Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Bình Sanh Tuyệt Không Tín Nguyện Khi Lâm Chung Khó Được Nhờ Sức Phật
Đại Lão Hòa Thượng Thích Ấn Quang | Dịch Giả :Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
11/19/2023 | Xem 72
Bình sanh tuyệt không tín nguyện, khi lâm chung khó được nhờ sức Phật. Đã nói: 'Lúc nghiệp lành dữ đồng thời đều hiện', thì chẳng những câu niệm Phật không hiện không được vãng sanh, dù có hiện cũng không được vãng sanh. Tại sao thế? Vì không phát nguyện vãng sanh, vì không cần Phật tiếp dẫn. Kinh Hoa Nghiêm nói: 'Giả sử nghiệp ác có hình tướng, mười phương hư không chẳng thể dung chứa.'
Đọc Tiếp

Niệm Phật Chẳng Quy Nhất Do Bởi Không Tha Thiết Đối Với Việc Sống Chết Luân Hồi
Đại Lão Hòa Thượng Thích Ấn Quang | Dịch Giả :Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
11/19/2023 | Xem 75
Niệm Phật chẳng quy nhất, do bởi không tha thiết đối với việc sống chết luân hồi. Nếu tưởng mình bị nước cuốn lửa thiêu không ai cứu vớt, hoặc đang ở vào giờ phút lâm chung sắp đọa địa ngục, thì tâm tự quy nhất, chẳng cần phải tìm phương pháp chi nhiệm mầu. Vì thế, trong kinh thường nói: 'Nên nghĩ sự khổ nơi địa ngục, phát lòng Bồ Đề.' Đây là lời chỉ dạy rất thiết yếu của đấng đại giác Thế Tôn,....
Đọc Tiếp

Không Niệm Phật Chính Là Tạo Lục Đạo Luân Hồi
Hòa Thượng Thích Tịnh Không
11/14/2023 | Xem 79
Một câu này phải nhớ kỹ, bạn xem, chúng ta có cần phải niệm Phật không? Không niệm Phật, bạn khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác toàn là lục đạo, rất đáng sợ, niệm A Di Đà Phật, niệm được rõ ràng. Không có vọng tưởng, không có vô minh. Một  câu Phật hiệu, không những phá vọng tưởng, mà còn đoạn được vô minh, tác dụng không thể nghĩ bàn. Niệm 1 câu Phật hiệu, người cõi tây phương, chữ  người cõi....
Đọc Tiếp

Không Thể Vãng Sanh Chỉ Có Thể Nói Ấy Đều Là Do Không Lão Thật Vọng Tưởng
Hòa Thượng Thích Tịnh Không
11/14/2023 | Xem 77
Phải tranh thủ từng giây từng phút niệm Phật, mỗi phút đều là A Di Đà Phật, mỗi giây đều là A Di Đà Phật, 1 giây niệm 1 câu Phật hiệu, không để luống qua 1 giây nào, 1 giây khởi vọng tưởng thì sai rồi. Tại sao không ráng niệm Phật cho tốt chứ, chúng ta chỉ có 1 phương hướng, đó là Tây Phương Thế Giới Cực Lạc. chỉ có 1 mục tiêu, là vãng sanh thế giới cực lạc, thân cận A Di Đà Phật, buông xả hết,....
Đọc Tiếp

Thân Người Khó Được Phật Pháp Khó Nghe
Hòa Thượng Thích Tịnh Không
11/14/2023 | Xem 75
Thân Người Khó Được Phật Pháp Khó Nghe. "Nếu bạn không tin, hãy tỉ mỉ quan sát trái đất của chúng ta hiện nay trái đất này không lớn ở trong thái không chỉ là một tinh cầu nhỏ cư dân ở nơi này nhân khẩu của trái đất hiện nay có 7 tỉ người  trong 7 tỉ người này có bao nhiêu người tin Phật?
Đọc Tiếp

Niệm Phật Mà Bán Tín Bán Nghi
Hòa Thượng Thích Tịnh Không
11/12/2023 | Xem 82
Trong sáu thời, có phải là câu Phật hiệu thường bị đánh mất hay không? Đúng là có lúc đánh mất cả mấy giờ đồng hồ, vừa mất là mấy lần hai mươi tiếng đồng hồ, đây là chuyện bình thường. Pháp môn Tịnh Tông vô cùng thù thắng, câu danh hiệu vô cùng thù thắng này, có phải là chúng ta đã thật sự hiểu rõ rồi hay chưa? Nếu thật sự hiểu rõ, trong sáu thời sẽ không bao giờ đánh mất câu Phật hiệu này, giống....
Đọc Tiếp

Niệm Phật Như Con Nhớ Mẹ
Pháp Sư Thích Tự Liễu
11/12/2023 | Xem 85
Ấn Quang đại sư khai thị: Đại Thế Chí Bồ Tát dùng ví dụ 'như con nhớ mẹ'. Tâm đứa con chỉ nghĩ về mẹ, những cảnh duyên khác đều chẳng để trong lòng, cho nên có thể cảm ứng đạo giao. Ví như con thơ nhớ mẹ, cả ngày không lúc nào chẳng nghĩ nhớ tới mẹ mình. Dù lúc ngủ nghê, tắm rửa, làm vệ sinh, sao có thể để tâm mình hoàn toàn quên bẵng chuyện niệm Phật cho được? Đã ghi nhớ chẳng chướng ngại, trong....
Đọc Tiếp

Đầu Tiên   Trở Lại  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
  Kế Tiếp   Cuối Cùng
Page 1 of 281
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Pháp môn Tịnh độ dễ tu nhưng khó tin. Trong Kinh Phật thuyết A-di-đà, Ðức Thế-tôn cũng thừa nhận như thế (nan tín chi pháp)
Ấn Quang Đại Sư

Nam Mô A Mi Đà Phật

Nguyện Đem Công Đức Này, Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ, Trên Đền Bốn Ân Nặng, Dưới Cứu Khổ Tam Đồ, Nếu Có Ai Thấy Nghe, Đều Phát Tâm Bồ Đề, Hết Một Báo Thân Này, Đồng Sanh Nước Cực Lạc

Từ Ngữ Phật Học

Dữ liệu có 98740 từ ngữ Phật Học. Tự điển này sẽ được cập nhật thường xuyên.
Phật Hướng Thượng Sự
(佛向上事) Gọi tắt: Phật hướng thượng. Cảnh giới lí tưởng siêu Phật việt Tổ. Đây là lời pháp dạy chúng của ngài Động sơn Lương giới – Tổ của tông Tào động. Chương Động sơn Lương giới trong Cảnh đức truyền đăng lục quyển 15 (Đại 51, 322 hạ) nói: Thể nhận...
Đọc Tiếp

Phật Học Vấn Đáp

Dữ liệu có 2661 câu hỏi Phật pháp. Phật học vấn đáp này sẽ được cập nhật thường xuyên.
Người không quy y phật, không phạm mười điều ác, lâm chung có được vãng sanh không?
Xem Trả Lời
Thống Kê Truy Cập
Đang truy cập:
682
Hôm nay:
30619
Tháng hiện tại:
188236
Tháng trước:
88077
Tổng lượt truy cập:
3995989

Trang Niệm Phật Viên Thông hoằng dương Phật giáo và chia sẻ những lời khai thị qúy giá của những bậc tôn đức về pháp môn Tịnh Độ. Việc làm Phật sự này hoàn toàn độc lập, bất vụ lợi dưới mọi hình thức, không quyên góp, không quảng cáo, không tham gia bất cứ mạng xã hội hay youtube, phi chính trị, và không trực thuộc hay đại diện cho một hệ thống tu viện hay tổ chức Phật giáo nào. Nếu trang Phật Giáo này hữu ích, xin đạo hữu đọc, hành trì, và chia sẻ nội dung trên website. Cám ơn đạo hữu hoằng dương Phật pháp!