Tác Giả

Đại Sư Thích Ấn Thuận


Bàn Về Vấn Đề Ăn Chay,

Ăn chay, không ăn thịt, là một truyền thống cao đẹp hơn ngàn năm nay ở nước ta, phù hợp một cách sâu xa với tinh thần sùng cao của Phật giáo. Chỉ có.... Xem Tiếp

Có Ba Loại Nghiệp Lực Từ Đời Này Đến Đời Kia,

Lấy đời này để nói thì nghiệp được tạo ra rất khó kể xiết và nghiệp lực chưa chấm dứt trong đời quá khứ còn tích lũy đến hiện tại. Đó là nghiệp đời.... Xem Tiếp

Công Đức Đặc Thù Của Bồ Tát Địa Tạng,

Tất cả Bồ-tát, như Bồ-tát Quán Thế Âm, thị hiện cứu độ chúng sinh ở thế giới này, mang hình tướng của người cư sĩ tại gia, như tướng Bạch Y Đại Sĩ,.... Xem Tiếp

Cuộc Đời Là Khổ Không Phải Ý Nghĩa Như Thế,

Đức Phật chỉ thị chúng ta, cuộc đời này là khổ. Một vài người, do không hiểu rõ chân lí bên trong của Phật Giáo, liền sinh khởi những quan niệm sai.... Xem Tiếp

Danh Đức Của Bồ Tát Địa Tạng,

Trong Phật pháp, Bồ tát y theo đức lập tên, không giống như tên của người thường, chẳng liên quan gì đến tâm hạnh của bản thân. Người Trung Quốc biết.... Xem Tiếp

Đạo Trong Cuộc Sống Hằng Ngày,

Nói về Phật giáo thời hiện đại, thì các Phật sự mang tính hướng ngoại gần hai mươi năm trở lại đây rất thịnh hành. Sự tin nhận, làm theo lời Phật dạy.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 »»»

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh Giảng Ký

Pháp môn Dược Sư là một sự việc vô cùng có ý nghĩa. Bởi vì tất cả mọi loại tai nạn đều là do nghiệp.... Xem Tiếp

Giảng Giải Kinh Bảo Tích

“Kinh Đại Bảo Tích” số lượng 120 quyển, do ngài Bồ-đề Lưu-chi bắt đầu biên dịch vào đời Đường năm.... Xem Tiếp

Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín

Truyền thuyết tác phẩm “Đại Thừa Khởi Tín Luận” do Bồ-tát Mã Minh trước tác, tuy nhiên nhưng lịch sử.... Xem Tiếp

Học Phật Nên Biết

Tông chỉ học Phật là tìm cầu con đường giải thoát. Con đường này được đặt trên nền tảng Nhơn Thiên.... Xem Tiếp

«««1 2 3 4 »»»