Tác Giả

Hòa Thượng Thích Trí Quảng


Chuyển Hóa Nghiệp Thức,

Đức Phật dạy chúng ta chuyển nghiệp là tu, vì con người khổ hay vui đều do nghiệp quyết định, không phải thần linh quyết định. Vì vậy, Phật giáo chủ.... Xem Tiếp

Gia Trì Lực Của Bồ Tát Quan Âm,

Trong kinh Phổ môn, Đức Phật nói về công hạnh của Quan Âm, hay lực gia trì của Ngài đối với chúng ta. Trước nhất, Phật nói Quan Âm có công hạnh đặc.... Xem Tiếp

Giới Định Tuệ,

Tôi gặp Hòa thượng Trí Tịnh, ngài dạy thêm rằng khi thầy thấy biết việc chính xác, nhưng phải suy nghĩ thêm có nên nói hay không. Điển hình là Đức.... Xem Tiếp

Hạnh Nguyện Địa Tạng Bồ Tát,

Kinh Đại thừa giới thiệu Bồ tát phát nguyện hành Bồ tát đạo thì sẽ thành Phật; nhưng trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật Thích Ca khẳng định rằng Ngài đã.... Xem Tiếp

Ít Ăn Ngủ Sức Khỏe Tốt Tinh Thần Minh Mẫn,

Người ta thường nghĩ ăn để bổ dưỡng, ngủ để khỏe, nhưng ăn ngủ nhiều có thực sự khỏe không. Vì vậy, thực tế tu hành của chúng ta là điều chỉnh, ít ăn.... Xem Tiếp

Nghe Nhiều Biết Nhiều Nói Ít,

Như tôi đã gợi ý lần trước, Tăng Ni là người xuất gia phải cố gắng thực tập cho được Sơ quả của hàng Thanh văn, nghĩa là tập đoạn trừ ba nghiệp tham,.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 5 »»»

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Lược Giải Kinh Pháp Hoa

Nói đến kinh Pháp Hoa, các vị danh Tăng đều hết lòng ca ngợi. Riêng tôi, từ sơ phát tâm đã có nhân.... Xem Tiếp