Phật Học Vấn Đáp

Tôi nên ngồi thiền bao lâu?

9/1/2022 7:14:39 AM
Thật là tốt để ngồi thiền mỗi ngày 15 phút, sau đó cố gắng tăng thêm năm phút mỗi tuần cho đến khi bạn có thể hành thiền trong 45 phút. Sau một vài tuần lễ ngồi thiền đều đặn như vậy, bạn bắt đầu thấy việc định tâm sẽ tốt hơn, những ý tưởng tán loạn sẽ giảm dần và bạn sẽ có những giây phút an lạc và yên tĩnh thật sự.

Trích từ:  Hỏi Hay Đáp Đúng. Ven. S Dhammika | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Nguyên Tạng


Thẻ
Thiền       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp