Tác Giả

Hòa Thượng Thích Thiện Huệ


Ăn Cắp Vàng,

Hai người cùng đi buôn, một người buôn vàng và một người buôn gấm hoa, người buôn vàng dùng lửa đốt vàng để thử thật giả, người buôn gấm thừa dịp đánh.... Xem Tiếp

Ăn Trĩ Chữa Bệnh,

Một người nọ bị bệnh nặng, lương ý bầy, nên thường ăn thịt trĩ sẽ khỏi được bệnh, người này ra chợ mua được con trĩ, đem về nấu ăn. Sau đó không ăn.... Xem Tiếp

Bà La Môn Giết Con,

Xưa có Bà la môn tự cho mình là người học rộng biết nhiều, tinh thông mọi kĩ nghệ tinh thuật, muốn phô trương tài nghệ, người này ôm con đến xứ khác.... Xem Tiếp

Bản Và Tích,

Giáo lý nhất thừa của Phật pháp được coi là cứu cánh pháp hay chân thật pháp, ngoài ra đều là quyền pháp. Theo kinh Pháp Hoa nhất thừa chính là bảo sở.... Xem Tiếp

Bảo Vệ Chùa Liệu Có Bảo Vệ Được Phật Pháp,

Năm 24 tuổi Đạo Nguyên qua Tống cầu đạo, khi tiếp xúc với một vị phương trượng, vị này bận lo đi tiếp một viên quan lớn và nói với Đạo Nguyên "Như chú.... Xem Tiếp

Bắt Chước Vua,

Có người ngu nọ muốn được lòng vua, nên vấn kế người khác, trong số đó có người bầy, muốn được lòng vua, thì cứ xem hành động vua mà bắt chước. Người.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... »»»

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Bát Quan Trai Thập Giảng

Giới là chánh nhân của xuất thế gian pháp, lìa Giới ra không thể có giải thoát, nên kể từ sơ phát.... Xem Tiếp

Di Giáo Tam Kinh

Đề kinh bẩy chữ, thông biệt chung hợp, nhân pháp cùng nêu. Kinh là thông danh, vì hết thẩy tạng Tu.... Xem Tiếp

Kinh Bách Dụ Giảng Giải

Kinh Kim cương đức Phật tuyên thuyết, nhất thiết pháp giai thị Phật pháp , mọi pháp đều là Phật pháp.... Xem Tiếp

Kinh Bát Đại Nhân Giác

Bất kể tại gia, xuất gia, hễ đã quy y nơi Phật, đều là đệ tử Phật. Đã là đệ tử Phật, ắt phải hằng tu.... Xem Tiếp