Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Khai Thị Phật Học > Bi-Quyet-Giu-Chanh-Niem-Luc-Lam-Chung-Hoa-Thuong-Thien-Dao-Viet

Bí Quyết Giữ Chánh Niệm Lúc Lâm Chung Hòa Thượng Thiện Đạo Viết
Pháp Sư Tín Nguyện | Dịch Giả :Hòa Thượng Thích Giác Qủa

“Trí Quy Tử đến thăm và hỏi Hòa Thượng Thiện Đạo: “Bạch Ngài! Việc lớn trong đời không có điều gì có thể vượt qua vấn đề “Sanh – Tử”, một hơi thở ra mà không trở vào là đã qua đời khác, trong thời điểm ấy nếu một ý tưởng sai lầm là rơi vào vòng luân hồi; Đệ tử đã được Hòa Thượng nhiều lần dạy bảo về phương pháp niệm Phật vãng sanh, nghĩa lý thì Đệ tử đã hiểu rõ; song sợ rằng, khi bị bệnh sắp chết, tâm thức bị tán loạn và sợ người nhà có những hành động làm mất Chánh niệm, đánh mất những chủng tử đã tu lập, ngưỡng mong Hòa Thượng chỉ dạy hướng tu tập rất nhanh gọn để sớm thoát khỏi khổ đau của bể cả luân hồi?”

Hòa Thượng đáp: “Hy hữu thay! – Điểm chủ yếu giải đáp cho câu hỏi là: Trường hợp khi một người sắp chết muốn được vãng sanh về Cực Lạc, điều cần phải chuẩn bị trước là đừng có tư tưởng “tham sống sợ chết”, thường ngày tự suy nghĩ: Thân thể hiện tại của ta chứa đựng biết bao nhiêu sự khổ đau về cả thân lẫn tâm bởi những nghiệp ác mà ta đã làm, chúng xiết chặt trói buộc ta trong sanh tử luân hồi, nếu xả bỏ cái thân ô-uế này thì sẽ được vãng sanh Cực Lạc, giải thoát mọi khổ đau hưởng thọ vô lượng sự an lạc, lại được thấy Phật nghe Kinh, tâm ý hoàn toàn hỷ lạc, điều ấy tương tự như cởi bỏ chiếc áo hôi thối xấu xí mặc vào chiếc áo thơm tho quý đẹp; vì vậy, cần được xả bỏ cả thân lẫn tâm đừng lưu luyến bất cứ một điều gì. Khi vừa bị bệnh không phân biệt là bệnh nặng hay bệnh nhẹ, điều cần thiết là nên nghĩ đến sự vô thường, và sẵn sàng chờ chết; bên cạnh, nên lưu ý dặn bảo với người nhà rằng: “Những Bà con thân hữu đến thăm viếng tôi, thì hãy chấp tay vái chào họ và thưa với họ là, nếu đến gần chỗ tôi nằm thì hoan hỷ vì tôi mà niệm Phật trợ duyên, chứ đừng nói những chuyện trong gia đình, những chuyện trong cuộc đời, hay tình cảm an ủi điều này điều kia hoặc đọc những câu thần chú để cầu lành bệnh. Tất cả những lời lẽ và hành động ấy như hoa đốm giữa hư không, chẳng được ích lợi gì mà ngược lại là gây nên tai họa lớn lao. Đến khi bệnh của tôi đã trầm trọng, mạng sống sắp kết thúc thì Bà con thân thuộc trong gia đình không nên đến gần tôi mà khóc lóc, kể lể thảm thiết, vì sẽ làm thần thức của tôi bị tán loạn và mất Chánh niệm; mà nên hội ý với nhau vì tôi mà cất tiếng niệm lớn “A-Di-Đà Phật”, niệm cho đến khi hơi thở đã đoạn tận hoàn toàn, đến thời điểm này thì có thể khóc lóc được; cần nói thêm, nếu được thì nên mời thỉnh trước những vị thông hiểu về Pháp môn Tịnh Độ, để vị ấy khuyên bảo những điều thiết thực thì tốt đẹp hơn.” Nếu thực hiện được như vậy thì chắc chắn ngàn vạn lần sẽ được vãng sanh, chứ đừng khởi tâm nghi ngờ. Đây chính là “Yếu chỉ vừa gọn vừa nhanh” để thoát khỏi luân hồi; cho nên cần khởi tâm tin tưởng và thực hiện.

Hỏi: Bạch Ngài! Có cần dùng thuốc để chữa bệnh không?

Đáp: Điều ấy thì tùy ý! – Thuốc là để chữa bệnh, nếu thấy không trở ngại thì cứ dùng; tuy vậy, thuốc chỉ chữa được thân bệnh mà không thể cứu được mạng sống, nếu mạng sống đã chấm dứt thì thuốc men làm gì được!

Hỏi: Bạch Ngài! Có thể cúng bái các vị Quỷ, Thần để cầu khẩn tăng tuổi thọ, việc này được phước hay mang họa?

Đáp: Tuổi thọ của con người ngắn hay dài khi mới chào đời đã định sẵn (do biệt nghiệp của bản thân), làm sao Quỷ, Thần có thể tăng được! Người đời do mê lầm cầu khẩn những điều Tà đạo, việc sát hại sinh vật bái tế Quỷ, Thần chỉ làm cho nghiệp ác của mình nặng hơn, oán thù tăng thêm và tuổi thọ sẽ bị giảm bớt. Khi thọ mạng đã đến thời điểm chấm dứt thì Quỷ, Thần làm gì được! Vấn đề không có gì cả mà tự mình lo sợ, nhưng kết quả cũng chẳng được gì! Thế nên, việc cụ thể là dán những lời này (việc cúng tế Quỷ, Thần…) ở phòng ăn, hay những chỗ thường qua lại, để khi nào cũng nhìn thấy, nhằm ghi khắc rõ vào tâm niệm hầu tránh khỏi việc “tiền mất tật còn” và tai hại cho sự lâm chung.

Hỏi: Bạch Ngài! Một người chưa từng niệm Phật, bây giờ có thể niệm được không?

Đáp: Pháp môn niệm Phật này dù xuất gia hay tại gia hoặc những người chưa từng niệm Phật vẫn áp dụng được, không có gì trở ngại và bất cứ ai áp dụng đều có thể vãng sanh, đó là sự thật chứ đừng nghi ngờ! Tôi đã thấy nhiều người hằng ngày thường lễ bái, niệm Phật phát nguyện vãng sanh, nhưng đến khi lâm bệnh sắp chết thì tư tưởng chỉ xoay quanh vấn đề “sợ chết”, chẳng đề cập gì đến việc niệm Phật vãng sanh, đợi đến khi hơi hết thân chết, thần thức rơi vào chỗ tối tăm (Tam Ác đạo), người nhà mới tụng Kinh, niệm Phật, thì giống như giặc cướp đã đến tận nhà thì làm sao cứu giúp được? – Thế nên, “sự chết” là việc lớn cần phải tự mình sắp đặt nghiêm túc trước; bởi lẽ, một tư tưởng khi lâm chung sai lầm thì thiên thu chịu khổ, ai là người thay thế cho ta? – Hãy suy nghĩ kỹ! Tư duy kỹ! Tự mình đắn đo kỹ điều này!”.
Trích từ: Lợi Ích Thù Thắng Của Khai Thị Trợ Niệm
Báo Lỗi Đánh Dấu Đã Đọc

Thẻ

Kinh Sách Liên Quan

   
1 Niệm Phật Thành Phật, Hòa Thượng Thích Phước Nhơn Tải Về
2 Niệm Phật Vô Tướng, Cư Sĩ Hạnh Cơ Tải Về
3 Niệm Phật Đạt Bất Niệm Tự Niệm Bảo Đảm Vãng Sanh, Thượng Tọa Thích Minh Tuệ Tải Về
4 Niệm Phật Tam Muội Bửu Vương Luận, Tịnh Sĩ Tải Về
5 Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận, Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Tải Về
6 Niệm Phật Cảnh, Hòa Thượng Thích Minh Thành Tải Về
7 Niệm Phật Nhất Định Được Vãng Sanh, Hòa Thượng Thích Giác Qủa Tải Về
8 Niệm Phật Tứ Đại Yếu Quyết, Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Tải Về

Làm Thế Nào Mới Được Vãng Sanh
Hòa Thượng Thích Tịnh Không

Luận Về Trì Danh Niệm Phật Cửu Phẩm Vãng Sanh
Đại Sư Linh Phong Ngẫu Ích Trí Húc

Phàm Phu Nghịch Ác Khi Lâm Chung Cũng Có Thể Vãng Sanh
Đời Dao Tần, Duy Tắc Thiền sư Thiên Như

Vãng Sanh Cực Lạc Cần Phải Hội Đủ Những Nhân Duyên Nào...?
Dân Quốc Tịnh Luật Tự sa-môn Tánh Phạm

Mười Niệm Liên Tục Bèn Được Vãng Sanh Là Chuyện Có Thể Ư...?
Dân Quốc Tịnh Luật Tự sa-môn Tánh Phạm