Tác Giả

Thượng Tọa Thích Tâm Hải


Quy Hướng Tịnh Độ,

Nay là thời mạt pháp, chính là lúc Pháp môn Tịnh độ đang cần hơn bao giờ hết cho nhân loại. Vì vậy, chúng ta nên tuân thủ nhiều hơn đối với Pháp môn.... Xem Tiếp

Quy y tam bảo,

Muốn trở thành một người Phật tử trước hết chúng ta phải quy y Tam bảo. Cho nên, việc quy y Tam bảo là việc cần thiết không thể thiếu được. Như thế.... Xem Tiếp

Sinh Tử Việc Lớn,

Nỗi thao thức trong mỗi chúng ta là làm sao giải quyết được sinh tử bởi vì còn sinh tử thì chúng ta cứ mãi trôi lăn trong vòng luân hồi của lục đạo.... Xem Tiếp

Sự Lựa Chọn Pháp Tu,

Theo Đạo Xước Thiền sư, trên bước đường tu tập, Ngài đã chia ra hai phương pháp tu: 1. Thánh giáo môn. 2. Tịnh độ môn Như thế nào gọi là Thánh.... Xem Tiếp

Sự Lý Viên Dung,

Nỗi thao thức trong mỗi chúng ta là làm sao giải quyết được sinh tử bởi vì còn sinh tử thì chúng ta cứ mãi trôi lăn trong vòng luân hồi của lục đạo.... Xem Tiếp