Phật Học Vấn Đáp


Không đủ điều kiện để đảm đương trọng trách nên không làm hộ pháp. Xin hỏi vậy có chính xác không?
Đệ tử đã về hưu, nghe Phật Pháp chưa đến mười năm, vị trụ trì một ngôi chùa nọ mời đệ tử đến làm hộ pháp. Đệ tử tự biết không đủ điều kiện để đảm đương trọng trách nên đã từ chối lời mời. Xin hỏi vậy có chính xác không?
Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Xem: 467

8/12/2022 10:59:11 PM

Chính xác. Hoằng pháp, hộ pháp cho chùa chiền không dễ, nhất định phải thật sự thông hiểu, nếu không thông hiểu thì ở trong chùa rất dễ làm việc sai. Làm việc sai, nhất định phải chịu trách nhiệm nhân quả. Có thể cẩn thận một chút, từ chối, việc này tốt cho bạn. Nếu có nguyện muốn hộ trì Phật pháp thì phải nghe giảng kinh nhiều, học nhiều, huân tập nhiều, giúp cho chính mình chân thật hiểu rõ Phật pháp, sự hộ trì này mới chân thật tích lũy công đức.

Xây dựng Phật pháp tại thế gian, công đức hộ trì vượt hơn công đức hoằng pháp. Hộ trì cũng như tổ chức trường học, là hiệu trưởng, là viên chức trong trường. Nếu không có những người này thì người hoằng pháp là giáo viên không có chỗ để dạy. Cho nên giáo viên nhất định phải nương vào trường học, nhất định phải nương vào Hiệu trưởng. Cho nên, nếu Phật pháp không thể trụ thế thì trách nhiệm là ở trụ trì của chùa. Họ, trong nhà Phật gọi là Hòa Thượng, Pháp sư giảng kinh không được xưng là Hòa thượng, chúng ta thường gọi là Pháp sư. Hòa thượng là Hiệu trưởng, bạn là giáo viên, giáo thọ thì không được gọi là Hiệu trưởng. Một ngôi chùa chỉ có một Hòa thượng, họ phụ trách sứ mệnh giáo hóa một phương, nối dòng huệ mạng của Phật, hoằng pháp lợi sanh là trách nhiệm của họ. Nếu họ không làm được thì lỗi lầm đó rất nặng, vô cùng vô cùng nghiêm trọng; khi làm được rồi thì công đức vô lượng vô biên. Bản thân Hòa Thượng có thể không nhất định giảng kinh, Hiệu trưởng không nhất định lên lớp dạy học trò, mời giáo viên, họ có quyền đi mời, có quyền ra lệnh. Cho nên, một ngôi chùa chính là một trường học, người nơi này phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui, họ phải chịu trách nhiệm rất lớn.


Trích từ:  Học Phật Vấn Đáp.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Thẻ
Hộ Pháp       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật