Phật Học Vấn Đáp


Đức Vua thời xưa giải quyết vấn đề quan lại hủ bại như thế nào?
Thánh vương thời xưa giải quyết vấn đề quan lại hủ bại như thế nào?
Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Xem: 583

8/13/2022 8:45:27 PM

Việc này là nói những cán bộ bị tha hóa. Đế vương thời xưa dùng giáo dục, nói cho các vị biết, giáo dục này là nền tảng, căn bản là Luân lý, Đạo đức, Nhân quả. Lại nâng lên là triết học, khoa học. Người xưa để khoa học ở hàng sau cùng, để Luân lý Đạo đức ở trước nhất. Không giống như hiện nay, hiện nay để khoa học ở đầu tiên, Luân lý Đạo đức Nhân quả không còn nữa, không nói nữa, nên xuất hiện vấn đề. Nếu có giáo dục Nhân quả, họ sẽ không dám tham ô. Nếu họ có giáo dục Đạo đức, họ không chịu, nhất định không có ý niệm tham ô. Có giáo dục Luân lý thì họ phải suy nghĩ về sĩ diện của gia đình họ. Nếu làm một tham quan ô lại, bôi tro trát trấu vào mặt tổ tiên, sẽ có lỗi với tổ tiên, người đáng xấu hổ đó, ở trong xã hội không có chỗ đứng, cho nên không dám. Đây là giáo dục, dạy học của cổ Thánh tiên Hiền.

Ngoài ra, khi trừng phạt, pháp luật thời xưa có luật xử phạt liên đới. Đế vương cần rất nhiều cán bộ giúp đỡ trị lý quốc gia, cán bộ được tuyển chọn như thế nào? Là tuyển cử. Ai tuyển cử? Là quan viên địa phương. Huyện trưởng, Thị trưởng thường tự mình đi tìm hiểu. Mặc vào trang phục bình thường, thời xưa không có truyền hình, cũng không có máy ảnh, quan viên không mặc quan phục mà mặc trang phục bình thường thì không ai biết họ, họ có thể đến khắp nơi để tìm hiểu. Tìm hiểu những gì? Tìm hiểu người Hiếu Liêm, họ tuyển chọn nhân tài phải có điều kiện này. Điều đầu tiên là chọn người hiếu thảo, ở trong nhà họ có thể hiếu thuận cha mẹ thì sẽ có thể tận trung với đất nước, “Trung thần xuất thân từ nhà người con hiếu hạnh”. Việc đầu tiên là thăm dò xem ở nơi này có hiếu tử không, tuổi tác đại khái khoảng tám, chín tuổi là được rồi. Việc thứ hai, tiếp tục quan sát xem họ có liêm khiết không, liêm khiết thì nhất định không tham ô. Đứa bé này là hiếu tử, nó lại không tham tài, chọn lấy người này, chọn ra cho nó đi học, đưa vào trường học.

Lúc đó mỗi huyện có trường huyện, tỉnh có trường tỉnh, nhà nước thì gọi là Quốc Tử Giám, chính là Thái Học, đều là do chính phủ lập ra, những trường học này là thay nhà nước bồi dưỡng cán bộ. Trong trường huyện chính là Tú tài, tuyển Tú tài. Sau khi nhập học, sinh hoạt đời sống của họ do nhà nước cung ứng, cũng chính là nói họ có tiền lương. Mỗi tháng nhà nước nhất định phát cho họ, họ có thể nuôi gia đình, mặc dù không giàu có, họ có thể không phải lo lắng, chuyên tâm học tập. “Học giỏi để làm quan”, sau đó lại trải qua thi cử ở quốc gia. Thi ở huyện đỗ đạt chính là Tú tài, lại tham gia thi tỉnh, thi ở tỉnh đỗ đạt chính là Cử nhân, tiếp tục tham gia thi Đình, đó chính là kỳ thi quốc gia, thi đậu chính là Tiến sĩ. Tiến sĩ là học vị cao nhất đối với người đi học trước đây, giống như học vị Tiến sĩ hiện nay. Học vị kế đó là Cử nhân của tỉnh; kế tiếp nữa là học vị Tú tài, là ba học vị. Đại khái người có thân phận Cử nhân, thông thường đều được lựa chọn làm chức quan cai quản, chính là Huyện trưởng, Thị trưởng. Ngoài ra là chức quan sự vụ, chính là các cấp trong chính phủ như thư ký, trưởng bộ phận. Cho nên tuyển chọn là lấy Hiếu Liêm làm cơ sở.

Chế độ này bắt đầu từ Hán Vũ Đế, mãi cho đến Mãn Thanh. Bạn xem thử, người Mông Cổ vào làm chủ Trung Quốc, thực hiện chế độ này, không hề phá bỏ, người Mãn Thanh vào làm chủ Trung Quốc cũng dùng chế độ này, bạn sẽ hiểu được chế độ này tốt. Hiện nay đảng chính trị kết nạp đảng viên, đảng viên có phải là Hiếu Liêm không? Nếu điều kiện kết nạp đảng viên là dùng Hiếu Liêm thì chính trị sẽ không hủ bại như vậy. Vì sao vậy? Nó lấy đức hạnh làm điều kiện đầu tiên, nếu bạn không hiếu với cha mẹ, không liêm khiết thì bạn không đủ tu cách gia nhập đảng. Tôi nhớ đã từng giảng qua mấy lần, tôi đã nói tiên sinh Tôn Trung Sơn sáng lập ra Quốc Dân Đảng, chỗ thất sách của ông là ở đâu? Chính là không dùng tiêu chuẩn này của người xưa, tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ của cổ Thánh tiên Vương, ông sai lầm ở chỗ này. Nếu lúc đó ông lập đảng, kết nạp đảng viên, nhất định là xem trọng Hiếu Liêm, vậy thì đảng của ông sẽ rất tuyệt vời, không đến nỗi bị thất bại. Cho nên điều này rất quan trọng.

Ngoài ra, ở trong pháp luật có luật xử phạt liên đới, luật xử phạt liên đới không phải là xâm phạm nhân quyền, luật xử phạt liên đới có chỗ tốt. Chính là nói anh đã làm quan, nếu anh tham ô, tham ô nghiêm trọng thì tru di tam tộc, tham ô nghiêm trọng nhất là diệt cửu tộc. Nói cách khác, một khi anh đã làm quan, cha mẹ của anh, anh em chị em của anh, bạn bè thân thích, ai nấy đều giám sát anh, anh không được phạm pháp, anh phạm pháp thì chúng tôi cũng gặp họa. Tru di tam tộc là cha mẹ bạn, khi bạn phạm pháp thì cha mẹ bạn cũng bị giết, anh chị em cũng bị giết, anh chị em là trong ba họ. Cho nên điều này sẽ biến thành gì? Nhà nước để cho gia tộc của bạn giám sát bạn, là việc tốt. Bạn làm quan tốt, cả nhà bạn quang vinh, thật sự có cống hiến lớn đối với quốc gia dân tộc, phong thưởng của nhà nước là phong thưởng cho cha mẹ bạn, thậm chí đối với ông bà của bạn. Ông bà của bạn không còn nữa cũng được phong tặng, đất nước trao tước vị cho họ, giống như chức quan của bạn vậy, cho nên vinh tông diệu tổ. Khi bạn có lỗi lầm, cả gia tộc của bạn đều là tội phạm, đó là gì? Trong nhà bạn vì sao không giám sát bạn cho tốt? Cho nên chế độ này vẫn là vô cùng tốt, tôi rất tán thành.

Hiện nay người nào phạm tội thì người đó gánh chịu, người khác không liên quan, nên họ dám phạm tội. Người trong nhà cũng sẵn sàng để họ phạm tội, vì sao vậy? Bạn phạm tội, bạn bị chém đầu, tài sản của bạn tôi lấy, tài sản về tay tôi rồi. Trước đây không phải vậy, một người phạm tội, cả gia tộc đều có tội, hơn nữa toàn bộ tài sản sẽ bị nhà nước tịch thu. Cho nên tôi cảm thấy đây là điều lệ pháp luật rất hay đối với việc phòng chống tham ô hủ bại.

Nhân quyền là do người nước ngoài chế ra để gạt người, làm gì có nhân quyền? Con người có quyền gì? Con người muốn có quyền, tôi vĩnh viễn mười tám tuổi, có thể làm được không? Không làm được, không có quyền đó. Tôi có thể không già, tôi có thể không bệnh, có làm được không? Không làm được, không có quyền này. Cho nên cổ Thánh tiên Vương khuyên người đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức, đây là chính xác.


Trích từ:  Học Phật Vấn Đáp.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn ĐápNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật