Phật Học Vấn Đáp


Pháp sư kêu gọi chuyển tiền vào tài khoản cá nhân có đúng pháp không?
Cứ mỗi lần vị Pháp sư đó báo cáo chuyên đề đều hoan nghênh mọi người quyên góp tài trợ, danh nghĩa là dùng tiền làm công đức, tránh tai nạn cho gia đình. Không cố định số tiền mọi người đóng góp, lý do là không biết mọi người mắc nợ thế nào, do phước báo của mỗi người mà định giá, hơn nữa chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, như vậy có phải là vì cá nhân để thu gom tiền tài không ạ?
Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Xem: 567

8/14/2022 7:55:47 AM

Việc này tôi nghĩ cũng không cần tôi trả lời, sau khi bạn học Phật được mấy năm thì bạn sẽ tự nhiên rõ thôi. Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm ra một hình mẫu cho chúng ta, cả đời chưa từng hóa duyên, chưa từng quyên góp, chưa từng xây dựng đạo tràng. Chúng ta hiện nay ở thời đại này, chúng ta nghĩ đến hành nghi của Thế Tôn khi còn tại thế thì mới thật sự thể hội được dụng ý về cách làm như vậy của Ngài, tránh cho chúng ta bị đọa lạc. Phiền não Tham Sân Si Mạn, chúng sanh lục đạo ai cũng có, nhất định không được tăng trưởng Tham Sân Si Mạn cho họ, nếu làm như vậy thì Phật Bồ Tát đã có lỗi với chúng sanh rồi. Cho nên Phật Bồ Tát đã làm ra thị hiện cho chúng ta, đều là Tăng khổ hạnh, đây là xuất gia; người tại gia cũng không ngoại lệ, không ai mà không tu khổ hạnh.

Lão sư của tôi, cư sĩ Lý Bỉnh Nam là người tại gia. Đã qua đời mười mấy năm rồi, Đài Trung giữ gìn một nhà tưởng niệm cho Ngài, các vị có cơ hội hãy đến đó xem thử thì các vị sẽ biết, Ngài không khác gì vị Tăng khổ hạnh, quần áo mặc ngoài, quần áo lót, tất vớ đều là vá chằng vá chịt, là Ngài tự vá. Khi đó chúng tôi ở cùng thì không biết, Ngài mặc ở trong, bên ngoài không nhìn thấy nên không biết được, sau khi Ngài qua đời, nhìn thấy di vật của Ngài thì mới phát hiện. Mà bên ngoài thì bộ quần áo Tôn Trung Sơn ngài mặc suốt ba, bốn mươi năm, ra khỏi nhà làm khách chính là một bộ quần áo, không có bộ thứ hai. Cúng dường rất nhiều, trong đồng học có không ít người phú quý, cúng dường cho Lão sư rất nhiều, nhưng Lão sư nhận rồi thì chuyển tay tặng người khác. Khi đó tôi theo Ngài học tập, chưa xuất gia, đời sống vô cùng thanh khổ, Ngài còn tặng tôi mấy bộ quần áo, đều rất đẹp, chất liệu rất tốt. Tôi không biết Ngài tiết kiệm như vậy, cho nên sau khi thấy rồi khiến người cảm động. Phật giáo chúng ta tùy duyên chứ không phan duyên, tùy duyên thì phải đề phòng tăng trưởng Tham Sân Si Mạn, điều này vô cùng quan trọng.


Trích từ:  Học Phật Vấn Đáp.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Thẻ
Công Đức       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật