Tác Giả

Nhiều Dịch Giả


Quan Niệm Của Phật Giáo Về Của Cải,

Của cải không nên quá mong cầu, hoặc nếu bị mất đi thì cũng đừng quá buồn rầu, vì không sớm thì muộn nó cũng phải phân tán, cho nên cần ghi nhớ: Của.... Xem Tiếp

Sinh Tử Là Việc Lớn,

1. Thuyết ba đời của Phật giáo Sinh mạng của con người là vô thường, chúng ta sau khi được sinh ra, rồi từ từ lớn lên, trải qua thời gian mười năm,.... Xem Tiếp

Tâm Không Khổ Thì Thân Không Khổ,

1. Lời nói đầu Tôi đến Viện điều dưỡng Lạc Sinh nói pháp cho quý vị, thật sự có rất nhiều cảm xúc. Đầu tiên, tôi rất cảm thông những nỗi khổ niềm.... Xem Tiếp

Thảo Luận Về Việc Học Phật Pháp,

Thời đại loạn lạc như hiện nay, còn nghĩ đến học Phật pháp, quả thật không đơn giản! Theo quan điểm của Phật giáo, các hành đều vô thường, chỉ mong sự.... Xem Tiếp

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Kinh Tụng Hằng Ngày

Chứng Minh những bậc tôn đức như: Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết, Hòa thượng Thích Giác Nhiên, Hòa.... Xem Tiếp

Luận Sử Tông Tịnh Độ

Nếu đem so sánh lý tưởng Đại đồng thế giới và Thiên đường thì cõi Đại đồng thế giới đẹp đẽ, vi diệu,.... Xem Tiếp

Phước Huệ Tuỳ Thân Thư

Sinh mạng của con người là vô thường, chúng ta sau khi được sinh ra, rồi từ từ lớn lên, trải qua.... Xem Tiếp

Thiền Định và Cuộc Sống

Nội dung của cuốn sách “Thiền định và cuộc sống” chủ yếu là chỉnh lý lại những bài giảng, mà sau khi.... Xem Tiếp