Phật Học Vấn Đáp


Có cần tu Tứ Nhiếp Pháp không, hay chỉ chuyên tâm niệm Phật là được ?
Nếu con học tập cư sĩ Hoàng Trung Xương niệm Phật cầu sanh Tây Phương, liệu có cần tu Tứ Nhiếp Pháp không, hay chỉ chuyên tâm niệm Phật là được ?
Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Xem: 493

8/14/2022 6:28:19 AM
Tôi đã trả lời bạn rồi, có thể. Nói thật ra, bạn biết quá ít đối với Phật pháp, Tứ Nhiếp Pháp không trở ngại tu hành, nếu trở ngại tu hành thì Phật đã sai rồi sao, Phật đã hại chúng ta rồi sao? Hi vọng bạn nghe Kinh nhiều. Nếu học Hoàng Trung Xương thì bạn cứ thật thà niệm Phật, bạn phải tìm một môi trường giống như Hoàng Trung Xương, có một đạo tràng tu hành, có một hộ pháp tốt, để cho bạn không phải lo lắng bất cứ thứ gì, mỗi ngày lo cho bạn ba bữa cơm, bạn ở trong đó nhất tâm chuyên niệm. Nếu chuyên niệm mà không buông xuống được những ý niệm này thì bạn không có thành tựu như Hoàng Trung Xương. Hoàng Trung Xương là buông xuống triệt để. Anh ấy đã nghe Kinh ba, bốn năm rồi, anh muốn làm một thí nghiệm, thử chuyên dụng công buông xuống vạn duyên xem ba năm có thể thành tựu không. Kết quả quả nhiên chứng minh ba năm được rồi, có thể thành tựu, đây chính là anh ấy đã buông xuống triệt để.

Trích từ:  Học Phật Vấn Đáp.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Thẻ
Niệm Phật        Tây Phương       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật