Kinh Sách

ĐỀ MỤC

3. Nó mắng tôi, đánh tôi,
Nó thắng tôi, cướp tôi
Ai ôm hiềm hận ấy,
Hận thù không thể nguôi.
Lời Phật dạy, Kinh Pháp Cú

Quán Âm Tóc Rối