Tác Giả

Cư Sĩ Hạnh Cơ


Ba Khổ - Tám Khổ,

Ba cõi không an ổn, đau khổ dẫy đầy. Không phải chỉ riêng thế giới Ta bà(1) của chúng ta mới như thế, mà tất cả các quốc độ trong khắp mười phương,.... Xem Tiếp

Ba Tai Nạn Lớn Và Ba Tai Nạn Nhỏ,

Ba tai nạn có phân ra lớn và nhỏ. Ba tai nạn lớn là tai nạn lửa, tai nạn nước và tai nạn gió, vào thời kì thế giới sắp hoại diệt. Ba tai nạn nhỏ là.... Xem Tiếp

Ba Thời Kì Phật Pháp Tại Ấn Độ,

Sau khi đức Phật diệt độ, Phật pháp tại Ấn độ có thể được chia làm ba thời kì để khảo sát; mỗi thời kì ước chừng 500 năm, quá 1.500 năm thì Phật giáo.... Xem Tiếp

Bậc Đạo Sư Cao Cả,

Cách nay hơn 26 thế kỉ, tại phía Nam chân núi Hi mã lạp (Himalaya)(1) của miền cực Bắc bán đảo Ấ độ (India), có một vương quốc nhỏ tên là Thích ca.... Xem Tiếp

Bài Văn “Răn Sát Sinh Và Khuyên Phóng Sinh”,

Từng nghe: Điều quan trọng nhất ở thế gian là mạng sống, điều thê thảm nhất trong thiên hạ là giết hại. Bởi vậy, chí rận còn biết sợ chết, đụng đến.... Xem Tiếp

Bảy Chúng Và Giới Luật(1),

Các vị hành giả nhà Phật đều không nằm ngoài bảy chúng. Bảy chúng là: 1) Tì kheo; 2) Tì kheo ni; 3) Thức xoa ma na; 4) Sa di; 5) Sa di ni; 6) Ưu bà.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 5 6 7 »»»

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Giáo Khoa Phật Học - Cấp Ba

LUẬT là một Tạng trong Ba Tạng1 mà bảy chúng2 đệ tử Phật đều cùng tu tập. Khi sắp nhập diệt, đức.... Xem Tiếp

Giáo Khoa Phật Học - Cấp Hai

Thế giới của chúng ta thuộc trong phạm vi cõi Dục. Bởi vậy, từ loài người cho đến các loài chim, thú.... Xem Tiếp

Giáo Khoa Phật Học - Cấp Một

Trước đây khoảng 5 năm, Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh ở Đài-loan có tặng cho tôi một bộ sách giáo khoa.... Xem Tiếp

Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm

Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm là tên gọi tắt của Kinh Đại Phật Đảnh Nhƣ Lai Mật Nhân Tu Chứng.... Xem Tiếp