Cư Sĩ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa

1. Ba Mươi Bảy Đạo Phẩm Sâu Mầu Dường Như Hàng Sơ Cơ Như Chúng Tôi Chẳng Có Cách Nào Lãnh Ngộ
2. Ba Nguyên Nhân Của Bịnh Tật
3. Bàn về nhân quả báo ứng và sự giáo dục trong gia đình
4. Bàn Về Niệm Phật Tam Muội
5. Biết Quả Sợ Nhân Nên Cẩn Thận Gặp Duyên Đụng Cảnh Gắng Tu Tập
6. Buông Xuống Vô Lượng Pháp Đi Sâu Vào Một Môn
7. Can Ngăn Cư Sĩ Cố Triệu Trinh
8. Căn Nguyên Của Bịnh Tật
9. Cảnh Tỉnh Mạng Người Vô Thường
10. Cầu Cảm Ứng
11. Cầu Sanh Tịnh Độ Là Tiểu Thừa Hay Đại Thừa...?
12. Chẳng Hiểu Giáo Tướng Thì Khó Thể Bàn Chuyện Có Không
13. Chỉ Có Pháp Niệm Phật Cầu Sinh Tịnh Độ Là Thẳng Tắt Nhất
14. Chỉ Ra Nỗi Nguy Hiểm Trong Nẻo Luân Hồi
15. Chư Phật Bồ Tát Giúp Đỡ Chúng Sanh Đang Bị Khổ Nạn Như Thế Nào...?
16. Chưa Chứng Chân Như Thì Đối Với Lý Nhân Duyên Phải Rất Cẩn Trọng
17. Có Cực Lạc Tịnh Độ Hay Không...?
18. Có Người Nói Thời Mạt Pháp Cũng Là Lúc Đại Kiếp Sắp Xảy Ra
19. Cõi Ấy Vì Sao Tên Là Cực Lạc...?
20. Cùng Cư Sĩ Kim Thủy Nhược Luận Về Danh Tự
21. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải
22. Đại Sư Liên Trì Phổ Khuyến Giới Sát Phóng Sanh
23. Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương Lược Giảng
24. Đạo Ở Trong Sinh Hoạt Hằng Ngày
25. Dao Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập
26. Đạo Tràng Là Nơi Để Cầu Đạo
27. Ðặt Tượng Nơi Trai Phòng
28. Đau Lòng Mỏi Miệng Khuyên Buông Xuống
29. Dạy Cư Sĩ Đinh Canh Dã
30. Dạy Cư Sĩ Hạ Tử Di
31. Dạy Những Điều Thiết Yếu Về Lâm Chung
32. Ðến Cũng Không Không Đi Cũng Không Không
33. Điều Kiện Để Giác Ngộ
34. Do Nguyên Nhân Gì Mà Phật Giáo Phải Chia Ra Nhiều Tông Phái...?
35. Đới Ngiệp Vãng Sanh
36. Đối Trị Tập Khí
37. Đức Phật Ấy Dạy Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Tam Muội
38. Dùng Chân Đế và Tục Đế Để Phá Trừ Kiến Chấp và Trần Thuật Những Chuyện Linh Cảm Gần Đây
39. Duyên Và Sám Hối
40. Giãi Bày Khuyên Nhủ
41. Giải Thích Đề Mục Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương
42. Giải Thích Đề Mục Kinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm
43. Giải thích đề mục kinh Diệu Pháp Liên Hoa
44. Giải Thích Sơ Lược Tựa Đề Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm
45. Giải thích sơ lược về giáo nghĩa Lục Tức của tông Thiên Thai kiêm giảng về ăn chay phóng sanh
46. Giải thích tên kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
47. Giải Thích Tựa Đề Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh
48. Giải Thích Về Đạo Khó Hành Và Đạo Dễ Hành
49. Giải Thích Về Nguyên Do Của Kiếp Vận
50. Giảng Nghĩa Chữ “Lữ Tam”
51. Giảng Nhân Quả Về Mặt Sự
52. Giảng Những Điểm Trọng Yếu Về Việc Giới Sát
53. Giảng niệm Phật ăn chay là căn bản để hộ quốc tức tai
54. Giảng Tam Quy Ngũ Giới Thập Thiện và các nghĩa lý trọng yếu dành cho người niệm Phật
55. Giảng Về Lòng Tin Chân Thành Tâm Nguyện Tha Thiết
56. Giảng về nhân quả lớn lao để thành Phật và giải thích đại lược những nghĩa lý trọng yếu của Tứ Liệu Giản
57. Giảng Về Niệm Phật Tam Muội
58. Giảng Về Phương Pháp Niệm Phật
59. Giảng về tội đại vọng ngữ và những sự như đại hiếu trong nhà Phật
60. Giáo Lý Hạnh Quả
61. Giới Thiệu Kinh Hoa Nghiêm
62. Hiện Báo Ác Báo Như Bóng Theo Hình
63. Học Phật Phải Cầu Thành Phật Thành Phật Phải Nhờ Di Đà
64. Học Phật Tức Là Học Làm Người
65. Kể Chuyện Vãng Sanh
66. Kệ Tụng Sám Hối Nghiệp Chướng Của Phổ Hiền Bồ Tát
67. Khai Thị Cho Đại Chúng Trước Lúc Bắt Đầu Niệm Phật Trường Kỳ Suốt Ba Năm
68. Khai Thị Cho Đại Chúng Trước Lúc Khởi Đầu Tinh Tấn Phật Thất
69. Khai Thị Phật Thất Tại Chùa Linh Sơn Năm Mậu Ngọ Lần Thứ Hai
70. Khai Thị Phật Thất Tại Chùa Linh Sơn Năm Mậu Ngọ Lần Thứ Nhất
71. Khai Thị Tại Phật Thất Chùa Linh Sơn Năm Ất Mão
72. Khai Thị Tại Phật Thất Chùa Linh Sơn Năm Giáp Dần
73. Khai Thị Tại Phật Thất Chùa Linh Sơn Năm Nhâm Tý
74. Khai Thị Trong Dịp Kết Thất Niệm Phật Đầu Xuân Giáp Ngọ
75. Khai Thị Trong Phật Thất Năm Tân Dậu
76. Khỏe Mạnh Là Căn Bản Của Việc Tu Đạo
77. Khống Chế Và Chiếm Lấy
78. Khuyên Chú Trọng Nhân Quả
79. Khuyên Chuyên Cậy Vào Phật Lực
80. Khuyên Đầy Đủ Tín Nguyện
81. Khuyên Hành Nhân Nỗ Lực
82. Khuyến Khích Chuyên Cậy Vào Phật Lực
83. Khuyên Nên Giữ Lòng Thành Kính
84. Khuyên Nên Sống Trong Cõi Trần Học Đạo
85. Khuyên Nên Tại Gia Hoằng Pháp
86. Khuyên Nhủ Giãi Bày Lần Nữa
87. Khuyên Phát Lòng Tin Chân Thật
88. Khuyên Tín Hạnh Nguyện Nên Chân Thành Tha Thiết
89. Khuyên Trừ Nghi Sanh Tín
90. Kinh
91. Kinh Điển Phật Giáo Chữ Đã Kỳ Quái Mà Lời Văn Lại Khó Hiểu
92. Kinh Thủ Lăng Nghiêm Chương Thế Chí Viên Thông
93. Làm Đệ Tử Di Đà
94. Làm Thế Nào Để Đối Xử Hòa Mục Với Tất Cả Chúng Sanh
95. Làm Thế Nào Để Giữ Gìn Công Phu
96. Làm Thế Nào Để Hướng Dẫn Quyến Thuộc Học
97. Làm Thế Nào Để Tiêu Tai Miễn Nạn
98. Làm Thế Nào Hàng Phục Ma
99. Làm Thế Nào Mới Được Công Phu Đắc Lực
100. Lẽ Được Mất Của Chuyện Bàn Suông Về Không
101. Liệu Giản Pháp Môn
102. Lời Khuyên Chơn Thành Về Việc Tránh Sát Sanh
103. Lời Khuyên Niệm Phật Vãng Sanh Của Trần Hy Nguyện
104. Lời Phổ Thuyết Ở Thiên Mã Viện Hấp Phố
105. Lời Trần Tình Của Cụ Tuyết Tăng Nhân Dịp Phật Thất Năm Nhâm Tuất
106. Luận Định Các Pháp Tu Trì
107. Luận Về Báng Phật
108. Luận Về Bất Thoái Chuyển
109. Luận Về Bốn Cõi Tịnh Độ
110. Luận Về Cách Dự Phòng Tai Họa
111. Luận Về Cảnh Giới
112. Luận Về Giáo Dục Gia Đình
113. Luận Về Giới Luật
114. Luận Về Ngộ Chứng
115. Luận Về Sự Lý
116. Luận Về Tâm Tánh
117. Luận Về Thần Thông
118. Luận Về Tông Giáo
119. Luận Về Trì Chú
120. Luận Về Trì Danh Niệm Phật Cửu Phẩm Vãng Sanh
121. Luận Về Trung Ấm
122. Luận Về Tu Hành Xử Sự Phải Phù Hợp Thích Nghi
123. Luận Về Việc Gìn Lòng Lập Phẩm
124. Luận Về Xuất Gia
125. Lược Dẫn Phật Thuyết Vô Lượng Thọ Kinh
126. Lược Giải Về Năm Giới
127. Lược Giảng Chín Phẩm
128. Lý Của Việc Niệm Phật Thành Phật
129. Mở Rộng Tâm Lượng Bao Dung Kẻ Khác
130. Môn Dư Đại Đạo
131. Mục Đích Của Giáo Dục Phật Đà
132. Mười Điều Lợi Thù Thắng
133. Mười Niệm Liên Tục Bèn Được Vãng Sanh Là Chuyện Có Thể Ư...?
134. Mười Niệm Vãng Sanh
135. Mười Tâm Trong Kinh Bảo Tích
136. Mười Thứ Tín Tâm
137. Nếu Bị Nước Lớn Cuốn Trôi Xưng Danh Hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát Liền Được Chỗ Cạn
138. Nếu Có Kẻ Trì Danh Vị Quán Thế Âm Bồ Tát Này Giả Sử Vào Trong Lửa Lớn Lửa Chẳng Thể Đốt Cháy Được
139. Nếu Có Vô Lượng Trăm Ngàn Vạn Ức Chúng Sanh Bị Các Khổ Não Nghe Đến Quán Thế Âm Bồ Tát
140. Nếu Tâm Chúng Sanh Nhớ Phật Niệm Phật Hiện Tại Hay Trong Tương Lai Nhất Định Thấy Phật
141. Người Đời Chẳng Biết Nhân Qủa Coi Sát Sanh Ăn Thịt Là Lẽ Chánh Đáng
142. Người Làm Công Tác Giáo Dục Xã Hội Thiện Nguyện
143. Nguyện Thứ Năm Tùy Hỷ Công Đức
144. Nguyện Thứ Ba Rộng Tu Cúng Dường
145. Nguyện Thứ Bảy Thỉnh Phật Trụ Thế
146. Nguyện Thứ Chín Hằng Thuận Chúng Sanh
147. Nguyện Thứ Hai Xưng Tán Như Lai
148. Nguyện Thứ Mười Phổ Giai Hồi Hướng
149. Nguyện Thứ Nhất Lễ Kính Chư Phật
150. Nguyện Thứ Sáu Thỉnh Chuyển Pháp Luân
151. Nguyện Thứ Tám Thường Tùy Phật Học
152. Nguyện Thứ Tư Sám Hối Nghiệp Chướng
153. Nhìn Thấu Buông Xả Là Then Chốt Của Sự Thành Đạo
154. Nhìn Thấu Buông Xuống
155. Nhớ Phật Niệm Phật
156. Nhớ Phật Niệm Phật Thật Là Đường Tắt Để Đắc Đạo
157. Như Thị Ngã Văn
158. Những Câu Hỏi Về Ăn Chay
159. Niệm Phật Chẳng Tương Ứng Với Thật Tướng Là Do Ba Loại Nguyên Nhân
160. Niệm Phật Luận
161. Niệm Phật Tứ Đại Yếu Quyết
162. Nói Chuyện Với Đồng Tu Tại Niệm Phật Đường
163. Nói Về ‘Hoa Nghiêm Giản Sử’ Và Điển Tịch Tịnh Tông
164. Nói Về Nhân Quả Và Chuyển Cảnh Giới
165. Phạm Thất Ngẫu Đàm Trích Bảy Đoạn
166. Phân Định Giới Hạn Giữa Thiền Và Tịnh
167. Pháp Khế Đạo
168. Pháp Môn Niệm Phật Là Thù Thắng Nhất
169. Pháp Thanh Tịnh Giải Thoát
170. Pháp Tu Thành Tựu Trong Đời Này
171. Phật Thuyết A Di Đà Kinh
172. Phật Thuyết Đương Lai Biến Kinh Giảng Ký
173. Phật Thuyết Thanh Tịnh Tâm Kinh Giảng Ký
174. Phép Quán Tướng Bạch Hào Của Phật
175. Phương Pháp Khai Ngộ
176. Phương Pháp Niệm Phật
177. Phương Pháp Tu Hành
178. Quán Thế Âm Bồ Tát Do Nhân Duyên Gì Tên Là Quán Thế Âm...?
179. Quang Minh Của A Di Đà Phật Chẳng Bị Chướng Ngại
180. Quy Củ Tu Tập Của Phật Thất
181. Sớ Trùng Tu Ao Phóng Sanh Chùa Cực Lạc Ở Nam Tầm
182. Tam Phước
183. Tam Phước
184. Tam Quy Y
185. Tất Cả Các Cảnh Giới Trong Thế Gian Đều Là Vô Thường
186. Thân Cận Bạn Lành
187. Thân Người Khó Được
188. Thiền Tịnh Giảng Hòa
189. Thọ Mạng Của Phật Di Đà Là Hữu Lượng Hay Vô Lượng...?
190. Thông Vấn
191. Thư Răn Nhắc Những Người Mới Phát Tâm Học Phật Ở Quê Tôi
192. Thư Trả Lời Pháp Sư Hằng Tàm Thư Thứ Hai
193. Thư Trả Lời Pháp Sư Hằng Tàm Thư Thứ Nhất
194. Tích Lũy Công Đức
195. Tiêu Trừ Chướng Ngại
196. Tín Nguyện Trì Danh
197. Tịnh Độ Quyết Nghi Luận
198. Tịnh Độ Thù Thắng
199. Trả Lời Những Câu Hỏi Của Cư Sĩ Khúc Thiên Tường
200. Trả Lời Thư Cư Sĩ Châu Mạnh Do Hỏi Về Bốn Câu “Sắc Bất Dị Không” Trong Tâm Kinh
201. Trần thuật nguyên lý nhân quả và nêu những sự thực để chứng minh
202. Trích Dẫn Bảo Vương Tam Muội Niệm Phật Trực Chỉ Của Tứ Minh Diệu Hiệp Đại Sư Thời Minh
203. Trích Dẫn Đại Thừa Khởi Tín Luận Của Mã Minh Bồ Tát
204. Trích Dẫn Kinh A Di Đà Cổ Âm Thanh Vương Đà Ra Ni
205. Trích Dẫn Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông
206. Trích Dẫn Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm
207. Trích Dẫn Kinh Phật Thuyết A Di Đà
208. Trích Dẫn Kinh Phật Thuyết Quán Đảnh Tùy Nguyện Vãng Sanh Thập Phương Tịnh Độ Phổ Quảng Sở Vấn
209. Trích Dẫn Kinh Phật Thuyết Quán Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Pháp
210. Trích Dẫn Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni
211. Trích Dẫn Kinh Văn Thù Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật
212. Trích Dẫn Kinh Xưng Dương Chư Phật Công Đức
213. Trích Dẫn Lược Luận An Lạc Tịnh Ðộ Nghĩa Của Ðàm Loan Đại Sư
214. Trích Dẫn Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận Của Đại Sư Phi Tích Ở Núi Tử Các Đời Đường
215. Trích Dẫn Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Kinh
216. Trích Dẫn Tây Phương Hiệp Luận Của Thạch Đầu Đạo Nhân Tức Cư Sĩ Viên Hoằng Đạo Ở Hà Diệp Am Thời Minh
217. Trích Dẫn Tây Phương Xác Chỉ Của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát
218. Trích Dẫn Thập Trụ Tỳ Bà Sa Luận Của Long Thọ Bồ Tát
219. Trích Dẫn Thích Tịnh Độ Quần Nghi Luận Của Hoài Cảm Đại Sư Đời Đường
220. Trích Dẫn Thiền Tông Bí Mật Kinh
221. Trích Dẫn Tịnh Độ Luận Của Thích Ca Tài Đại Sư Đời Đường
222. Trích Dẫn Tịnh Ðộ Thập Nghi Luận Của Thiên Thai Trí Giả Đại Sư Đời Tùy
223. Trích Dẫn Vô Lượng Thọ Kinh Luận Của Thiên Thân Bồ Tát
224. Trích Yếu Các Sách Pháp Vựng Và Niên Phổ Về Đại Sư Hư Vân Đức Thanh Cổ Nham Thời Dân Quốc
225. Trích Yếu Các Sách Tịnh Nghiệp Tri Tân Và Niệm Phật Bách Vấn Của Đại Sư Ngộ Khai Khoát Nhiên Đời Thanh
226. Trích Yếu Di Trứ Của Đại Sư Trí Quang Văn Giác Thời Dân Quốc
227. Trích Yếu Lời Phán Định Hai Cách Tạp Tu Và Chuyên Tu Tịnh Nghiệp Của Đại Sư Thiện Đạo Đời Đường
228. Trích Yếu Mộng Du Tập Của Đại Sư Hám Sơn Đức Thanh Đời Minh
229. Trích Yếu Ngữ Lục Của Đại Sư Mộng Đông Triệt Ngộ Đời Thanh
230. Trích Yếu Ngữ Lục Của Đại Sư Trác Tam Đế Nhàn Thời Dân Quốc [5]
231. Trích Yếu Pháp Ngữ Của Đại Sư Phạm Thiên Tỉnh Am Tư Tề Đời Thanh
232. Trích Yếu Pháp Vựng Của Đại Sư Thao Quang Viên Anh Thời Dân Quốc
233. Trích Yếu Pháp Vựng Của Đại Sư Từ Châu Phổ Hải Thời Dân Quốc
234. Trích Yếu Sách Bốn Mươi Tám Pháp Niệm Phật Của Đại Sư Diệu Không Đời Thanh
235. Trích Yếu Sách Khuyến Tu Tịnh Ðộ Thiết Yếu Của Cư Sĩ Phục Trai Trần Hy Nguyện Đời Thanh
236. Trích Yếu Sách Liên Tông Bảo Giám Của Hổ Khê Tôn Giả Ưu Đàm Phổ Độ Đại Sư Đời Nguyên
237. Trích Yếu Sách Linh Phong Tông Luận Của Đại Sư Ngẫu Ích Trí Húc Đời Thanh
238. Trích Yếu Sách Long Thư Tịnh Ðộ Văn Của Cư Sĩ Hư Trung Vương Nhật Hưu Đời Tống
239. Trích Yếu Sách Tam Thời Hệ Niệm Phật Sự Của Đại Sư Phổ Chiếu Trung Phong Minh Bổn Đời Tống
240. Trích Yếu Sách Tịnh Độ Cảnh Ngữ Của Đại Sư Triệt Lưu Hành Sách Đời Thanh
241. Trích Yếu Sách Tịnh Ðộ Di Tập Của Cư Sĩ Nhân Sơn Dương Văn Hội Đời Thanh
242. Trích Yếu Sách Tịnh Độ Hoặc Vấn Của Đại Sư Duy Tắc Thiên Như Đời Nguyên
243. Trích Yếu Sách Tịnh Độ Pháp Ngữ Của Đại Sư U Khê Truyền Đăng Vô Tận Đời Minh
244. Trích Yếu Sách Tịnh Ðộ Thặng Ngôn Của Cư Sĩ Tức Lư Thứ Dân Trương Quang Vỹ Đời Thanh
245. Trích Yếu Sách Tử Bách Lão Nhân Tập Của Đại Sư Tử Bách Đạt Quán Đời Minh
246. Trích Yếu Sách Vân Thê Pháp Vựng Của Đại Sư Liên Trì Chu Hoằng Đời Minh
247. Trích Yếu Sách Vạn Thiện Đồng Quy Của Đại Sư Vĩnh Minh Diên Thọ Đời Tống
248. Trích Yếu Sách Vãng Sanh Tịnh Độ Quyết Nghi Hạnh Nguyện Nhị Môn Của Từ Vân Sám Chủ Tuân Thức Đại Sư Đời Tống
249. Trích Yếu Tác Phẩm Kim Cang Kinh Giảng Nghĩa Của Cư Sĩ Thắng Quán Diệu Hú Giang Vị Nông Thời Dân Quốc
250. Tự Chướng Tự Ngăn
251. Tu Hành Ở Thế Gian Này Chướng Duyên Quá Nhiều
252. Tử Sanh Đại Sự
253. Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử
254. Vãng Sanh Cực Lạc Cần Phải Hội Đủ Những Nhân Duyên Nào...?
255. Vãng Sanh Tịnh Độ Nói Theo Ý Nghĩa Rốt Ráo Trong Phật Pháp Thì Là Hữu Sanh Hay Vô Sanh...?
256. Y Giáo Phụng Hành Mới Có Thể Chứng Quả
257. Ý Nghĩa Biểu Pháp Chân Thật Của Tứ Đại Thiên Vương Trong Nhà Phật
258. Ý Nghĩa Chân Thật Của Phật Thất
259. Ý Nghĩa Chính Yếu Của Tịnh Pháp Giải Thoát
260. Ý Nghĩa Quan Trọng Của Việc Siêu Tiến Siêu Độ
No Record FoundKhi bạn khởi phiền não, buồn lo, chớ nên kiếm kẻ khác nói này nói nọ. Nói lui nói tới, thế nào bạn cũng mắc vào thói thị phi lăng nhăng. Tốt nhất là hãy lạy Phật cho nhiều để giải trừ phiền não.
Hòa Thượng Quảng Khâm