Phật Học Vấn Đáp

Thợ săn mỗi ngày phải sát sanh ăn thịt, xin hỏi làm thế nào để Lục tổ sống chung với những thợ săn?
Sư phụ giảng Kinh Hoa Nghiêm, nói đến việc Đại Sư Lục Tổ Huệ Năng ẩn náu trong nhóm thợ săn, sống mười mấy năm. Thợ săn mỗi ngày phải sát sanh ăn thịt, xin hỏi làm thế nào để Đại Sư sống chung với những thợ săn?

8/12/2022 5:13:10 PM
Vấn đề này bạn đọc Đàn Kinh thì biết. Ngài sống cùng thợ săn, thợ săn mang thú săn được về, Ngài thấy nếu thú bị thương, vết thương không quá nghiêm trọng, vẫn có thể sống được thì Ngài đều thả chúng đi. Khi ăn cơm, Ngài chịu trách nhiệm làm công việc bếp núc. Ngài ăn rau bên cạnh thịt, Ngài dùng một ít rau xanh để nấu bên cạnh nồi thức ăn, suốt 15 năm! Đây là cách làm bất đắc dĩ.

Trích từ:  Học Phật Vấn Đáp. Hòa Thượng Thích Tịnh Không


Thẻ
Hoa Nghiêm        Thập Niệm        Sát Sanh       

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Trở Lại Trang Câu Hỏi

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp