Phật Học Vấn Đáp

Lúc lâm chung không có người trợ niệm. vậy còn phương pháp nào tốt hơn không?
Lúc lâm chung, do vì vấn đề hoàn cảnh và nhân sự địa phương, cho đến sự di chuyển nhanh chóng mà không có người trợ niệm, người này thần thức hẳn bất tịnh. Trong hoàn cảnh như vậy, chỉ biết chấp nhận chịu đọa lạc. Vậy còn phương pháp nào tốt hơn không?

7/29/2022 3:55:24 PM
Rõ ràng là có sự chướng ngại, nên sớm tìm phương pháp mà thoát ra. Nếu như tự mình công phu niệm Phật thâm sâu thì đã ra đi tự tại, rất dễ nắm chắc và không có sợ hãi. Mật tông có phương pháp Đại quán đảnh chú sa, nhưng người không có duyên lành thì không được người khác tới bố thí pháp

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ. Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí


Thẻ
Trợ Niệm        Lâm Chung       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi