Tác Giả

Thượng Tọa Thích Nguyên Hùng


A Nan Gặp Nạn Bị Ma Nhiễu Loạn Bồ Tát Văn Thù Phải Đến Cứu,

Kinh Niết-bàn(24) ghi: A-nan gặp nạn bị ma nhiễu loạn, Bồ-tát Văn-thù phải đến cứu(25). Kinh Đại Phẩm(26) cũng nói: Ma vương biến làm Phật, làm.... Xem Tiếp

Ba Tâm Không Thể Nắm Bắt Vạn Pháp Đều Do Duyên Sinh,

Trong kinh Kim Cương đức Phật dạy: "Ba tâm không thể nắm bắt"(1), vạn pháp đều do duyên sinh". Ý tứ của câu này muốn nói, chúng sanh thường lấy cái.... Xem Tiếp

Bồ Đề Đạt Ma Khai Thị Pháp Môn Niệm Phật,

Trước khi Thiền tông hưng thịnh, Phật giáo Trung Hoa đã có nhiều pháp môn tu, trong đó pháp môn Niệm Phật, phát triển mạnh mẽ và phổ cập từ thời ngài.... Xem Tiếp

Chân Thành Thanh Tịnh Bình Đẳng Chính Giác Từ Bi,

Chân thành – thanh tịnh – bình đẳng – chính giác – từ bi   Tôi đem những gì mình tu học tâm đắc nhất tóm tắt thành 10 điều 20 chữ. Ðây là những điều.... Xem Tiếp

Chúng Ta Có Thể Thay Đổi Vận Mạng Cuộc Đời Mình,

Gần đây người ta thường nêu lên một vấn đề có tính chất cộng đồng, đó là làm thế nào để tránh khỏi những hiểm họa có thể xảy ra trong xã hội hội hiện.... Xem Tiếp

Chuyện Của Rồng,

- Thời Phật Câu-lưu-tôn có 98 ức cư sĩ xuất gia, những ai phạm cấm giới đều sanh vào trong loài Rồng. Thời Phật Câu-na-hàm mâu-ni có 80 ức cư sĩ xuất.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 5 6 »»»

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Đạo Đức Người Xuất Gia

Đại sư Liên Trì là một vị Thiền sư lớn, tinh thông Tam tạng, có kiến giải và sở chứng. Ngài không.... Xem Tiếp

Giới Thiệu Tạp A Hàm

Nguyên bản Hán dịch Tạp A -hàm hiện tại, ấn hành trong Đại tạng kinh Đại chính tân tu (ĐTK/ĐCTT),.... Xem Tiếp

Học Vị Nhân Sư Hành Vi Thế Phạm

Học vị nhân sư, hành vi thế phạm có nghĩa là Cái học xứng đáng làm thầy nhân loại, việc làm xứng.... Xem Tiếp

Kinh Pháp Cú Bắc Truyền

Nhận thấy, Pháp cú Bắc truyền có 39 phẩm, 759 bài kệ, không những chứa đủ nội dung Pháp cú Nam.... Xem Tiếp