Phật Học Vấn Đáp


Xin hỏi con có nên bỏ công việc biên kịch để tập trung vào niệm Phật?
Đệ tử sống ở Đại lục, đang làm công việc biên kịch truyền hình. Vì để tăng sản lượng nên sản xuất ra rất nhiều phim truyền hình liên quan đến tình cảm vấn vương, yêu hận tình thù. Đệ tử hiểu rõ nhân quả, trong lòng vô cùng mâu thuẫn, vì công việc này là công việc rất đàng hoàng trong mắt mọi người. Xin hỏi con có nên bỏ công việc biên kịch để tập trung vào niệm Phật, tránh bị ô nhiễm, cầu vãng sanh Tây Phương, có thể nắm chắc không?
Hòa Thượng Thích Tịnh Không | Xem: 380

8/12/2022 5:08:49 PM
Đúng. Bạn có kỹ thuật, kinh nghiệm biên kịch, vì sao bạn không biên soạn những phim ảnh tốt? Biên soạn những phim ảnh tốt thì bạn có thể cứu độ được rất nhiều chúng sanh. Hiện nay Phật giáo chúng ta rất cần dùng truyền hình, cần đoạn ngắn của những bộ phim dài tập để tuyên dương Phật pháp. Đối với hai tập phim Liễu Phàm Tứ Huấn mới được biên tập của Malaysia, tôi đánh giá rất cao, thời gian ngắn, hai tiếng đồng hồ tương đương với đọc xong một biến Liễu Phàm Tứ Huấn. Các câu chuyện trong Phật giáo vô cùng nhiều, có thể từ phương diện này mà phát triển, đây là việc tốt, thay đổi phương hướng là được. Bỏ việc hoặc là đổi sang công việc khác cũng được, điều này tự bạn tính toán là được rồi.

Trích từ:  Học Phật Vấn Đáp.

Câu Hỏi Ngẫu Nhiên

Từ Ngữ Phật Học Trong Phần Vấn Đáp


Thẻ
Niệm Phật        Vãng Sanh        Tây Phương       

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật