Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Khai Thị Phật Học > Phuoc-La-Do-Bao-Nhieu-Doi-Kiep-Tu-Hanh-Ma-Co-Duoc

Phước Là Do Bao Nhiêu Đời Kiếp Tu Hành Mà Có Được
Hòa Thượng Thích Tịnh Không

Phước là do bao nhiêu đời kiếp tu hành mà có được, ngay đời này bạn hưỏng hết rồi thì lại đọa lạc. 

Cái thế gian này nhân nhân quả quả quá đáng sợ. Tích lũy công đức thường thường là tích lũy bao nhiêu đời. Nếu như mình hơi có chút mê hoặc. Mê hoặc là thế nào vậy? Là hưởng phước. Quý vị nên biết, hồng phúc của cái thế gian này, ngũ dục lục trần, danh vọng lợi dưỡng loại hưởng thụ này, người mê mới làm, người giác ngộ không hưởng thụ. Mê rồi mới đi hưởng thụ. Một niệm bất giác đã khởi vô minh rồi, họ bèn đi hưởng thụ cái vui của ngũ dục lục trần. Tại sao nói người giác ngộ không hưởng thụ vậy? Người mê hưởng thụ vậy? Người giác ngộ họ biết, hưởng loại phước này, là phước báo tích lũy bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp lập tức liền hưởng hết ngay. Khi hưởng phước không có chuyện không tạo tác tội nghiệp. Tội nghiệp sẽ khiến bạn đọa vào trong ác đạo, không biết phải bao nhiêu kiếp bạn mới có thể ra được, bạn nói đáng sợ biết bao. Cái sự lý này, nếu như mọi người nhất thời không thể thể hội được, chúng tôi nêu một cái ví dụ đơn giản dễ hiểu để nói với bạn, ví dụ chúng ta tích lũy của cải, dành dụm tiền bạc, một đời cần cù rất vất vả gom góp tích trữ được không ít tiền. Trong đời sống thường ngày thật sự là ăn tiêu tiết kiệm, theo nề nếp cũ. Cái tiền tài này nhiều rồi, ngày nào đó mê rồi, lại có mấy người bạn ác đến lôi kéo bạn, dắt bạn đi chơi, ăn nhậu chơi bời, mấy ngày là tiêu sạch. Bao nhiêu năm tích lũy vất vả, mấy ngày là tiêu sạch rồi. Sau khi tiêu sạch rồi, ở trong đây chắc chắn tạo tội nghiệp, phía sau là đọa lạc, là nếm mùi khổ cực rồi, là giống như cái ý nghĩa này. Phước báo của Phật quá lớn, vô lượng kiếp tích lũy, bạn thử xem có vị Phật, Bồ-tát nào, thị hiện ở thế gian này của chúng ta là hưởng phước đâu? Không có vị nào cả. Phật Thích Ca Mâu Ni vô lượng kiếp tu trì, tích lũy công đức, ngài thị hiện cái gì vậy? Ngài không có hưởng phước. Chúng ta thử xem người xuất gia tu hành, người tại gia tu hành qua các đời. Tại gia tu hành những người đại phú đại quý này, họ cũng không hưởng phước, đời sống của họ vẫn là vô cùng tiết kiệm. Phước báo của họ đem hưởng chung với tất cả chúng sanh, đây là người học Phật.
 
Trích từ: Kinh Kim Cang giảng ký tập 224
Báo Lỗi Đánh Dấu Đã Đọc

Thẻ

Kinh Sách Liên Quan

   
1 Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, Cư Sĩ Đoàn Trung Còn Tải Về
2 Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Tải Về

Công Đức Sáu Chữ Di Đà
Hòa Thượng Thích Phước Nhơn

Công Đức Niệm Phật Nhiều Hay Ít Đối Với Công Đức Trì 250 Giới...?
Đời Đường, Thiện Đạo Hòa Thượng tập ký

So Lường Công Đức Niệm Phật
Đời Đường, Thiện Đạo Hòa Thượng tập ký

Tích Lũy Công Đức
Theo Bản In Của Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim Hội

Công Đức Tương Đối Không Dễ Giữ Gìn
Hòa Thượng Thích Tịnh Không

Phước Đức Và Công Đức
Hòa Thượng Thích Minh Thành