Phật Học Vấn Đáp

Người nhà của người mất phải tặng bao đỏ cho người tham gia tang lễ, làm sao để bỏ phong khí này?
Tang lễ ở địa phương có một phong tục, người nhà của người mất phải tặng bao đỏ cho người tham gia tang lễ, nhiều thì ngàn đồng, ít thì trăm đồng, khiến cho gia đình người quá cố bị choáng ngợp. Con hi vọng kiến nghị Đệ tử Phật dẫn đầu, lấy tiền này làm công đức cho người mất, thay đổi loại phong khí này, hay là nên nhập gia tùy tục mới tốt ạ?

8/14/2022 8:43:02 AM
Đương nhiên thay đổi phong khí này là tốt, không nên tăng thêm gánh nặng cho người mất. Nếu họ rất giàu có, họ cũng muốn làm thì được; nếu họ cũng không giàu có gì, hoặc là phải vay mượn sống qua ngày thì càng không được, mà phải nên giúp đỡ họ. Đây là tùy theo cơ duyên mà quan sát, phải nên làm thế nào thì làm như thế đó.

Trích từ:  Học Phật Vấn Đáp. Hòa Thượng Thích Tịnh Không


Thẻ
Công Đức       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp