Tác Giả

Thiền Sư Thích Nguyên Hiền


Khảo Cứu Tịnh Độ Luận Của Thế Thân,

"Tịnh độ tam kinh nhất luận” là một thành ngữ rất phổ biến nói về những kinh luận y cứ của pháp môn Tịnh độ. Ba bộ kinh và một bộ luận vốn không phải.... Xem Tiếp

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Tịnh Từ Yếu Nghĩa

Một câu A-di-đà thật rất giản đơn, dễ thực hành nhưng hiệu quả vô cùng nhanh chóng, nghĩa lý sâu.... Xem Tiếp