Phật Học Vấn Đáp

Tín – Hạnh – Nguyện cái nào có trước, cái nào có sau?

8/13/2022 8:10:28 AM
Nói về sự: Tín Hạnh Nguyện là cái vòng lẩn quẩn, nó cũng giống như cái kiềng ba chân không thể thiếu một. Nhưng tùy theo nhân duyên, hoàn cảnh và trình độ của mỗi người đến với pháp môn Tịnh độ : tín trước hoặc hạnh trước hay nguyện trước.

Thường thì người sơ cơ đến với pháp môn Tịnh độ bằng tín trước. Tức tin rằng thế giới Cực lạc thật sự ở phương Tây, cách đây mười muôn ức cõi, có Đức Phật A Di Đà và chư Thánh chúng. Rồi sau đó mới nhàm chán cõi Ta bà mong mõi về Cức lạc. Mà muốn về Cực lạc phải hành câu niệm Phật cho được nhất niệm.

Nói về lý: thì Tín Hạnh Nguyện có cùng một lúc, không thể nói cái có trước, cái có sau. Vì trong tín có hạnh và nguyện, trong hạnh có tín và nguyện, trong nguyện có tín và hạnh. Tức là ba phương diện của một thực thể.

Trích từ:  7 Câu hỏi Tịnh Độ. Hòa Thượng Thích Giác Khang


Thẻ
Nguyện        Hạnh       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi