Tải Về
10 Đường Mây Qua Xứ Tuyết, Cư Sĩ Nguyên Phong Tải Về
11 Niệm Phật Pháp Yếu, Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Tải Về
12 Niệm Phật Chỉ Nam, Hòa Thượng Thích Minh Thành Tải Về
13 Niệm Phật Sinh Tịnh Độ, Thượng Tọa Thích Chân Tính Tải Về
14 Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 1-Quyển 4, Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Tải Về
15 Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Bổ, Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Tải Về

Mười Phương Thức Trì Danh
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Các Phương Pháp Trì Danh
Hòa Thượng Thích Trí Thủ

Trì Danh Niệm Phật
Đại Lão Hòa Thượng Thích Ấn Quang

Tôi Cả Đời Chuyên Tâm Nơi Pháp Môn Trì Danh Niệm Phật
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Trì Danh Niệm Phật Đơn Giản Lắm
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Xin Sư Ông Chỉ Dạy Về Tôn Chỉ Trì Danh Niệm Phật...?
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Trì Danh Niệm Phật Có Mười Phương Pháp
Hòa Thượng Thích Hồng Đạo

Trì Danh Nói Là Thấp Song Hành Trì Không Dễ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Yếu Chỉ Pháp Trì Danh Niệm Phật
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Yếu chỉ pháp trì danh niệm Phật và Kệ gia hạnh tu trì
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Pháp Học Và Pháp Hành Trì Danh Niệm Phật
Hòa Thượng Thích Trí Quảng

Luận Về Trì Danh Niệm Phật Cửu Phẩm Vãng Sanh
Đại Sư Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc