Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Khai Thị Phật Học > Cong-Duc-Va-Loi-Ich-Cua-Dia-Tang-Bo-Tat

Công Đức Và Lợi Ích Của Địa Tạng Bồ Tát
| Dịch Giả :Hòa Thượng Thích Như Điển

Địa Tạng Bồ Tát tuy có mối nhân duyên lớn với chúng sinh trên thế giới, đã có nhân duyên lớn như vậy, vậy thì cúng dường Bồ Tát sẽ được công đức, lợi ích gì ? Trong các chương ở trong địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện kinh phẩm Diêm Phù Chúng Sinh Nghiệp Duyên, phẩm Như Lai Tán Thán, phẩm địa Thần Hộ Pháp, phẩm  Kiến Văn Lợi Ích và phẩm Chúc Lụy Thiên Nhân đều có tường thuật rất rõ ràng. Bây giờ chúng ta sơ lược đại khái nhắc lại. 

Nếu có chúng sinh nào khi nghe đến tên Bồ Tát mà chắp tay hoặc khen ngợi, kính cẩn hay luyến mộ, thì người đó siêu việt 30 ức kiếp tội. Nếu có chúng sinh nào họa hình Bồ Tát, hoặc đúc hay khắc tượng Bồ Tát bằng vàng, bạc, đồng, hay bằng đá, rồi một lần chiêm ngưỡng lễ bái, thì người đó trăm lần sanh lại trong cõi trời 33 vĩnh viễn lìa khỏi ác đạo. Nếu là đàn bà mà chán làm thân gái, tận tâm thờ phụng hình tượng Bồ Tát, cho đến trọn đời, thì kiếp sau thoát khỏi thân gái. Nếu có chúng sinh nào ca hát, tán tụng trước tượng Bồ Tát, Phật, trổi nhạc, ca vịnh rồi dùng hương hoa cúng dường hoặc khuyên gọi một hay nhiều người làm theo, thì ngay bây giờ và sau này đều được thiện thần phù hộ, người ấy vĩnh viễn lìa khỏi mọi sự gian nan và tai vạ bất ngờ. 

Nếu có chúng sinh nào nằm liệt trên giường bệnh, cầu sống và chết cũng không được, và lại có người đêm nằm mơ thấy ác quỷ vào trong nhà, hay đi  đường  hiểm  trở chơi đùa với quỷ, lâu rồi thành bệnh đêm nằm khổ sở, buồn rầu thê thảm. đó là luận theo con đường của nghiệp chưa  định là nặng hay nhẹ, cho nên tạm chưa được khỏi bệnh, hay khó xả bỏ thọ mạng. Sự việc đó dưới con mắt phàm tục của chúng ta thì cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng nếu ta đối trước Chư Phật, Bồ Tát, lớn tiếng đọc một lượt Kinh địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, hay lấy vật dụng đáng quý nhất của bệnh nhân, như quần áo hay châu báu, lớn tiếng nói trước bệnh nhân rằng: “Tôi là bệnh nhân  trước kinh và tượng, tôi không tiếc mọi vật này, xả bỏ tất cả để cúng dường in kinh, đúc tượng Bồ Tát, Phật hay xây Tháp và Chùa, hoặc thắp đèn thờ cúng và bố thí cho thường trụ”. Cứ như vậy đọc trước bệnh nhân 3 lần để người bệnh nghe rõ. Nếu bệnh nhân đến lúc hấp hối, từ 1 đến 7 ngày, cứ lớn tiếng xướng bạch như trên và lớn tiếng tụng Kinh này, thì người này sau khi chết, những tội ác dù nặng đến đâu cũng đều được thoát khỏi hẳn.

Nếu có chúng sinh nào thấy có người đọc Kinh này (tức là Kinh địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện), một lòng khen ngợi, và cung kính sẽ được ngàn muôn phương tiện. Hãy khuyên họ cần tận tâm đừng thối chuyển, công đức này sẽ không thể lường được. Nếu có chúng sinh nào nằm mơ thấy quỷ thần hiện hình, hoặc khóc lóc hay thở than, hay sợ hãi. đó đều là do trong quá khứ có những quyến thuộc rơi vào ác đạo chưa được ra khỏi.  Không trông mong được phước lực cứu bạt. Nếu đối trước Phật thành tâm đọc Kinh này, hay là nhờ thỉnh người khác đọc 3 hoặc 7 lần, sẽ nhờ công đức đó đều được giải thoát. Từ đó trong giấc mơ không còn thấy quỷ thần nữa. Nếu có  người hèn kém, chẳng được tự do biết mà sám hối tội xưa, niệm đọc danh hiệu Bồ Tát ngàn vạn lần, thì  thường được tôn quý. Nếu có trai gái mới sanh trong 7 ngày, mà đọc kinh này và niệm danh hiệu Bồ Tát hàng vạn lần, thì hài nhi ấy tội trong đời trước được tận diệt. An lạc lâu dài, tăng thêm phước thọ. 

Nam Diêm Phù đề, chúng sinh có những cử chỉ và ý niệm không đẹp, đó đều là nghiệp chướng và tội ác. Nếu trong 10 ngày chay, tức là mỗi tháng ngày mùng một, mùng tám, mười bốn, rằm, mười tám, hai mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi tám, hai mươi chín và ba mươi vì những ngày kể trên là ngày tập hợp các tội, hãy đối trước tượng Phật đọc một lượt Kinh này, thì bốn bề trong xứ đều lìa khỏi mọi tai nạn. Những người cư ngụ trong khu này trong trăm ngàn năm mãi mãi lìa khỏi tội ác. Cơm no áo ấm, tai ương đi khỏi, phước đến, những câu nói ở trên đều là những lời của đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói với Phổ Quảng Bồ Tát.

Ở tại phía Nam có một nơi thanh tịnh. Có một am đường  xây cất bằng vật liệu, đất, đá, tre, gỗ. Trong am nhiều pho tượng hình  và  địa Tạng Bồ Tát tạc bằng vàng hay đá đất và gỗ. Thắp hương, thờ cúng,  chiêm lễ tán thán, nếu ai ở chỗ đó có  10 điều lợi ích:
 
Một là đất đai màu mỡ.
Hai là Người, nhà bình an
Ba là Kẻ  chết được sinh Thiên.
Bốn là Giàu sang sống lâu.
Năm là Mọi mong cầu được như ý. 
Sáu là Không có tai họa về nước và lửa.
Bảy là Tránh mọi tà ma.
Tám là Tuyệt khỏi ác mộng.
Chín là Ra vào đều có thiện thần phù hộ. Mười là Thường gặp Thánh nhân.
 
Đó là những lời của Kiên Lao địa Thần trình với đức Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nếu có chúng sinh nào khi lâm chung nghe thấy tên Bồ Tát bằng tai, sau khi chết đi vĩnh viễn lìa khỏi  ba đường ác khổ sở, nếu quyến thuộc người đó lấy đồ vật quý giá hay tiền tài của người bịnh, tạc hay vẽ tượng Bồ Tát địa Tạng. Hoặc có thể khi bệnh chưa lâm chung được tai nghe mắt thấy sự việc này, thì người này nghiệp báo nặng sẽ được trừ khỏi. 

Tôi có một người bạn tên là Hứa Bỉnh Khôn, có đứa cháu ngoại tên là Cố Tồn Tín, từ năm lên 2 cho đến lúc 6 tuổi bị chứng bệnh kết hạch, các thầy thuốc đều bó tay. Lúc đó nghe lời khuyên của Hứa Bỉnh Khôn, người nhà đem những đồ quý giá của đứa trẻ, bán được một số tiền. Rồi trước mặt đứa bé nói ba lần, đem bán những đồ nầy được 10 đồng.  Khôn tạc bức tượng của địa Tạng Bồ Tát đặt ở giữa sảnh đường dưới nhà. Mỗi ngày kính cẩn lễ bái. Không bao lâu, bệnh tình đứa trẻ không chữa mà khỏi. đến nay đã 4 năm qua. Tất cả những chứng bệnh lặt vặt như nhức đầu cảm nóng cũng không có nữa. Ngày mùng 2 tháng 3 năm Dân Quốc thứ 16 (1927) tôi đến thăm Hứa Bỉnh Khôn ở đường Nạp Kim số 283 tại Thượng Hải, được biết đó là chuyện mắt thấy tai nghe. Chứng minh là công đức lợi ích của Bồ Tát  địa Tạng thật không thể lường và còn rất nhiều sự tích linh cảm của Bồ Tát địa Tạng, qua các thời đại ghi rõ sự thực, có ghi chép tường tận ở trong Linh Cảm địa Tạng Bồ Tát (Xin các tín hữu hãy đọc kỹ). 

Và tuổi thọ lại càng tăng lên, nếu những người ấy nghiệp báo đã hết, vì phạm tội nghiệp, đáng phải xuống địa ngục, thì mọi nghiệp chướng sẽ được thuyên giảm, sớm được siêu độ, sung sướng vui vẻ. Nếu có những chúng sinh khi thiếu thời, cha mẹ và anh chị em đều mất, quanh năm nhớ tiếc muốn biết bây giờ họ ra sao?

Người này nếu có thể ở trong một cho đến 7 ngày, tạc hay họa hình Bồ Tát. Nghe tên, thấy hình, kiên trì chiêm lễ thờ cúng, chẳng thối sơ tâm, thì quyến thuộc của người này nếu rớt xuống ác đạo, thì được giải thoát sanh lên cõi người, cõi trời được vui vẻ. Nếu là những người đã được sinh nhân thiên rồi  sẽ được chuyển sanh lên hàng  Thánh, hưởng thọ sự vui sướng vô cùng. Nếu trong 21 ngày, một lòng chiêm lễ hình tượng và đọc tụng danh hiệu địa Tạng Bồ Tát đủ mười ngàn lần thì được Bồ Tát hiện thân, cho biết quyến thuộc ở nơi đâu, hoặc ở trong mộng dẫn gặp người thân. Nếu lại có thể mỗi ngày tụng niệm danh hiệu Bồ Tát một ngàn lần, cho đến ngàn ngày sẽ được Bồ Tát sai khiến quỷ thần hay Thổ Công trong xứ đó hộ vệ. Trong đời này sẽ được mọi sự an lạc, và cũng được Bồ Tát xoa đỉnh thọ ký cho.

Nếu có chúng sinh nào muốn phát lòng từ tâm mà cứu độ chúng sinh, muốn vượt khỏi tam giới, tu vô thượng Bồ đề, người này nếu gặp được Bồ Tát, nghe danh Bồ Tát, một lòng quy y thờ cúng lễ bái, thì những mong muốn nhất định được mau thành, kể cả những chuyện bình thường cầu gì được nấy. Nếu có chúng sinh nào đọc tụng Kinh điển đại Thừa mà không dễ thành thuộc lãnh ngộ, nếu nghe tên Bồ Tát, thấy tượng Bồ Tát, kính cẩn dâng hương hoa, mọi cách phụng thờ cung kính thưa thỉnh, lấy một ly nước trong đặt trước tượng Phật, một ngày một đêm sau chắp tay, nhìn về phương Nam trịnh trọng mà uống, uống rồi kiêng rượu thịt, tà dâm, giết hại, và vọng ngữ  trong bảy ngày hay hai mươi mốt ngày. Người đó ở trong mộng thấy Bồ Tát hiện thân, được gội nước, khi tỉnh giấc sẽ cảm thấy thông minh, nghe đọc Kinh điển qua tai thì nhớ mãi mãi không quên. 

Nếu có chúng sinh nào ăn mặc thiếu thốn, mang nhiều bệnh tật, hay gia đạo bất an, đêm ngủ hay ác mộng đủ loại khổ sở thì cung kính. Xưng danh hiệu Bồ Tát đủ mười ngàn lần, tự nhiên tai nạn sẽ đi, phước đức sẽ đến. Nếu có chúng sinh nào trước khi có việc phải vào rừng và vượt biển, trước khi đi phải tụng niệm danh hiệu Bồ Tát một vạn lần, thì sẽ được quỷ thần Thổ Công phù hộ, miễn được mọi sự nguy nan. Những sự việc kể trên đều là lời nói của đức Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nếu chúng sinh nào thấy hình tượng địa Tạng Bồ Tát, hay nghe thấy tiếng tụng Kinh, hay tụng niệm và thờ phụng, cúng dường những đồ ăn thức uống, quần áo và những đồ quý giá, thành tâm cúng bái đảnh lễ thì sẽ được 28 thứ lợi ích:
 
 1. Là Thiên Long hộ niệm.
 2. Là Quả lành thiện càng ngày càng tăng.
 3. Là Gặp các bậc Thánh.
 4. Là Bồ đề chẳng thối.
 5. Là Y thực phong túc.
 6. Là Các tật bệnh không đến.
 7. Là Rời xa thủy và hỏa tai.
 8. Là Không có bị nguy về đạo tặc.
 9. Là Ai thấy cũng đều kính mến.
 10. Là Quỷ thần hộ trì.
 11. Là Nữ chuyển thành nam.
 12. Là Con gái Vua chúa.
 13. Là đoan chính tướng tốt.
 14. Là đa sanh Thiên thượng. 
 15. Là Hoặc làm đế vương.
 16. Là Túc trí mạng thông.
 17. Là Hữu cầu giai tùng.
 18. Là Quyến thuộc sung sướng.
 19. Là Mọi chuyện đều tiêu diệt.
 20. Là Nghiệp đạo vĩnh trừ.
 21. Là Nói đi đều thông. 
 22. Là đêm nằm an lạc. 
 23. Là Tiên vong ly khổ.
 24. Là Chứa phước suốt đời.
 25. Là Chư Thánh tán thưởng.
 26. Là Thông minh lợi căn.
 27. Là Có lòng từ mẫn.
 28. Là Sau cùng thành Phật

Nếu chúng sinh nào lễ lạy chiêm bái lạy hình tượng Bồ Tát hay khen ngợi những việc làm trong địa Tạng Bổn Nguyện thì sẽ được 7 điều lợi ích như sau :
 1. Là Mau tới đất Thánh.
 2. Là Ác nghiệp tiêu diệt.
 3. Là Chư Phật phù hộ.
 4. Là Bồ đề không giảm.
 5. Là Tăng trưởng bổn lực.
 6. Là Túc mạng đều thông.
 7. Là Cuối cùng thành Phật. 
Những điều này đều là do đức Phật Thích Ca nói với Hư Không Tạng Bồ Tát.

Còn có điều rất quan trọng, tức là trong phẩm địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện xưng Danh Hiệu  đã ghi rõ địa Tạng Bồ Tát không đợi Phật hỏi, tự mình trịnh trọng thưa với Phật rằng: Nếu có chúng sinh nào xưng niệm Phật danh hiệu, có thể giảm vô lượng tội, được vô lượng phước. Vậy thì Chư Phật quá khứ như Vô Biên Thân Phật, Sư Tử Hống Phật, Ca Sa Tràng Phật, Bảo Tánh Phật, Bảo Tướng Phật, Bảo Thắng Phật, Tịnh Nguyệt Phật, Mãn Nguyệt Phật, Nguyệt Diện Phật. Nếu được nghe danh hiệu Chư Phật trong khảy móng tay rồi phát tâm quy y, ở vô thượng đạo, vĩnh viễn chẳng thoái chuyển.

Nếu người ấy mạng chung, người nhà thay thế lớn tiếng niệm Phật, người mạng chung được trừ đi mọi trọng tội, huống hồ là tự mình niệm Phật. Ta thấy rằng Chư Phật Bồ Tát rất thương yêu chúng sinh, còn hơn là Cha Mẹ thương con cái, phàm có nhớ nghĩ, sẽ được hóa độ.  Còn có một vị Phật A Di đà, rất từ bi. Thế giới của đức Phật này gọi là Tây Phương Cực Lạc, chỉ cần niệm đọc câu Nam Mô A Di đà Phật đời ta sẽ được 10 thứ lợi ích công đức. Khi sắp chết thì Phật đến tiếp dẫn. Từ đó thoát khỏi những khổ đau luân hồi. Như  có người chí tâm niệm một tiếng Thánh hiệu sẽ được diệt 80 ức kiếp sinh tử trọng tội. Ta nên biết rằng niệm A Di đà Phật được công đức rất lớn:

Là vì A Di đà Phật đã từng phát đại nguyện tiếp dẫn chúng sinh về Tây Phương, thế giới Cực Lạc. Vì vậy chúng ta với thế giới Cực Lạc có mối nhân duyên rất lớn.

Là vì A Di đà Phật là pháp giới tạng thân, có công đức của Chư Phật trong mười phương. A Di đà Phật là một vị Phật có đầy đủ tất cả, cũng giống như lưới báu, ngàn hạt châu xâu thành một xâu, một hạt lại xâu thành ngàn hạt châu, không thừa không thiếu. Cho nên công đức của việc niệm Phật A Di đà rất lớn. Ta nên biết rằng, các công đức và những sự lợi ích khác, phàm những việc có liên quan đến phước báu sau này, dù có hưởng trọn một ngày, chúng ta chỉ niệm A Di đà Phật, không những kiếp này được hưởng ngay phước báu, mà sau khi đến Tây Phương Cực Lạc vĩnh viễn không thay đổi, vĩnh viễn siêu thoát lục đạo luân hồi, trọn vẹn xa rời khỏi sanh tử. Chúng ta thường tụng niệm danh hiệu của địa Tạng Bồ Tát và chuyên tâm một lòng niệm Nam Mô A Di đà Phật, sau này được hưởng những niềm vui thật là vô cùng vô tận.
Trích từ: Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục
Báo Lỗi Đánh Dấu Đã Đọc

Thẻ

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Từ Ngữ Phật Học Trong Bài Khai Thị

Kinh Sách Liên Quan

   
1 Phổ Môn Giảng Lục, Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm Đọc Tiếp
2 Tiểu Sử Và Công Hạnh Của Di Lặc Bồ Tát, Đại Lão Hòa Thượng Thích Hành Trụ Tải Về
3 Bồ Tát Địa Tạng Thánh Đức Hỏi - Đáp, Thích Giác Nguyên Tải Về
4 Phổ Khuyến Đạo Hữu Tịnh Độ Trì Tụng Kinh Địa Tạng, Thích Pháp Chánh Tải Về
5 Sự Tích Linh Nghiệm Của Ngài Bồ Tát Địa Tạng, Thích Pháp Chánh Tải Về
6 Vãng Sanh Luận Giảng Ký Thiên Thân Bồ Tát, Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn Tải Về
7 Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện Kinh Giảng Ký Quyển Hạ, Cư Sĩ Diệu Âm Tải Về
8 Địa Tạng Bồ Tát Bốn Nguyện Kinh Giảng Ký Quyển Thượng, Cư Sĩ Diệu Âm Tải Về
9 Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Đại Quan, Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Tải Về
10 Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Tải Về
11 Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục, Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Tải Về
12 Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Khoa Chú, Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Tải Về
13 Địa Tạng Bồ Tát Bản Tích Linh Cảm Lục, Hòa Thượng Thích Như Điển Tải Về