Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Khai Thị Phật Học > Khai-Thi-Ve-Binh-Viem-Phoi-Do-Coronavirus

Khai Thị Về Bịnh Viêm Phổi Do Coronavirus
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không

1. Hiện nay dịch bệnh đang lan ra, chúng ta đối mặt với sự thật này, phải làm sao đây?

Phật Bồ Tát dạy chúng ta, đầu tiên phải định tâm lại, không nên hốt hoảng, không nên sợ hãi.

2. Nếu như dịch bệnh thật sự truyền khắp khu vực này, thì việc tốt nhất là không ra khỏi cửa, ở trong nhà mà tu tâm thanh tịnh, đây là việc rất quan trọng. Tâm địa nhất định phải thanh tịnh, tâm thanh tịnh có thể miễn dịch, sẽ không bị truyền nhiễm.

3. Nghe giảng Kinh, đọc Kinh, Niệm Phật, đoạn ác tu thiện, đó là trị tận gốc, vì sao vậy?

Bởi trong Đại Thừa Giáo Phật thường nói:

Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, chỉ cần trong tâm chúng ta là thanh tịnh, là thiện lương, thì dù cho bị nhiễm những virus đó, cũng không có vấn đề gì, tự tự nhiên sẽ khỏi thôi.

4. Thanh tịnh và từ bi sẽ chuyển virus chuyển thành tế bào tốt, đó là cảnh tùy tâm chuyển. Cho nên Quý Vị không nên có sợ hãi, nếu Quý Vị có sợ hãi, thì Quý Vị sẽ bị bệnh hù dọa chết.

5. Bình thường là phải dưỡng tâm thanh tịnh, dưỡng tâm từ bi, đó chính là: Tăng cường khả năng miễn dịch của chính mình, mà người hiện nay nói.

6. Chúng ta niệm Kinh làm những hoạt động siêu độ, những pháp hội tiêu tai, đó là trị phần ngọn, không phải trị tận gốc, có hiệu quả hay không?

Có hiệu quả, có thể giảm tai nạn này đi một chút, có thể đẩy lùi tai nạn này về sau một chút, chứ không thể dập tắt được.

7. Làm thế nào trị cả tận gốc lẫn ngọn?

Trị tận gốc là phải chân chánh tu hành, phải thật tinh tấn, đó là trị gốc. Tâm chúng ta thanh tịnh, tâm chúng ta từ bi vĩnh hằng không mất, phải khiến ngày ngày tăng trưởng, năm năm tăng trưởng.

Nguyện của chính mình, bản nguyện thanh tịnh, vì tất cả chúng sanh mà phục vụ, niệm niệm đều vì người khác, không vì chính mình, phải vĩnh viễn kiên trì, đó đều là trị tận gốc.

8. Dù thế gian này có tai nạn nhiều hơn nữa, thì Quý Vị sẽ không bị nhiễm, tại sao vậy?

Bởi Quý Vị không có tạo nghiệp đó. Dịch bệnh cũng là oán nghiệp, Quý Vị không kết oán với chúng, thì chúng sẽ không tìm Quý Vị. Quý Vị kết oán với những chúng sanh đó, thì chúng sẽ tìm đến Quý Vị, đó là cảm ứng đạo giao, một chút không sai.

Trích từ: Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Hộ Quốc Tức Tai Ở Thượng Hải
Báo Lỗi Đánh Dấu Đã Đọc

Thẻ

Kinh Sách Liên Quan

   
1 Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục Tục Biên, Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Tải Về
2 Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 1, Linh Nham Tùng Thư Tải Về
3 Khai Thị Của Hòa Thượng Diệu Liên Tập 2, Linh Nham Tùng Thư Tải Về
4 Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Tải Về
5 Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Hộ Quốc Tức Tai Ở Thượng Hải, Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Tải Về
6 Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao (Tăng Quảng Chánh Biên), Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Tải Về
7 Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Tải Về
8 Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục, Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Tải Về
9 Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ, Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Tải Về
10 Ấn Quang Pháp Sư Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ, Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa Tải Về

Lý Luận và Sự Thật Của Nhân Qủa
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Không

Nhân Qủa
Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám

Vòng Khổ
Ni Sư Thích Nữ Giới Hương

Niệm Phật Phải Dứt Trừ Lòng Nghi
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Niệm Phật Phải Hành Trì Cho Thiết Thật
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

Yếu Điểm Của Môn Tịnh Độ
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm