Hòa Thượng Thích Giác Quang

No Record FoundCông việc phải nhanh nhưng không vội vàng, thân tâm nên thoải mái, đừng căng thẳng. Trong sự bận rộn, nên có tuần tự mà nhanh chóng làm việc, đừng vội vàng như muốn cướp thời gian.
 
Thích Thánh Nghiêm