Phật Học Vấn Đáp


Niệm Phật, Chữ “Nam-mô A Di Đà Phật” hiện ra giống như ánh đèn. Như vậy có như pháp không?
Bình thường khi con không nhắm mắt, hễ niệm hay nghĩ đến A Di Đà Phật thì chữ “Nam mô A Di Đà Phật” giống như ánh đèn neon cứ lần lượt xuất hiện, như vậy có như pháp không?
Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Xem: 692

8/13/2022 11:06:18 AM
Câu này giống như câu phía trước, đây là một loại cảm ứng, tuyệt đối không được chấp trước, cũng không được nói với người, sau này hiện tượng này sẽ dần dần không còn nữa. Nếu chấp trước, thường xuyên xảy ra thì tuyệt đối không phải là hiện tượng tốt. Người niệm Phật không phải là không có cảm ứng, cảm ứng là ngẫu nhiên một lần nào đó, đó là Phật Bồ tát gia trì chúng ta, giúp tăng tín tâm cho chúng ta. Nếu thường xuyên có những hiện tượng này thì đó chính là ma biến hiện ra, chính mình phải vô cùng dè chừng cẩn thận. Khi nhìn thấy thì hoan hỉ, mấy ngày không nhìn thấy thì nhăn nhó buồn rầu, sao mình lại không được nữa, Phật không quan tâm đến mình nữa, ngày ngày đang khởi vọng tưởng, ngày ngày đang phân biệt chấp trước, đó là sai lầm vô cùng lớn! Bạn hoàn toàn bị lừa rồi. Loại tình hình này, trong Kinh Lăng nghiêm, Phật đã nói với chúng ta, căn bản là không để ý đến nó, hiện ra cũng tốt, không hiện cũng tốt, căn bản không để ý đến nó thì không sao cả. Sau này hiện tượng này sẽ khôi phục lại bình thường, không được chấp trước.

Trích từ:  Học Phật Vấn Đáp.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Thẻ
A Di Đà       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật