Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

1. 110 Câu Hỏi Phật Học Và Vấn Đáp
2. Ba Nguyên Nhân Của Bịnh Tật
3. Bàn về nhân quả báo ứng và sự giáo dục trong gia đình
4. Bàn Về Niệm Phật Tam Muội
5. Biết Quả Sợ Nhân Nên Cẩn Thận Gặp Duyên Đụng Cảnh Gắng Tu Tập
6. Buông Xuống Vô Lượng Pháp Đi Sâu Vào Một Môn
7. Can Ngăn Cư Sĩ Cố Triệu Trinh
8. Căn Nguyên Của Bịnh Tật
9. Cảnh Tỉnh Mạng Người Vô Thường
10. Cầu Cảm Ứng
11. Cầu Sanh Tịnh Độ Là Tiểu Thừa Hay Đại Thừa...?
12. Chẳng Hiểu Giáo Tướng Thì Khó Thể Bàn Chuyện Có Không
13. Chỉ Có Pháp Niệm Phật Cầu Sinh Tịnh Độ Là Thẳng Tắt Nhất
14. Chỉ Ra Nỗi Nguy Hiểm Trong Nẻo Luân Hồi
15. Chư Phật Bồ Tát Giúp Đỡ Chúng Sanh Đang Bị Khổ Nạn Như Thế Nào...?
16. Chưa Chứng Chân Như Thì Đối Với Lý Nhân Duyên Phải Rất Cẩn Trọng
17. Có Cực Lạc Tịnh Độ Hay Không...?
18. Có Người Nói Thời Mạt Pháp Cũng Là Lúc Đại Kiếp Sắp Xảy Ra
19. Cõi Ấy Vì Sao Tên Là Cực Lạc...?
20. Cùng Cư Sĩ Kim Thủy Nhược Luận Về Danh Tự
21. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải
22. Đại Sư Liên Trì Phổ Khuyến Giới Sát Phóng Sanh
23. Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Lược Giảng
24. Đạo Ở Trong Sinh Hoạt Hằng Ngày
25. Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
26. Đạo Tràng Là Nơi Để Cầu Đạo
27. Ðặt Tượng Nơi Trai Phòng
28. Dẫu Gặp Cảnh Ngộ Nào Cũng Vẫn An Vui
29. Đau Lòng Mỏi Miệng Khuyên Buông Xuống
30. Dạy Cư Sĩ Hạ Tử Di
31. Dạy Những Điều Thiết Yếu Về Lâm Chung
32. Ðến Cũng Không Không Đi Cũng Không Không
33. Điều Kiện Để Giác Ngộ
34. Do Nguyên Nhân Gì Mà Phật Giáo Phải Chia Ra Nhiều Tông Phái...?
35. Đới Ngiệp Vãng Sanh
36. Đối Trị Tập Khí
37. Đức Phật Ấy Dạy Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội
38. Dùng Chân Đế và Tục Đế Để Phá Trừ Kiến Chấp và Trần Thuật Những Chuyện Linh Cảm Gần Đây
39. Duyên Và Sám Hối
40. Giãi Bày Khuyên Nhủ
41. Giải Thích Đề Mục Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương
42. Giải Thích Đề Mục Kinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm
43. Giải thích đề mục kinh Diệu Pháp Liên Hoa
44. Giải Thích Sơ Lược Tựa Đề Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm
45. Giải thích sơ lược về giáo nghĩa Lục Tức của tông Thiên Thai kiêm giảng về ăn chay phóng sanh
46. Giải thích tên kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
47. Giải Thích Tựa Đề Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh
48. Giải Thích Về Đạo Khó Hành Và Đạo Dễ Hành
49. Giải Thích Về Nguyên Do Của Kiếp Vận
50. Giảng Nghĩa Chữ “Lữ Tam”
51. Giảng Nhân Quả Về Mặt Sự
52. Giảng Những Điểm Trọng Yếu Về Việc Giới Sát
53. Giảng niệm Phật ăn chay là căn bản để hộ quốc tức tai
54. Giảng Tam Quy Ngũ Giới Thập Thiện và các nghĩa lý trọng yếu dành cho người niệm Phật
55. Giảng Về Lòng Tin Chân Thành Tâm Nguyện Tha Thiết
56. Giảng về nhân quả lớn lao để thành Phật và giải thích đại lược những nghĩa lý trọng yếu của Tứ Liệu Giản
57. Giảng Về Niệm Phật Tam Muội
58. Giảng Về Phương Pháp Niệm Phật
59. Giảng về tội đại vọng ngữ và những sự như đại hiếu trong nhà Phật
60. Giáo Lý Hạnh Quả
61. Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm
62. Hai Loại Tâm Lý Sai Lầm Thường Gặp Về Niệm Phật
63. Hai Yếu Tố Khiến Cho Phật Pháp Hủy Diệt
64. Hiện Báo Ác Báo Như Bóng Theo Hình
65. Học Phật Phải Cầu Thành Phật Thành Phật Phải Nhờ Di Đà
66. Học Phật Tức Là Học Làm Người
67. Kể Chuyện Vãng Sanh
68. Kệ Tụng Sám Hối Nghiệp Chướng Của Phổ Hiền Bồ Tát
69. Khai Thị Cho Đại Chúng Trước Lúc Bắt Đầu Niệm Phật Trường Kỳ Suốt Ba Năm
70. Khai Thị Cho Đại Chúng Trước Lúc Khởi Đầu Tinh Tấn Phật Thất
71. Khai Thị Phật Thất Tại Chùa Linh Sơn Năm Mậu Ngọ Lần Thứ Hai
72. Khai Thị Phật Thất Tại Chùa Linh Sơn Năm Mậu Ngọ Lần Thứ Nhất
73. Khai Thị Tại Phật Thất Chùa Linh Sơn Năm Ất Mão
74. Khai Thị Tại Phật Thất Chùa Linh Sơn Năm Giáp Dần
75. Khai Thị Tại Phật Thất Chùa Linh Sơn Năm Nhâm Tý
76. Khai Thị Trong Dịp Kết Thất Niệm Phật Đầu Xuân Giáp Ngọ
77. Khai Thị Trong Phật Thất Năm Tân Dậu
78. Khỏe Mạnh Là Căn Bản Của Việc Tu Đạo
79. Khống Chế Và Chiếm Lấy
80. Khuyên Chú Trọng Nhân Quả
81. Khuyên Chuyên Cậy Vào Phật Lực
82. Khuyên Đầy Đủ Tín Nguyện
83. Khuyên Hành Nhân Nỗ Lực
84. Khuyến Khích Chuyên Cậy Vào Phật Lực
85. Khuyên Nên Giữ Lòng Thành Kính
86. Khuyên Nên Sống Trong Cõi Trần Học Đạo
87. Khuyên Nên Tại Gia Hoằng Pháp
88. Khuyên Nhủ Giãi Bày Lần Nữa
89. Khuyên Phát Lòng Tin Chân Thật
90. Khuyên Tín Hạnh Nguyện Nên Chân Thành Tha Thiết
91. Khuyên Trừ Nghi Sanh Tín
92. Kinh
93. Kinh Điển Phật Giáo Chữ Đã Kỳ Quái Mà Lời Văn Lại Khó Hiểu
94. Kinh Thủ Lăng Nghiêm Chương Thế Chí Viên Thông
95. Làm Đệ Tử Di Đà
96. Làm Thế Nào Để Đối Xử Hòa Mục Với Tất Cả Chúng Sanh
97. Làm Thế Nào Để Giữ Gìn Công Phu
98. Làm Thế Nào Để Hướng Dẫn Quyến Thuộc Học
99. Làm Thế Nào Để Tiêu Tai Miễn Nạn
100. Làm Thế Nào Hàng Phục Ma
101. Làm Thế Nào Mới Được Công Phu Đắc Lực
102. Lẽ Được Mất Của Chuyện Bàn Suông Về Không
103. Liệu Giản Pháp Môn
104. Lời Khuyên Chơn Thành Về Việc Tránh Sát Sanh
105. Lời Khuyên Niệm Phật Vãng Sanh Của Trần Hy Nguyện
106. Lời Phổ Thuyết Ở Thiên Mã Viện Hấp Phố
107. Lời Trần Tình Của Cụ Tuyết Tăng Nhân Dịp Phật Thất Năm Nhâm Tuất
108. Luận Định Các Pháp Tu Trì
109. Luận Về Báng Phật
110. Luận Về Bất Thoái Chuyển
111. Luận Về Bốn Cõi Tịnh Độ
112. Luận Về Cách Dự Phòng Tai Họa
113. Luận Về Cảnh Giới
114. Luận Về Giáo Dục Gia Đình
115. Luận Về Giới Luật
116. Luận Về Ngộ Chứng
117. Luận Về Sự Lý
118. Luận Về Tâm Tánh
119. Luận Về Thần Thông
120. Luận Về Tông Giáo
121. Luận Về Trì Chú
122. Luận Về Trì Danh Niệm Phật Cửu Phẩm Vãng Sanh
123. Luận Về Trung Ấm
124. Luận Về Tu Hành Xử Sự Phải Phù Hợp Thích Nghi
125. Luận Về Việc Gìn Lòng Lập Phẩm
126. Luận Về Xuất Gia
127. Lược Dẫn Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh
128. Lược Giải Về Năm Giới
129. Lược Giảng Chín Phẩm
130. Lý Của Việc Niệm Phật Thành Phật
131. Mở Rộng Tâm Lượng Bao Dung Kẻ Khác
132. Môn Dư Đại Đạo
133. Mục Đích Của Giáo Dục Phật Đà
134. Mười Điều Lợi Thù Thắng
135. Mười Niệm Liên Tục Bèn Được Vãng Sanh Là Chuyện Có Thể Ư...?
136. Mười Niệm Vãng Sanh
137. Mười Tâm Trong Kinh Bảo Tích
138. Mười Thứ Tín Tâm
139. Nếu Bị Nước Lớn Cuốn Trôi Xưng Danh Hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát Liền Được Chỗ Cạn
140. Nếu Có Kẻ Trì Danh Vị Quán Thế Âm Bồ Tát Này Giả Sử Vào Trong Lửa Lớn Lửa Chẳng Thể Đốt Cháy Được
141. Nếu Có Vô Lượng Trăm Ngàn Vạn Ức Chúng Sanh Bị Các Khổ Não Nghe Đến Quán Thế Âm Bồ Tát
142. Nếu Tâm Chúng Sanh Nhớ Phật Niệm Phật Hiện Tại Hay Trong Tương Lai Nhất Định Thấy Phật
143. Người Đời Chẳng Biết Nhân Qủa Coi Sát Sanh Ăn Thịt Là Lẽ Chánh Đáng
144. Người Đời Muốn Tu Tịnh Nghiệp Chẳng Thể Nói Tôi Nay Bận Rộn Phải Đợi Đến Lúc Nhàn Hạ
145. Người Làm Công Tác Giáo Dục Xã Hội Thiện Nguyện
146. Người Sống Trong Thế Gian Hãy Nên Ai Nấy Trọn Hết Bổn Phận
147. Nguyên Nhân Khiến Đệ Tử Tin Phật Bắt Nguồn Từ Việc Nghiên Cứu Thuật Thôi Miên
148. Nguyện Thứ Năm Tùy Hỷ Công Đức
149. Nguyện Thứ Ba Rộng Tu Cúng Dường
150. Nguyện Thứ Bảy Thỉnh Phật Trụ Thế
151. Nguyện Thứ Chín Hằng Thuận Chúng Sanh
152. Nguyện Thứ Hai Xưng Tán Như Lai
153. Nguyện Thứ Mười Phổ Giai Hồi Hướng
154. Nguyện Thứ Nhất Lễ Kính Chư Phật
155. Nguyện Thứ Sáu Thỉnh Chuyển Pháp Luân
156. Nguyện Thứ Tám Thường Tùy Phật Học
157. Nguyện Thứ Tư Sám Hối Nghiệp Chướng
158. Nhìn Thấu Buông Xả Là Then Chốt Của Sự Thành Đạo
159. Nhìn Thấu Buông Xuống
160. Nhớ Phật Niệm Phật
161. Nhớ Phật Niệm Phật Thật Là Đường Tắt Để Đắc Đạo
162. Như Thị Ngã Văn
163. Những Câu Hỏi Về Ăn Chay
164. Niệm Phật Chẳng Tương Ứng Với Thật Tướng Là Do Ba Loại Nguyên Nhân
165. Niệm Phật Luận
166. Niệm Phật Tứ Đại Yếu Quyết
167. Nói Chuyện Với Đồng Tu Tại Niệm Phật Đường
168. Nói Về ‘Hoa Nghiêm Giản Sử’ Và Điển Tịch Tịnh Tông
169. Nói Về Nhân Quả Và Chuyển Cảnh Giới
170. Phải Nhận Thức Rõ Hoàn Cảnh Hiện Tại Và Đường Lối Tương Lai
171. Phạm Thất Ngẫu Đàm Trích Bảy Đoạn
172. Phân Định Giới Hạn Giữa Thiền Và Tịnh
173. Pháp Khế Đạo
174. Pháp Môn Niệm Phật Là Thù Thắng Nhất
175. Pháp Thanh Tịnh Giải Thoát
176. Pháp Tu Thành Tựu Trong Đời Này
177. Phật Thuyết A Di Đà Kinh
178. Phật Thuyết Đương Lai Biến Kinh Giảng Ký
179. Phật Thuyết Thanh Tịnh Tâm Kinh Giảng Ký
180. Phép Quán Tướng Bạch Hào Của Phật
181. Phương Pháp Giải Cứu Nghịch Cảnh Tai Nạn Luân Hồi
182. Phương Pháp Khai Ngộ
183. Phương Pháp Niệm Phật
184. Phương Pháp Tu Hành
185. Quán Thế Âm Bồ Tát Do Nhân Duyên Gì Tên Là Quán Thế Âm...?
186. Quang Minh Của A Di Đà Phật Chẳng Bị Chướng Ngại
187. Quy Củ Tu Tập Của Phật Thất
188. Sớ Trùng Tu Ao Phóng Sanh Chùa Cực Lạc Ở Nam Tầm
189. Tam Phước
190. Tam Phước
191. Tam Quy Y
192. Tất Cả Các Cảnh Giới Trong Thế Gian Đều Là Vô Thường
193. Thân Cận Bạn Lành
194. Thân Người Khó Được
195. Thiền Tịnh Giảng Hòa
196. Thọ Mạng Của Phật Di Đà Là Hữu Lượng Hay Vô Lượng...?
197. Thông Vấn
198. Thư Răn Nhắc Những Người Mới Phát Tâm Học Phật Ở Quê Tôi
199. Thư Trả Lời Pháp Sư Hằng Tàm Thư Thứ Hai
200. Thư Trả Lời Pháp Sư Hằng Tàm Thư Thứ Nhất
201. Tích Lũy Công Đức
202. Tiêu Trừ Chướng Ngại
203. Tín Nguyện Trì Danh
204. Tịnh Độ Quyết Nghi Luận
205. Tịnh Độ Thù Thắng
206. Trả Lời Thư Cư Sĩ Châu Mạnh Do Hỏi Về Bốn Câu “Sắc Bất Dị Không” Trong Tâm Kinh
207. Trần thuật nguyên lý nhân quả và nêu những sự thực để chứng minh
208. Trích Dẫn Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ Của Tứ Minh Diệu Hiệp Đại Sư Thời Minh
209. Trích Dẫn Đại Thừa Khởi Tín Luận Của Mã Minh Bồ Tát
210. Trích Dẫn Kinh A Di Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà Ra Ni
211. Trích Dẫn Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông
212. Trích Dẫn Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm
213. Trích Dẫn Kinh Phật Thuyết A Di Đà
214. Trích Dẫn Kinh Phật Thuyết Quán Đảnh Tùy Nguyện Vãng Sanh Thập Phương Tịnh Độ Phổ Quảng Sở Vấn
215. Trích Dẫn Kinh Phật Thuyết Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Pháp
216. Trích Dẫn Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni
217. Trích Dẫn Kinh Văn Thù Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật
218. Trích Dẫn Kinh Xưng Dương Chư Phật Công Đức
219. Trích Dẫn Lược Luận An Lạc Tịnh Ðộ Nghĩa Của Ðàm Loan Đại Sư
220. Trích Dẫn Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận Của Đại Sư Phi Tích Ở Núi Tử Các Đời Đường
221. Trích Dẫn Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh
222. Trích Dẫn Tây Phương Hiệp Luận Của Thạch Đầu Đạo Nhân Tức Cư Sĩ Viên Hoằng Đạo Ở Hà Diệp Am Thời Minh
223. Trích Dẫn Tây Phương Xác Chỉ Của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát
224. Trích Dẫn Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận Của Long Thọ Bồ Tát
225. Trích Dẫn Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận Của Hoài Cảm Đại Sư Đời Đường
226. Trích Dẫn Thiền Tông Bí Mật Kinh
227. Trích Dẫn Tịnh Độ Luận Của Thích Ca Tài Đại Sư Đời Đường
228. Trích Dẫn Tịnh Ðộ Thập Nghi Luận Của Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Đời Tùy
229. Trích Dẫn Vô Lượng Thọ Kinh Luận Của Thiên Thân Bồ Tát
230. Trích Yếu Các Sách Pháp Vựng Và Niên Phổ Về Đại Sư Hư Vân Đức Thanh Cổ Nham Thời Dân Quốc
231. Trích Yếu Các Sách Tịnh Nghiệp Tri Tân Và Niệm Phật Bách Vấn Của Đại Sư Ngộ Khai Khoát Nhiên Đời Thanh
232. Trích Yếu Di Trứ Của Đại Sư Trí Quang Văn Giác Thời Dân Quốc
233. Trích Yếu Lời Phán Định Hai Cách Tạp Tu Và Chuyên Tu Tịnh Nghiệp Của Đại Sư Thiện Đạo Đời Đường
234. Trích Yếu Mộng Du Tập Của Đại Sư Hám Sơn Đức Thanh Đời Minh
235. Trích Yếu Ngữ Lục Của Đại Sư Mộng Đông Triệt Ngộ Đời Thanh
236. Trích Yếu Ngữ Lục Của Đại Sư Trác Tam Đế Nhàn Thời Dân Quốc [5]
237. Trích Yếu Pháp Ngữ Của Đại Sư Phạm Thiên Tỉnh Am Tư Tề Đời Thanh
238. Trích Yếu Pháp Vựng Của Đại Sư Thao Quang Viên Anh Thời Dân Quốc
239. Trích Yếu Pháp Vựng Của Đại Sư Từ Châu Phổ Hải Thời Dân Quốc
240. Trích Yếu Sách Bốn Mươi Tám Pháp Niệm Phật Của Đại Sư Diệu Không Đời Thanh
241. Trích Yếu Sách Khuyến Tu Tịnh Ðộ Thiết Yếu Của Cư Sĩ Phục Trai Trần Hy Nguyện Đời Thanh
242. Trích Yếu Sách Liên Tông Bảo Giám Của Hổ Khê Tôn Giả Ưu Đàm Phổ Độ Đại Sư Đời Nguyên
243. Trích Yếu Sách Linh Phong Tông Luận Của Đại Sư Ngẫu Ích Trí Húc Đời Thanh
244. Trích Yếu Sách Long Thư Tịnh Ðộ Văn Của Cư Sĩ Hư Trung Vương Nhật Hưu Đời Tống
245. Trích Yếu Sách Tam Thời Hệ Niệm Phật Sự Của Đại Sư Phổ Chiếu Trung Phong Minh Bổn Đời Tống
246. Trích Yếu Sách Tịnh Độ Cảnh Ngữ Của Đại Sư Triệt Lưu Hành Sách Đời Thanh
247. Trích Yếu Sách Tịnh Ðộ Di Tập Của Cư Sĩ Nhân Sơn Dương Văn Hội Đời Thanh
248. Trích Yếu Sách Tịnh Độ Hoặc Vấn Của Đại Sư Duy Tắc Thiên Như Đời Nguyên
249. Trích Yếu Sách Tịnh Độ Pháp Ngữ Của Đại Sư U Khê Truyền Đăng Vô Tận Đời Minh
250. Trích Yếu Sách Tịnh Ðộ Thặng Ngôn Của Cư Sĩ Tức Lư Thứ Dân Trương Quang Vỹ Đời Thanh
251. Trích Yếu Sách Tử Bách Lão Nhân Tập Của Đại Sư Tử Bách Đạt Quán Đời Minh
252. Trích Yếu Sách Văn Sao Chánh Tục Tam Biên Của Đại Sư Ấn Quang Thánh Lượng Thời Dân Quốc
253. Trích Yếu Sách Vân Thê Pháp Vựng Của Đại Sư Liên Trì Chu Hoằng Đời Minh
254. Trích Yếu Sách Vạn Thiện Đồng Quy Của Đại Sư Vĩnh Minh Diên Thọ Đời Tống
255. Trích Yếu Sách Vãng Sanh Tịnh Độ Quyết Nghi Hạnh Nguyện Nhị Môn Của Từ Vân Sám Chủ Tuân Thức Đại Sư Đời Tống
256. Trích Yếu Tác Phẩm Kim Cang Kinh Giảng Nghĩa Của Cư Sĩ Thắng Quán Diệu Hú Giang Vị Nông Thời Dân Quốc
257. Tự Chướng Tự Ngăn
258. Tu Hành Chư Vị Nhất Định Phải Hiểu Bản Thân Chúng Ta Có Loại Phiền Não Nào Nặng Nhất
259. Tu Hành Ở Thế Gian Này Chướng Duyên Quá Nhiều
260. Tử Sanh Đại Sự
261. Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử
262. Vãng Sanh Cực Lạc Cần Phải Hội Đủ Những Nhân Duyên Nào...?
263. Vãng Sanh Tịnh Độ Nói Theo Ý Nghĩa Rốt Ráo Trong Phật Pháp Thì Là Hữu Sanh Hay Vô Sanh...?
264. Y Giáo Phụng Hành Mới Có Thể Chứng Quả
265. Ý Nghĩa Biểu Pháp Chân Thật Của Tứ Đại Thiên Vương Trong Nhà Phật
266. Ý Nghĩa Chân Thật Của Phật Thất
267. Ý Nghĩa Chính Yếu Của Tịnh Pháp Giải Thoát
268. Ý Nghĩa Quan Trọng Của Việc Siêu Tiến Siêu Độ
No Record Found
Hòa Thượng DaLai Lama
Hòa Thượng Thích Bảo Lạc
Hòa Thượng Thích Chân Thường
Hòa Thượng Thích Đồng Bổn
Hòa Thượng Thích Đổng Minh
Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
Hòa Thượng Thích Đức Niệm
Hòa Thượng Thích Đức Thắng
Hòa Thượng Thích Giác Khang
Hòa Thượng Thích Giác Qủa
Hòa Thượng Thích Giác Quang
Hòa Thượng Thích Hân Hiền
Hòa Thượng Thích Hoằng Tri
Hòa Thượng Thích Hồng Đạo
Hòa Thượng Thích Hồng Nhơn
Hòa Thượng Thích Huệ Hưng
Hòa Thượng Thích Huyền Dung
Hòa Thượng Thích Huyền Tôn
Hòa Thượng Thích Khánh Anh
Hòa Thượng Thích Khế Chơn
Hòa Thượng Thích Mãn Giác
Hòa Thượng Thích Minh Cảnh
Hòa Thượng Thích Minh Châu
Hòa Thượng Thích Minh Lễ
Hòa Thượng Thích Nhất Chân
Hòa Thượng Thích Như Điển
Hòa Thượng Thích Phước Sơn
Hòa Thượng Thích Quảng Độ
Hòa Thượng Thích Quang Phú
Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Hòa Thượng Thích Thái Hòa
Hòa Thượng Thích Thắng Hoan
Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Thiên Ân
Hòa Thượng Thích Thiện Hoa
Hòa Thượng Thích Thiện Huệ
Hòa Thượng Thích Thiện Siêu
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Hòa Thượng Thích Thông Bửu
Hòa Thượng Thích Tịnh Nghiêm
Hòa Thượng Thích Trí Chơn
Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm
Hòa Thượng Thích Trí Quảng
Hòa Thượng Thích Trí Thủ
Hòa Thượng Thích Trung Quán
Hòa Thượng Thích Tuệ Đăng
Hòa Thượng Thích Tuệ Đặng
Hòa Thượng Thích Tuệ Nhuận
Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ
Hòa Thượng Thích Tuyên Hóa
Hòa Thượng Thích Viên Giác
Hòa Thượng Thích Viên Lý
Hòa Thượng Tinh VânKinh Sách Cùng Tác Giả

 
1. A Di Đà Kinh Hợp Giải
2. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 1
3. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 2
4. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 3
5. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 4
6. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 5
7. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 6
8. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 7
9. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 8
10. A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Quyển 9
11. A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký
12. A Di Đà Phật Thánh Điển
13. A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bổn Tập 1
14. A Di Đà Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bổn Tập 2
15. Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục
16. Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Tại Pháp Hội Hộ Quốc Tức Tai Ở Thượng Hải
17. Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Tinh Hoa Lục
18. Ấn Quang Pháp Sư Gia Đình Giáo Dục Pháp Ngữ
19. Ấn Quang Pháp Sư Gia Ngôn Lục Tục Biên
20. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao (Tăng Quảng Chánh Biên)
21. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ
22. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên
23. Cảm Ứng Thiên Vựng Biên
24. Chú Giải Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
25. Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Lược Giảng
26. Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Lược Giảng
27. Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Sớ Sao
28. Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh Khoa Chú
29. Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Đại Quan
30. Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải
31. Lăng Nghiêm Kinh Thế Chí Niệm Phật Viên Thông chương sớ sao
32. Lược Giảng Giáo Nghĩa Phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện
33. Ngẫu Ích Đại Sư Pháp Ngữ
34. Niệm Phật Luận
35. Niệm Phật Pháp Yếu
36. Niệm Phật Tứ Đại Yếu Quyết
37. Phật Học Vấn Đáp Loại Biên
38. Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh Giảng Ký
39. Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải Giảng Ký
40. Phật Thuyết A Di Đà Yếu Giải Giảng Ký
41. Phật Thuyết Đại Thừa Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Tinh Hoa
42. Phật Thuyết Đương Lai Biến Kinh Giảng Ký
43. Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Giảng Ký
44. Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Giảng Ký
45. Quán Thế Âm Bồ Tát Bổn Tích Cảm Ứng Tụng
46. Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Giảng Ký
47. Tây Phương Xác Chỉ
48. Thọ Khang Bảo Giám
49. Tịnh Độ Cảnh Ngữ
50. Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
51. Trùng Đính Tây Phương Công Cứ
52. Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập Giảng Ký Quyển Hạ
53. Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập Giảng Ký Quyển Thượng
54. Tuyết Lư Lão Nhân Tịnh Độ Tuyển Tập
55. Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá Chú Giải Giảng Nghĩa
Người mà thực vì thoát ly sanh tử, phát Bồ-đề tâm là con đường phổ thông học đạo. Lấy lòng tín nguyện thật sâu để niệm danh hiệu Phật, là chính tông tu pháp Tịnh độ. Thân tâm chuyên chú niệm Phật là pháp phương tiện tu Tịnh độ. Cốt yếu phải bền chắc giữ bốn giới cấm trọng để làm căn bản nhập đạo. Phải bẻ dẹp phiền não hiện hành, là việc cần yếu để tu tâm. Dùng mỗi mỗi khổ hạnh chính đáng để làm trợ duyên tu hành. Phải niệm Phật cho được nhất tâm bất loạn làm chỗ quy túc cho tịnh hạnh. Lấy mỗi mỗi điều lành để làm chứng nghiệm được vãng sanh.