Tác Giả

Tỳ Kheo Thích Minh Định


Mạng Người Vô Thường Trong Hơi Thở,

Người bây giờ hiểu rõ thuật sống lâu, thọ mạng tăng thêm rất nhiều. Người xưa sống đến bảy mươi tuổi rất ít. Tôi nghĩ sự nóng giận người xưa đại khái.... Xem Tiếp

Mộng Huyễn Bọt Ảnh,

Hữu vi là chỉ sự vật có hình tướng, sự tướng không cứu kính, tướng này chẳng phải thật, nhưng phần đông đều bị tướng giả này mê hoặc, không thể phân.... Xem Tiếp

Niệm Phật Có Thể Khiến Cho Thế Giới Hoà Bình,

Giảng tại Kim Sơn Tự, Canada, ngày 05/06/1988. Chúng ta sinh vào thời đại không có mặt trời, mặt trăng, và sao, cũng không có đèn sáng, tối không có.... Xem Tiếp

Phải Lạy Phật Trong Nội Tâm,

Chúng ta ngày ngày tu Phật, ngày ngày không biết học chân Phật, đều dụng công phu trên hình tướng bên ngoài, mà không biết tìm cầu Phật trong nguồn.... Xem Tiếp

Phật Pháp Không Rời Tâm Của Mỗi Người,

Phật pháp không tách rời tâm của mỗi người, cho nên Phật pháp tức là tâm pháp, trong tâm của bạn không có tư tâm, vọng tưởng, cuồng tâm, dã tính, tập.... Xem Tiếp

Tứ Hoằng Thệ Nguyện,

Hoằng nguyện thứ nhất là:”Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ”. Mỗi người đều có trách nhiệm phổ độ. Tự xét hỏi lòng mình, chúng ta có tận trách nhiệm.... Xem Tiếp

Kinh Sách Cùng Tác Giả

Chú Đại Bi Giảng Giải

Chú Đại Bi, vốn chẳng có cách gì giảng được, vì Chú là mật ngữ bí mật. Nếu muốn biết ý nghĩa của Chú.... Xem Tiếp

Chú Lăng Nghiêm Giảng Giải

Nếu trên thế gian này, không còn người nào tụng Chú Lăng Nghiêm, thì Ma Vương sẽ xuất hiện. Nếu còn.... Xem Tiếp

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Giảng Giải

"Diệu", đối với chữ diệu nầy, chúng ta phải cần một phen, hạ khổ công phu để nghiên cứu. "Diệu" tức.... Xem Tiếp

Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Giảng Giải Trọn Bộ

Bộ Kinh Hoa Nghiêm nầy còn gọi là Kinh Pháp Giới, cũng gọi là Kinh Hư Không, tận hư không khắp pháp.... Xem Tiếp