Phật Học Vấn Đáp


Niệm phật tâm cứ loạn động không ngừng. trạng thái tâm như vậy là nguyên nhân gì?
Tôi từ mùa hạ năm ngoái bắt đầu ăn chay niệm Phật, mỗi lúc niệm Phật tâm cứ loạn động không ngừng, không niệm thì vọng niệm dừng lại. Bỗng nhiên lúc sanh khởi niệm ác, trong tâm lại loạn động. Trạng thái tâm như vậy là do niệm Phật cảm ứng hay là một loại bệnh chướng?
Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam | Dịch Giả :Thượng Tọa Thích Đức Trí | Xem: 412

8/6/2022 6:30:39 AM
Đó là một trạng thái bệnh chướng, nên chí thành sám hối. Phương pháp niệm Phật gồm có niệm âm thanh nhỏ, niệm âm thanh lớn và phương pháp Kim cang niệm.[24] Bạn có thể chọn một phương pháp thích hợp cho chính mình mà niệm. Phương pháp khiến tâm không loạn động là phương pháp hay nhất. Niệm Phật nên tịnh và không nên động.

_____________
Kim cang niệm là niệm Phật chỉ động môi và lưỡi, không phát thành tiếng, niệm nhanh và liên tục mà không phí khí lực.

Trích từ:  Phật Học Vấn Đáp Về Tịnh Độ.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp


Thẻ
Niệm Phật        Ăn Chay        Chướng        Bệnh       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật