Phật Học Vấn Đáp


Làm sao để biết hoa sen của mình trong ao tám đức của cõi Tây Phương mọc như thế nào?
Đại Sư Diệu Liên | Dịch Giả : Linh Nham Tùng Thư | Xem: 512

9/9/2022 3:42:00 PM
Niệm Phật A Di Đà trong cõi Ta Bà, trong ao tám công đức cõi Tây Phương liền mọc lên một đóa hoa sen của Quý Vị. Quý Vị Niệm Phật tinh tấn, hoa sen liền nở to ra, ánh sáng tươi tắn đẹp đẽ. Quý Vị lười biếng, thì hoa sen liền khô héo, không có hào quang. Nếu như làm việc thẹn với lương tâm mà phạm giới luật căn bản thì hoa sen sẽ bị đứt gãy, chết mất luôn.

Trích từ:  Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 2.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp


Thẻ
Tây Phương       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật