Tác Giả

Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm

1. Bận Nhưng Vui Mệt Mà Hoan Hỉ
2. Bàn Về Sáu Căn Thanh Tịnh
3. Báo Ân Cha Mẹ Thân Quyến Nên Niệm Phật
4. Bao Dung Là Tiền Đề Để Hiểu Nhau
5. Bao Dung Nhưng Không Bao Che
6. Bát Quan Giới Trai Và Nội Dung
7. Biết Lắng Nghe Và Chân Thành Trong Giao Tiếp
8. Bố Thí Cứu Khổ Cứu Nạn Đích Thực
9. Bốn Loại Tịnh Độ Tùy Bạn Thích
10. Bốn Thứ Tâm Của Pháp Môn Niệm Phật
11. Chỉ Nên Giải Hận Không Nên Ôm Hận
12. Đau Không Có Nghĩa Là Khổ
13. Điều Kiện Và Cách Thọ Bát Quan Giới Trai
14. Đới Nghiệp Tiêu Nghiệp Sinh Tịnh Độ
15. Đời Người Tự Tìm Trái Đắng
16. Hạnh Phúc Đích Thực Là Gì
17. Hiểu Về Đại Thiên Thế Giới Như Thế Nào...?
18. Học Phật Có Cần Phải Vứt Bỏ Những Hưởng Thụ Trong Cuộc Sống Hiện Hữu Hay Không?
19. Học Thiền Suốt Đời Nếu Không Ngộ Thì Làm Thế Nào...?
20. Kết Thiện Duyên Rộng Rãi Là Nghĩa Thế Nào...?
21. Khi Mệnh Chung Thấy Điềm Lành Có Phải Là Triệu Chứng Của Giải Thoát Không...?
22. Không Còn Trống Rỗng Hư Vô
23. Không Nên Nói Nặng Lời Thành Ác Khẩu
24. Không Tự Gây Chướng Ngại
25. Kiếp Là Gì...?
26. Kinh Sách Phật Giáo Có Phải Là Khó Hiểu Khó Đọc Hay Không...?
27. La Bàn Định Lượng Cuộc Đời Tìm Lại Cái Tôi Đích Thực
28. Làm Thế Nào Để Người Ta Tin Luật Nhân Quả Trong Ba Đời Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai...?
29. Làm Thế Nào Để Người Ta Tin Luật Nhân Quả Trong Ba Đời...?
30. Làm Thế Nào Để Phân Biệt Kinh Phật Thực Hay Giả...?
31. Làm Thế Nào Để Phân Biệt Ma Cảnh Với Sự Tiếp Dẫn Lúc Lâm Chung...?
32. Làm Thế Nào Để Thâm Nhập Vào Một Môn...?
33. Lời Hay Chưa Hẳn Đã Chiếm Được Lòng Người
34. Lợi Ích Quy Y Tam Bảo
35. Lựa Chọn Minh Sư Như Thế Nào...?
36. Mang Nghiệp Vãng Sinh Có Phải Là Trốn Nợ Không...?
37. Mạng Xã Hội Không Có Nghĩa Là Phân Tán
38. Mật Giáo Là Gì...?
39. Mật Giáo Thịnh Hành Đạo Phật Có Bị Diệt Vong Hay Không...?
40. Mờ Rộng Cõi Lòng Vượt Qua Sự Ràng Buộc Của Hoàn Cảnh
41. Mục Đích Ý Nghĩa Giá Trị Cuộc Sống
42. Nên Gieo Ân Không Nên Kết Oán
43. Ngay Bấy Giờ Là Thành Phật Liền Là Điều Có Thực Hay Không...?
44. Ngũ Nhãn 5 Con Mắt Là Gì...?
45. Người Có Trí Sẽ Không Tin Lời Đồn Nhảm
46. Như Thế Nào Là Đạo Dễ Tu Hành Và Đạo Khó Tu Hành...?
47. Niệm Phật Một Tiếng Tội Giảm Như Cát Sông Câu Này Có Đúng Không...?
48. Nó Lời Chân Thật
49. Nói Lời Chân Thật
50. Nói Lời Hay Giữ Lòng Tốt
51. Phải Chăng Bạn Đang Lấy Khổ Làm Vui
52. Phải Chăng Học Phật Cũng Cần Đến Tri Thức Và Học Vấn...?
53. Phật Có Phải Vạn Năng Hay Không...?
54. Phật Giáo Có Chủ Trương Đốt Vàng Mã Hay Không...?
55. Phật Giáo Có Phải Là Tôn Giáo Có Tính Thế Giới Hay Không...?
56. Phật Giáo Có Tin Công Dụng Của Lễ Cầu Siêu Cho Vong Linh Hay Không...?
57. Phật Giáo Có Tin Luân Hổi Là Chuyện Chính Xác Có Thực Hay Không...?
58. Phật Giáo Có Tin Ở Sám Hối Hay Không...?
59. Phật Giáo Có Tin Rằng Có Linh Hổn Tồn Tại Hay Không...?
60. Phật Giáo Có Tin Thiên Đường Và Địa Ngục Hay Không...?
61. Phật Giáo Có Tin Thuyết Kiếp Số Hay Không...?
62. Phật Giáo Thích Ứng Thế Nào Với Yêu Cầu Tín Ngưỡng Của Dân Gian...?
63. Phật Giáo Tin Có Diêm Vương Không...?
64. Phật Tử Có Thể Có Sinh Hoạt Tình Cảm Không...?
65. Phật Tử Kiếm Tiền Với Thái Độ Như Thế Nào...?
66. Phật Tử Vì Sao Lại Phải Tín Ngưỡng Tam Bảo...?
67. Phóng Sinh Như Thế Nào...?
68. Phương Pháp Niệm Phật
69. Phương Pháp Và Lợi Ích Của Quy Y Tam Bảo
70. Quan Điểm Của Phật Giáo Đối Với Thần Thông Và Quyền Năng Siêu Nhân...?
71. Quan Điểm Của Phật Giáo Về Vấn Đề Phong Thủy Tướng Mạng
72. Quan Điểm Thọ Ký Của Phật Giáo Là Thế Nào...?
73. Quan Tâm Và Cống Hiến Kết Thành Mối Thiện Duyên Chân Chính
74. Sám Hối Nghiệp Chướng Làm Hằng Khóa
75. Sắp Xếp Cuộc Sống Vẹn Toàn
76. Siêu Độ Kẻ Còn Người Mất
77. Tam Bảo Và Quy Y
78. Tâm Khỏe Mạnh Mới Mong Thân Khỏe Mạnh
79. Thân Trung Ấm Là Gì...?
80. Thế Nào Gọi Là Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn...?
81. Thế Nào Là Chuyên Tu Và Tạp Tu...?
82. Theo Đuổi Hạnh Phúc Chỉ Là Điểm Khởi Đầu Chứ Không Phải Là Mục Đích
83. Thiện Trí Thức Và Bạn Ác
84. Thọ Giới Học Giới Và Trì Giới
85. Thời Thời Chỗ Chỗ Đều Niệm Phật
86. Thượng Đế Của Nhất Thần Giáo Là Giả Hay Thực...?
87. Tín Ngưỡng Phật Giáo Có Nhất Định Phải Quy Y Tam Bảo Hay Không...?
88. Trì Chú Có Công Hiệu Hay Không...?
89. Tư Tưởng Tịnh Độ Của Đại Sư Ngẫu Ích
90. Vì Sao Phật Phải Độ Chúng Sinh...?
91. Vô Niệm Không Phải Là Đoạn Niệm
92. Vũ Trụ Và Sinh Mệnh Là Từ Đâu Đến...?
93. Xác Định Phương Hướng
94. Ý Nghĩa Của Kết Duyên Và Liễu Duyên...?
95. Ý Nghĩa Của Việc Gọi Phật Giáo Là Vô Thần Luận Là Thế Nào...?

Phật Học Vấn Đáp Liên Quan Tới Tác Giả
1. Tụng kinh làm gì? | Xem: 443
2. Bái Sám làm gì? | Xem: 410
3. Thí thực chẩn tế (Phóng Diệm Khẩu) để làm gì? | Xem: 425
4. Phật Sự giữa Người và Quỉ? | Xem: 308
5. Thế Nào Gọi Là Giải Thoát? | Xem: 386
6. Thế nào gọi là Phật Sự? | Xem: 291
7. Người Xuất Gia làm Phật Sự có công dụng gì? | Xem: 282
8. Lúc lâm Chung làm thế nào? | Xem: 295
9. Ai nên làm Phật Sự? | Xem: 321
10. Phóng sinh như thế nào cho đúng cách? | Xem: 479
11. Tụng kinh để làm gì? | Xem: 398
12. Vong linh là gì? | Xem: 496
13. Khi lâm chung nên làm các việc gì? | Xem: 195
14. Cúng cô hồn để làm gì? | Xem: 206
15. Quan điểm của phật giáo về sinh mạng con người có hợp với khoa học hay không? | Xem: 431
16. Thế giới quan phật giáo có hợp với khoa học hiện đại không? | Xem: 470
17. Thánh ngôn lượng" mà phật nói có chịu được khảo nghiệm không? | Xem: 442
18. Quan điểm của phật giáo đối với ngày "tận thế"? | Xem: 302
19. Hoa sen biểu thị cái gì trong phật giáo? | Xem: 472
20. Có thể tiếp tục duy trì truyền thống lấy tăng chúng xuất gia làm trọng tâm của phật giáo được không? | Xem: 605
21. Học phật tại gia và học phật xuất gia có gì khác nhau? | Xem: 554
22. Đốt đỉnh đầu, đốt cánh tay, đốt ngón tay có cần thiết không? | Xem: 476
23. Quan điểm của phật giáo đối với địa vị của nữ giới? | Xem: 425
24. Trong xã hội tương lai còn có người xuất gia không? | Xem: 319
25. Quan điểm của phật giáo đối với các hiện tượng thần bí như thế nào? | Xem: 559
26. Có thể dùng hiện tượng vật lý để giải thích những hiện tượng thần bí không? | Xem: 458
27. Có nên dùng quan điểm khoa học để giải thích phật pháp không? | Xem: 411
28. Duy thức có phải là duy tâm không? | Xem: 551
29. Thiền tông có phải là thiền định không? | Xem: 384
30. Đốn và tiệm là thế nào? | Xem: 497
31. Có cấm phật tử không được đọc sách các tôn giáo khác hay không? | Xem: 488
32. Phật giáo có cho rằng người theo tôn giáo khác là có tội không? | Xem: 402
33. Quan niệm khổ của đạo phật có tương đương với quan niệm tội của đạo cơ đốc hay không ? | Xem: 535
34. Phật giáo có tin là thượng đế tổn tại hay không? | Xem: 527
35. Thiền sư, luật sư, pháp sư là gì? | Xem: 326
36. La hán, bồ tát, phật là gì? | Xem: 520
37. Phật giáo có cho rằng trẻ con có thể tin phật hay không ? | Xem: 416
38. Phật tử có quan niệm về quốc gia hay không ? | Xem: 323
39. Phật giáo đổ có thể tham gia công tác quân sự chính trị hay không ? | Xem: 450
40. Phật giáo có phải là một tôn giáo hòa bình chủ nghĩa hay không? | Xem: 466
41. Phật giáo có chủ trương thuyết tính người vốn là thiện hay không? | Xem: 300
42. Phật giáo có bao nhiêu tông phái? | Xem: 542
43. Làm thế nào để phân biệt kinh phật thực hay giả? | Xem: 509
44. Trốn tránh và từ bỏ có gì giống nhau? | Xem: 436
45. Phật giáo thích ứng thế nào với yêu cầu tín ngưỡng của dân gian? | Xem: 520
46. Lựa chọn minh sư như thế nào? | Xem: 505
47. Những bậc đại tu hành có nhất thiết phải đóng cửa? | Xem: 442
48. Cá nhân tự tu và tập thể cùng tu có gì khác nhau? | Xem: 477
49. Như thế nào là "đạo dễ tu hành" và "đạo khó tu hành"? | Xem: 461
50. Thế nào là chuyên tu và tạp tu? | Xem: 413
51. Làm thế nào để thâm nhập vào một môn? | Xem: 469
52. Im hơi lặng tiếng có phải là tu hành nhẫn nhục? | Xem: 481
53. Chữ vạn có ý nghĩa gì? | Xem: 479
54. Học thiền suốt đời nếu không "ngộ" thì làm thế nào? | Xem: 394
55. Đời này không hiểu đạo thì lại phải "đội lông và đeo sừng", có thật như vậy không? | Xem: 586
56. Có nhiều vị tăng trước cửa địa ngục, nói như vậy có đúng không? | Xem: 524
57. Học phật càng lâu, rời phật càng xa” có đúng không? | Xem: 537
58. Thần đạo có phải là phật giáo không? | Xem: 450
59. Ý nghĩa của việc gọi phật giáo là vô thần luận là thế nào? | Xem: 16
60. Thượng đế của nhất thần giáo là giả hay thực? | Xem: 396
61. Mật giáo là gì? | Xem: 532
62. Mật giáo thịnh hành, đạo phật có bị diệt vong hay không? | Xem: 309
63. Nhật liên chính tôn và nhất quán đạo có phải là phật giáo không? | Xem: 535
64. Anh có phải là phật tử không? | Xem: 561
65. Phương pháp tu trì của phật giáo như thế nào? | Xem: 491
66. Phật giáo có phải là tôn giáo chủ trương khồ hạnh hay không ? | Xem: 447
67. Bàn về “sáu căn thanh tịnh”? | Xem: 857
68. Bốn đại đều không là thế nào ? | Xem: 543
69. Phật tử có hiếu thuận với cha mẹ không? | Xem: 531
70. Phật giáo có trọng nam khinh nữ không ? | Xem: 403
71. Phật giáo có phản đối chế độ gia đình không ? | Xem: 382
72. Phật tử có thể kết hôn với người đạo khác hay không? | Xem: 463
73. Phật tử có phải tiến hành hôn lễ đạo phật không? | Xem: 514
74. Phật tử có thể ly hôn chăng? | Xem: 452
75. Phật tử có phản đối tự sát không ? | Xem: 485
76. Phật giáo có phải là tôn giáo chán đời và xuất thế không? | Xem: 511
77. Từ tin phật đến thành phật phải mất bao nhiêu thời gian ? | Xem: 512
78. Ngay bấy giờ là thành phật liền là điều có thực hay không ? | Xem: 475
79. Phật giáo có bi quan trước tiền đổ của nhân loại hay không ? | Xem: 389
80. Kiếp là gì ? | Xem: 479
81. Nói về đại thiên thế giới như thế nào? | Xem: 515
82. Thế nào gọi là "niệm phật nhất tâm bất loạn" ? | Xem: 549
83. Người niệm phật thấy tướng tốt thì làm thế nào? | Xem: 342
84. Khi mệnh chung, thấy điềm lành có phải là triệu chứng của giải thoát không? | Xem: 457
85. Làm thế nào để phân biệt ma cảnh với sự tiếp dẫn lúc lâm chung? | Xem: 475
86. Thân trung ấm là gì? | Xem: 508
87. Thuyết anh linh (trẻ con chết non) gây họa có căn cứ không? | Xem: 508
88. Quan điểm phật giáo với linh môi như thế nào? | Xem: 477
89. Trước độ chúng sanh, hay là trước thành phật đã? | Xem: 320
90. Vì sao phật phải độ chúng sinh? | Xem: 431
91. Kết thiện duyên rộng rãi là nghĩa thế nào? | Xem: 500
92. Ý nghĩa của "kết duyên" và "liễu duyên"? | Xem: 391
93. Quan điểm của phật giáo đối với thần thông và quyền năng siêu nhân? | Xem: 490
94. Ngũ nhãn (5 con mắt) là gì? | Xem: 616
95. Quan điểm thọ ký của phật giáo là thế nào? | Xem: 526
96. Phật có phải vạn năng hay không? | Xem: 601
97. Sau khi thành phật, còn thọ báo hay không? | Xem: 546
98. Mang nghiệp vãng sinh có phải là trốn nợ không? | Xem: 451
99. Tốt nhất nên tu học theo tông phái nào? | Xem: 527
100. Thái độ của phật giáo đổ đối với toàn bộ kinh phật nên như thế nào? | Xem: 467
101. Kinh sách phật giáo có phải là khó hiểu khó đọc hay không? | Xem: 611
102. Phật giáo cống hiến gì cho nước trung quốc? | Xem: 504
103. Chân lý phật giáo là gì? | Xem: 490
104. Hòa thượng, ni cô, cư sĩ là gì? | Xem: 526
105. Phật giáo có sùng bái quỷ thần không? | Xem: 316
106. Phật tử có tin công năng của sự cầu đảo hay không? | Xem: 321
107. Phật giáo có chủ trương đốt vàng mã hay không? | Xem: 439
108. Phật giáo có tin định luật nhân quả là chính xác không? | Xem: 420
109. Tất cả phật tử đều nguyện vãng sinh về thế giới cực lạc hay không? | Xem: 502
110. Phật giáo có coi trọng thần tích hay không ? | Xem: 486
111. Phật giáo có sùng bái tranh tượng không ? | Xem: 371
112. Phật giáo tin có diêm vương không? | Xem: 525
113. Phật giáo có tin công dụng của lễ cầu siêu cho vong linh hay không? | Xem: 471
114. Phật giáo có tin là công đức có thể hổi hướng cho người khác hay không? | Xem: 448
115. Phật giáo có tin luân hổi là chuyện chính xác có thực hay không? | Xem: 458
116. Phật giáo có tin rằng có linh hổn tổn tại hay không? | Xem: 490
117. Tín ngưỡng phật giáo có nhất định phải quy y tam bảo hay không? | Xem: 537
118. Nhất định phải nhìn thấu hồng trần rồi sau mới có thể học phật hay không? | Xem: 488
119. Phải chăng học phật cũng cần đến tri thức và học vấn? | Xem: 336
120. Thờ phật tại gia có phải kiêng kị gì không? | Xem: 510
121. Học phật có cần phải vứt bỏ những hưởng thụ trong cuộc sống hiệu hữu hay không? | Xem: 587
122. Định nghĩa và phạm vi của sát sanh? | Xem: 455
123. Vì sao phóng sanh? phóng sanh như thế nào? | Xem: 533
124. Phật tử kiếm tiền với thái độ như thế nào? | Xem: 538
125. Phật tử có thể sinh hoạt tình cảm không? | Xem: 530
126. Phật tử nên cử hành nghi thức lễ tang như thế nào? | Xem: 485
127. Như thế nào là làm phật sự? | Xem: 562
128. Cư sĩ có thể nhận quà tặng của nhà chùa hay không? | Xem: 582
129. Cư sĩ tại gia lập bàn thờ phật như thế nào? | Xem: 518
130. Tiến hành khóa tụng ở nhà như thế nào? | Xem: 540
131. Có thể tiêu trừ tai họa và kéo dài tuồi thọ được chăng? | Xem: 593
132. Có công dụng gia trì hay không? | Xem: 557
133. Các bậc đại tu hành có thể tiêu trừ nghiệp chướng cho chúng sinh được không? | Xem: 458
134. Trì chú có công hiệu hay không? | Xem: 496
135. Phật giáo có tin thuyết kiếp số hay không? | Xem: 545
136. Làm thế nào để người ta tin luật nhân quả trong ba đời (quá khứ, hiện tại, vị lai)? | Xem: 915
137. Quan điểm của phật giáo về vấn đề phong thủy, tướng mạng | Xem: 558
138. Niệm phật một tiếng, tội giảm như cát sông" câu này có đúng không? | Xem: 488
139. Phật giáo có một tồ chức hành chính thống nhất hay không? | Xem: 508
140. Giáo điều căn bản của đạo phật là gì? | Xem: 556
141. Tin đạo phật có phải ăn chay không? | Xem: 478
142. Thái độ của đạo phật đối với uống rượu, hút thuốc và cờ bạc như thế nào? | Xem: 508
143. Tin phật giáo có phải xuất gia hay không? | Xem: 424
144. Tín đổ đạo phật có mấy đẳng cấp? | Xem: 430
145. Trở thành một tín đổ phật giáo như thế nào? | Xem: 449
146. Phật tử vì sao lại phải tín ngưỡng tam bảo? | Xem: 515
147. Những người làm các nghề ca hát, đổ tể, săn bắn, bắt cá, bán rượu có thể tin phật được không? | Xem: 514
148. Phật giáo có tin ở sám hối hay không? | Xem: 496
149. Phật giáo có tin thiên đường và địa ngục hay không? | Xem: 484
150. Đức phật có phải là chúa sáng thế không? | Xem: 499
151. Đức phật là gì ? | Xem: 377
152. Vũ trụ và sinh mệnh là từ đâu đến? | Xem: 499
153. Bổ tát là gì? | Xem: 451
154. Vì sao gọi là đại thừa và tiểu thừa? | Xem: 516
155. Phật giáo có phải là tôn giáo có tính thế giới hay không ? | Xem: 453
156. Giáo lý căn bản của đạo phật là gì? | Xem: 450
157. Thế nào gọi là Tam thiên Đại thiên thế giới? | Xem: 420
158. Phật giáo chính tín là gì? | Xem: 319

Pháp Âm Liên Quan Tới Tác Giả
BẬC DANH TĂNG CỦA THỜI ĐẠI  VỊ TỔ KHAI SÁNG PHẬT GIÁO PHÁP CỔ SƠN, ĐÀI LOAN.

Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm sinh năm 1930, trong một gia đình nông dân nghèo tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Năm 13 tuổi (1943), Ngài xuất gia tại chùa Quảng Giáo. Sau khi xuất gia không bao lâu, do thời cuộc chiến tranh loạn lạc, năm 1949, Ngài đầu quân nhập ngũ, nhằm báo đáp ơn quốc gia, trong thời gian phục vụ quân dịch, Ngài tình cờ gặp Ngài Linh Nguyên lão Hòa Thượng cũng đang phục vụ trong quân đội và được Ngài truyền thọ giáo pháp thiền tông. Sau 10 năm phục vụ quân dịch, Ngài tái xuất gia với Hòa Thượng Đông Sơ vào năm 1959. Tái xuất gia được 2 năm, Ngài quyết định nhập thất, nghiên cứu và hành trì Phật Pháp, trong thời gian nhập thất, Ngài đã hoàn thành 9 tác phẩm quan trọng, làm cơ sở cho công cuộc hoằng pháp sau này như: So Sánh Tôn Giáo Học, Giới Luật học cương yếu, Chánh Tín Phật Pháp…. Sau 6 năm miên mật hành trì, Ngài nhận thấy Phật Pháp thậm thâm vi diệu là thế, nhưng người thật sự hiểu được Phật lý thì không bao nhiêu, nên từ đó Ngài phát nguyện hoằng dương chánh pháp, đào tạo Tăng tài, chấn hưng nền học thuật Phật giáo. 

Mặc dù lúc thiếu thời, vì thế cuộc nhiễu nhương nên Ngài không thể hoàn thành cấp tiểu học. nhưng vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, Ngài đã dự thi lấy bằng tương đương học vi cử nhân. Năm 1969, dù đã 39 tuổi đời, Ngài vẫn quyết định sang Nhật Bản du học, theo học tại trường đại học Rissho, một trong những trường đại học danh tiếng ở Tokyo, Nhật Bản. Sau 6 năm tinh chuyên nghiên cứu, cuối  cùng Ngài đã hoàn thành học vị Tiến sĩ Văn học vào năm 1975. 

Từ đó, Ngài bắt đầu sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, trạm dừng chân đầu tiên của Ngài là Chùa Đại Giác, Mỹ Quốc. Năm 1977, Ngài Đông Sơ viên tịch, phụng lời di chúc của bổn sư, Ngài trở lại Đài Loan tiếp quản Trung tâm văn hóa Phật giáo Trung Hoa và trụ trì chùa Nông Thiền tại Đài Bắc. Một năm sau, Ngài được cung thỉnh đảm nhiệm chức viện trưởng viện nghiên cứu Phật học Trung Hoa, thuộc trường Đại Học Văn Hóa Trung Quốc, đồng thời cũng là giáo thọ sư  của Viện Triết học trường Đại Học Văn Hóa, giảng sư thỉnh giảng trường Đại Học Tư  Lập  Đông Ngô và Đại  Học Thiên Chúa giáo Phụ Nhân. Từ đó, Ngài bắt đầu phát động công cuộc xây dựng nền giáo dục Đại Học, Cao Đẳng của Phật giáo Đài Loan. Năm 1979, với sự thỉnh cầu tha thiết của Phật tử tại New York, Ngài sang Mỹ thành lập Trung tâm thiền tập New York, sau này đổi tên thành chùa Đông Sơ.

Năm 1985, Ngài thành lập viện nghiên cứu Phật học Trung Hoa, nhằm đào tạo học vị thạc sĩ cho hàng tăng sĩ. Vì sự phát triển nhanh chóng của công cuộc hoằng pháp, các Phật sự về văn hóa và giáo dục, nên nhu cầu cơ sở vật chất trở nên bức thiết, vì vậy vào năm 1989, Ngài đã thành lập Tu viện Pháp Cổ Sơn tại núi Kim Sơn, huyện Đài Bắc, làm cơ sở cho các công tác Phật sự như giáo dục Phật giáo, Nghiên cứu học thuật, tu hành hoằng pháp. Pháp Cổ Sơn lấy việc “Nâng cao phẩm chất con người, thiết lập nhân gian Tịnh Độ” làm lý tưởng. Sau 16 năm xây dựng, năm 2005 đã hoàn thành kế hoạch xây dựng giai đoạn một, Pháp Cổ Sơn đã tổ chức lễ khai sơn an vị và khánh thành, buổi lễ đã có trên 100 ngàn người tham dự.
 

Ngài Thánh Nghiêm là một trong những bậc Tăng già có ảnh rất lớn không những đối với Phật giáo Đài Loan mà còn đối với nền học thuật Phật giáo. Với kiến thức uyên thâm về thiền, phương pháp tu tập hiện đại và kinh nghiệm tu thiền phong phú, Ngài đã kết hợp phương pháp thiền Mặc chiếu của phái Tào Động và phương pháp thiền Thoại Đầu của phái Lâm Tế, trở thành pháp môn thiền đặc sắc, được đặt tên là “Pháp Cổ thiền”, mục đích là để phát triển và mở rộng một pháp môn thiền có thể thích nghi với tất cả mọi tầng lớp, mọi tôn giáo. Hàng năm, Ngài thường vân du các nước Âu, Á, Mỹ châu để giảng dạy và hướng dẫn thiền tập, cũng như chủ trì các khóa tu Phật thất, Thiền thất cho hàng triệu Phật tử trên khác thế giới, nhằm xóa bỏ sự ngăn cách giữa các dân tộc, hàn gắn sự lãnh cảm giữa con người với con người, gieo mầm cho những hạt giống hòa bình trên thế giới, cùng nhau hướng đến mục tiêu tạo nên một thế giới Tịnh Độ trong nhân gian. 

Trong công tác giáo dục đào tạo Tăng tài, với viện nghiên cứu Phật học Trung Hoa, Ngài đã tuyển sinh được 26 khóa, đào tạo hàng ngàn Tăng Ni đến từ nhiều quốc gia khác nhau, trong số đó có nhiều vị sau khi tốt nghiệp, đã tiếp tục hoàn thành học vị tiến sĩ ở các nước, sau đó trở lại phục vụ cho viện nghiên cứu, làm phong phú thêm công tác giảng dạy, tổ chức và hoằng pháp. Và cũng từ đó Pháp Cổ Sơn đã từng bước thành lập trường Đại Học Tăng già, Đại Học xã hội Pháp Cổ Sơn, Học viện Phật học Pháp Cổ. Hiện nay, cơ sở hạ tầng của các trường này đang từng bước được hoàn thành. Ngoài công tác giáo dục đào tạo ra, Ngài còn tổ chức nhiều phong trào văn hóa xã hội để cổ vũ mọi người hướng thiện, làm việc thiện, giữ gìn đạo đức xã hội, bảo vệ môi trường…Trong đó nổi bật nhất là phong trào thực hiện “Tâm Lục Luân”, bao gồm: Luân lý gia đình, luân lý cuộc sống, luân lý học đường, luân lý bảo vệ môi trường tự nhiên, luân lý công sở, luân lý giữa các dân tộc. Với sự tham gia quảng cáo, thúc đẩy của nhân vật nổi tiếng như diễn viên điện ảnh Lý Liên Kiệt, phó tổng thống Đài Loan Tiêu Vạn Trường…

Ngoài ra, Ngài còn là một vị học giả, một nhà tư tưởng lỗi lạc, nổi tiếng khắp thế giới, thường được mời tham dự các hội thảo học thuật trên thế giới. Từ năm 1990,  cứ khoảng 2 đến 3 năm, Ngài tổ chức một hội nghị Phật giáo Quốc Tế, lấy “Truyền thống Phật giáo và Xã hội hiện đại” làm chủ đề, quy tụ rất nhiều vị học giả Phật học lổi lạc trên thế giới, cũng như các vị lãnh tụ tôn giáo như Đức Đạt Lai Lạt ma, Đức giáo hoàng, Lãnh tụ Hồi giáo Trung Đông…, cùng nhau thảo luận, nghiên cứu tìm cách đem Phật Pháp vào cuộc sống hiện đại của nhân loại, dùng từ bi và trí tuệ của Đạo Phật, tìm phương pháp hòa giải giữa các dân tộc, thúc đẩy nền hòa bình thế giới, bảo vệ môi trường tự nhiên…Mặc dù công việc Phật sự rất bận rộn nhưng Ngài cũng đã biên tập, trước tác hàng trăm tác phẩm, trong đó trên 100 tác phẩm được dịch ra tiếng Nhật, tiếng Anh,  phổ biến khắp nơi trên thế giới.

Đại Lão Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm viên tịch tại Đài Loan vào lúc 4 giờ chiều ngày thứ ba, 3-2-2009, thọ thế 80 tuổi đời. Sự ra đi của cố Hòa Thượng là một mất mát to lớn cho nền Phật học của Phật Giáo thế giới hiện nay.

Cố Giáo Sư Minh Chi
Cố Giáo Sư Trương Đình Nguyên
Cư Sĩ Bành Tế Thanh
Cư Sĩ Bích Ngọc
Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa
Cư Sĩ Cao Hữu Đính
Cư Sĩ Chân Hiền Tâm
Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền
Cư Sĩ Đạo Quang
Cư Sĩ Diệu Âm
Cư Sĩ Diệu Hà
Cư Sĩ Định Huệ
Cư Sĩ Đoàn Trung Còn
Cư Sĩ Đức Hạnh Lê Bảo Kỳ
Cư Sĩ Dương Đình Hỷ
Cư Sĩ Đường Tương Thanh
Cư Sĩ Giang Đô Trịnh Vĩ Am
Cư Sĩ Giang Vị Nông
Cư Sĩ Hạnh Cơ
Cư Sĩ Hồ U Trinh Ở Núi Tứ Minh
Cư Sĩ Hoàng Phước Đại
Cư Sĩ Hồng Như
Cư Sĩ Hồng Dương Nguyễn Văn Hai
Cư Sĩ Huệ Thiện
Cư Sĩ Khánh Vân
Cư Sĩ Lâm Cự Tinh
Cư Sĩ Lê Huy Trứ MSEE
Cư Sĩ Lê Sỹ Minh Tùng
Cư Sĩ Liêu Nguyên
Cư Sĩ Liêu Địch Liên
Cư Sĩ Lưu Minh Chánh
Cư Sĩ Lưu Thừa Phù Ghi Chép
Cư Sĩ Lý Viên Tịnh
Cư Sĩ Lý Nhất Quang
Cư Sĩ Mao Lăng Vân cung kính kết tập
Cư Sĩ Minh Chánh
Cư Sĩ Minh Trí và Mẫn Đạt
Cư Sĩ Ngô Đức Thọ
Cư Sĩ Nguyên Giác
Cư Sĩ Nguyên Hồng
Cư Sĩ Nguyễn Lang
Cư Sĩ Nguyên Phong
Cư Sĩ Nguyễn Đức Sâm , Ngô Đức Thọ
Cư Sĩ Nguyễn Đức Sinh
Cư Sĩ Nguyễn Hữu Kiệt
Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến
Cư Sĩ Nguyễn Xuân Chiến
Cư Sĩ Phạm Cổ Nông
Cư Sĩ Phúc Trung
Cư Sĩ Phương Luân
Cư Sĩ Quách Huệ Trân
Cư Sĩ Quảng Minh
Cư Sĩ Tâm Phước
Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám
Cư Sĩ Thiên Nhơn
Cư Sĩ Thôi Chú Bình
Cư Sĩ Thuần Bạch
Cư Sĩ Tiểu Bình Thật
Cư Sĩ Tịnh Mặc
Cư Sĩ Tô Khắc Minh
Cư Sĩ Tôn A Tử
Cư Sĩ Uông Trí Biểu
Cư Sĩ Viên Đạt
Cư Sĩ Vọng Tây
Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân
Đại Lão Hòa Thượng Thích Ấn Quang
Đại Lão Hòa Thượng Thích Diễn Bồi
Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Mộng Tham
Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ
Đại Lão Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Đại Lão Hòa Thượng Tinh Vân
Đại Sư An Thế Cao
Đại Sư Bách Trượng Hoài Hải
Đại Sư Chí Công
Đại Sư Cổ Diêm Khuông Am Thanh Liên bật-sô Linh Thừa
Đại Sư Đạo Bái
Đại Sư Đạo Nguyên
Đại Sư Đạo Tuyên
Đại Sư Diệu Hiệp
Đại Sư Diệu Khẩu
Đại Sư Diệu Không
Đại Sư Diệu Liên
Đại Sư Đời Tống, Nguyên Chiếu
Đại Sư Gia Tường Cát Tạng
Đại Sư Hải Đông
Đại Sư Hám Sơn
Đại Sư Hàm Thị
Đại Sư Hoài Cảm
Đại Sư Hoằng Nhất
Đại Sư Hoằng Tán
Đại Sư Huệ Ngộ
Đại Sư Khuy Cơ
Đại Sư Liên Trì
Đại Sư Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc
Đại Sư Pháp Tạng Hiền Thủ
Đại Sư Phi Tích
Đại Sư Pomnyun Sunim Trí Quang
Đại Sư Quán Đảnh
Đại Sư Quảng Khâm
Đại Sư Tăng Triệu
Đại Sư Thái Hư
Đại Sư Thân Loan
Đại Sư Thang Hương Danh
Đại Sư Thanh Lương Trừng Quán
Đại Sư Thật Hiền
Đại Sư Thật Xoa Nan Đà
Đại Sư Thích Ấn Thuận
Đại Sư Thích Tăng Triệu
Đại Sư Thiên Thai Trí Giả
Đại Sư Thượng Sư Tsong Kha Pa
Đại Sư Tĩnh Am
Đại Sư Tông Bổn
Đại Sư Triệt Ngộ
Đại Sư Trung Phong Minh Bổn
Đại Sư Tsong Kha Pa
Đại Sư Ưu Đàm
Đại Sư Viên Hư
Đại Sư Vĩnh Minh Diên Thọ
Đời Dao Tần, Duy Tắc Thiền sư Thiên Như
Đời Dao Tần, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
Đời Đường Sa Môn Văn Thẩm Thiếu Khương
Đời Lưu Tống Cương Lương Gia Xá
Hòa Thượng DaLai Lama
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Hòa Thượng Thích Bích Liên
Hòa Thượng Thích Chân Thường
Hòa Thượng Thích Đồng Bổn
Hòa Thượng Thích Đổng Minh
Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Hòa Thượng Thích Đức Thắng
Hòa Thượng Thích Giác Khang
Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Hòa Thượng Thích Giác Quang
Hòa Thượng Thích Hân Hiền
Hòa Thượng Thích Hoằng Tri
Hòa Thượng Thích Hoằng Trí
Hòa Thượng Thích Hồng Đạo
Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Hòa Thượng Thích Huệ Hưng
Hòa Thượng Thích Huyền Dung
Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
Hòa Thượng Thích Huyền Vi
Hòa Thượng Thích Khánh Anh
Hòa Thượng Thích Khế Chơn
Hòa Thượng Thích Mãn Giác
Hòa Thượng Thích Minh Cảnh
Hòa Thượng Thích Minh Châu
Hòa Thượng Thích Minh Lễ
Hòa Thượng Thích Minh Quang
Hòa Thượng Thích Minh Thành
Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Hòa Thượng Thích Như Điển
Hòa Thượng Thích Phước Nhơn
Hòa Thượng Thích Phước Sơn
Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Hòa Thượng Thích Quang Phú
Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Hòa Thượng Thích Tâm Quang
Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Hòa Thượng Thích Thiên Ân
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Hòa Thượng Thích Thiện Huệ
Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Hòa Thượng Thích Thông Bửu
Hòa Thượng Thích Tịnh Không
Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Toàn Châu
Hòa Thượng Thích Trí Chơn
Hòa Thượng Thích Trí Hoằng
Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Hòa Thượng Thích Trung Quán
Hòa Thượng Thích Từ Quang
Hòa Thượng Thích Tuệ Đăng
Hòa Thượng Thích Tuệ Đặng
Hòa Thượng Thích Tuệ Nhuận
Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ
Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa
Hòa Thượng Thích Viên Giác
Hòa Thượng Thích Viên Huy
Hòa Thượng Thích Viên Lý
Tam Tạng Pháp Sư Bát Nhã
Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm
Tam Tạng Pháp Sư Đề Vân Bát Nhã
Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang
Thượng Nhân Pháp Nhiên
Thượng Tọa Thích Chân Tính
Thượng Tọa Thích Chánh Lạc
Thượng Tọa Thích Đồng Ngộ
Thượng Tọa Thích Đức Trí
Thượng Tọa Thích Giải Hiền
Thượng Tọa Thích Hằng Đạt
Thượng Tọa Thích Hạnh Bình
Thượng Tọa Thích Huyền Châu
Thượng Tọa Thích Mật Thể
Thượng Tọa Thích Minh Tuệ
Thượng Tọa Thích Nguyên Bình
Thượng Tọa Thích Nguyên Chơn
Thượng Tọa Thích Nguyên Hùng
Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng
Thượng Tọa Thích Nhuận Châu
Thượng Tọa Thích Phổ Huân
Thượng Tọa Thích Phước Hòa
Thượng Tọa Thích Phước Thái
Thượng Tọa Thích Quảng Ánh
Thượng Tọa Thích Thiện Phụng
Thượng Tọa Thích Tiến Đạt
Thượng Tọa Thích Trí Đức
Thượng Tọa Thích Trí Siêu
Thượng Tọa Thích Trường Lạc
Thượng Tọa Thích Vĩnh Hóa
Tiến Sĩ Lê Sơn Phương Ngọc
Tiến Sĩ Sinh Học Matthieu Ricard
Tiến Sĩ Vật Lý Trịnh Xuân Thuận
Tỳ Kheo Thích Đăng Quang
Tỳ Kheo Thích Đồng Thọ
Tỳ Kheo Thích Đồng Tịnh
Tỳ Kheo Thích Duy Lực
Tỳ Kheo Thích Giác Nghiên
Tỳ Kheo Thích Giới Bổn
Tỳ Kheo Thích Giới Đức
Tỳ Kheo Thích Giới Nghiêm
Tỳ Kheo Thích Hoằng Đạo
Tỳ Kheo Thích Hoằng Thường
Tỳ Kheo Thích Huệ Chiểu Chùa Đại Vân Ở Chuy Châu
Tỳ Kheo Thích Minh Điền
Tỳ Kheo Thích Minh Định
Tỳ Kheo Thích Minh Trí
Tỳ Kheo Thích Nguyên Chứng
Tỳ Kheo Thích Tâm Hạnh
Tỳ Kheo Thích Thanh Giác
Tỳ Kheo Thích Thiện Hạnh
Tỳ Kheo Thích Thiện Trang
Tỳ Kheo Thích Thông Huệ
Tỳ Kheo Thích Viên Ngộ
Tỳ Kheo VisuđhacaraDù niệm thầm hay niệm ra tiếng đều phải nhiếp tâm niệm chắc chắn mà thôi. Hơn nữa, trong pháp trì danh, cần phải mỗi câu mỗi chữ, tâm và tiếng phải nương theo nhau, chẳng được xen tập mảy may ý niệm thế tục. Lâu ngày thành thục, quyết định được vãng sanh Cực Lạc, ngồi trên hoa sen báu, đạt lên địa vị Bất Thối. Nếu năm tháng tuổi già chưa hết, do ông đã chứng đắc như thế, ông sẽ dạy dỗ đại chúng hòng báo ân sâu của Phật.