Skip Navigation LinksHome > Pháp Bảo > Khai Thị Phật Học > Su-Ong-Vua-Day-Niem-Tam-Bao-Vay-Trong-Tam-Cua-Phap-Niem-Nay-La-Gi...?

Sư Ông Vừa Dạy Niệm Tam Bảo Vậy Trọng Tâm Của Pháp Niệm Này Là Gì...?
Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh

Ai nấy cần phải nhất tâm và chánh niệm. Chánh niệm đứng đầu là ba niệm: Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đừng để nó rời. Niệm Phật thì niệm hồng danh, niệm tướng hảo, niệm công đức. Niệm Pháp thì phải thuộc kinh, vì nhớ đến kinh pháp tức là niệm Pháp. Niệm Tăng thì ở nơi đức Quán Thế Âm Bồ tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát hay Phổ Hiền Bồ tát, cho đến Di Lặc Bồ tát, Địa Tạng Bồ tát đều là Bồ tát Tăng đáng để cho chúng ta nghĩ đến các ngài và công hạnh của các ngài. Nếu tâm mình thường nghĩ tưởng như vậy thì bớt phóng dật, tất được tinh tấn. Tinh tấn dần từ một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến nhiều tháng nhiều năm thì lần lần cội bồ-đề mà mình vun trồng sẽ càng thêm to lớn, vững mạnh

Trích từ: https://chuavanduc.vn/
Báo Lỗi Đánh Dấu Đã Đọc

Thẻ

Tam Bảo
Hòa Thượng Thích Đức Thắng

Tam Bảo Và Quy Y
Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm

Cung Kính Tam Bảo
Hòa Thượng Thích Tịnh Không

Ý Nghĩa Phật Pháp Tăng Tam Bảo
Pháp Sư Thích Chánh Qủa