Phật Học Vấn Đáp


Niệm phật trong nhà vệ sinh, phòng ngủ có được không?
Nếu như ở trong phòng ngủ hay ở tại nhà vệ sinh mà niệm Phật, bất kể là niệm Phật thành tiếng hay niệm thầm, như vậy có phải là không có sự cung kính?
Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí | Xem: 1107

7/28/2022 12:51:37 PM
Trong phòng ngủ có thể niệm Phật thành tiếng, nhưng sau khi nằm xuống thì nên niệm thầm, không nên niệm thành tiếng. Tại nhà vệ sinh cũng nên niệm thầm, không nên niệm thành tiếng. Ở đây không phải là không cung kính, bởi vấn đề đại, tiểu tiện là không thể tránh khỏi. Nơi phòng ngủ, chỗ sinh hoạt thường xuyên, cần phải niệm Phật liên tục, tại sao lại không? Tại những nơi không sạch sẽ thì có thể áp dụng phương pháp niệm thầm.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp


Thẻ
Niệm Phật       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật