Phật Học Vấn Đáp


Không ăn chay mà niệm phật, đến lúc lâm chung có thể được vãng sanh không?
Không ăn chay mà niệm Phật, đến lúc lâm chung có thể được vãng sanh không?
Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí | Xem: 746

7/28/2022 12:54:49 PM
Có người trợ niệm thì có thể vãng sanh, nhưng cần phải tập ăn chay, không kết nghiệp oan trái, để đến lúc lâm chung không bị chướng ngại. Nếu như không đủ điều kiện ăn chay, thì có thể phương tiện ăn ngũ tịnh nhục.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp


Thẻ
Niệm Phật        Ăn Chay        Lâm Chung        Vãng Sanh       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật